Behåll Lerumsnabben, Gråbosnabben & Aspedalen

Kommentarer

#1

För att jag åker med Lerumsnabben minst 3 gånger per vecka och tycker den är väldigt smidig och ett bra alternativ om tåget är inställt. Gråbosnabben är mycket viktig för Gråbo och Sjöviksborna, som inte har tåget.

Hannes Lindgren Eriksen (Floda, 2023-03-27)

#2

Det är helt emot det som behövs. Gråbo växer och det behövs fler och mer bussar till Göteborg

Johan Mårtensson (Gråbo, 2023-03-27)

#3

Bevara kommunal trafik!

Lovisa Gärdesmed (Gråbo, 2023-03-27)

#5

Åker Gråbosnabben varje dag till och från jobbet. Katastrof om den läggs ner.

Anna Eriksson (Gråbo, 2023-03-27)

#6

Helt befängt att ta bort Lerumssnabben! Utöka turerna istället och förbättra även 533bussens matchning mot tåget!
Skapa rätt förutsättningar för gröna transporter, tvinga inte kranskommuner att välja bilen.

Linnéa Olerius (Tollered , 2023-03-27)

#12

Jag tycker Lerumsnabben är ovärderlig för oss boende i Tollered!

Fredrik Lindström (Tollered, 2023-03-27)

#13

Kommunikationerna mellan Tollered och Floda är undermåliga och glappar till tåget. Lägger man ned Lerumsnabben är det samma som att tvinga den stora merparten av Tolleredsborna till bilpendling vilket rimmar dåligt med en vision om att vi ska ställa bilen.

David Lopes (Tollered, 2023-03-27)

#15

Jag vill behålla Gråbo snabben
då den är ett utmärkt sätt att ta
sig till Göteborg!! Det skulle vara fler turer bara!

Anna-Karin Hagelin (Gråbo , 2023-03-27)

#23

Är helt beroende av gråbosnabben för att ta mig till arbetet i centrala Göteborg.

Ida Torp (Sjövik, 2023-03-27)

#26

Man kan inte lägga ner något som fungerar. Bussen är alltid full när jag åker. Både på morgonen och eftermiddagen. Skärp er västtrafik!!!

Sari Persson (Gråbo , 2023-03-27)

#27

Dessa busslinjer behövs till Göteborg!Alla äger inte en bil!!!

Susanne Kronlid (Tollered, 2023-03-27)

#29

Jag bor i Tollered.

Maria Stenqvist (Tollered, 2023-03-27)

#35

Jag vill ha kvar Gråbosnabben med utökade turer

Catharina Johansson (Sjövik, 2023-03-27)

#37

Behåll Lerum och gråbo snabben och utöka dom turerna till dygnet runt!!

Emil Grebovic (Tollered, 2023-03-27)

#38

Gråbosnabben är en otroligt viktig länk i mitt arbetsliv. Jag pendlar från Sjövik till Västra Frölunda.

Beatrice Larsson (Sjövik, 2023-03-27)

#41

Jag åker ibland till Göteborg och väljer alltid Gråbosnabben om det är möjligt. Suveränt och en stor anledning att åka buss är att man inte behöver byta fordon.

Marie Cedhagen (Gråbo, 2023-03-27)

#46

Jag kan inte ta mig till arbetet utan Lerumsnabben

Marina Åsman (Tollered, 2023-03-27)

#47

Det är inte rimligt att varken lägga ner en tågstation eller att dra in några busslinjer.

Michael Hellner (Lerum, 2023-03-27)

#52

Gråbosnabben är avgörande för en fungerande kollektivtrafik i Sjövik.

Thomas Lehane (Sjövik , 2023-03-27)

#54

Vi behöver inte sämre transportmöjligheter till och från Tollered, vi behöver bättre!!!

Emil Källström (Tollered, 2023-03-27)

#56

Lerumsnabben behövs för att tillgodose invånarnas behov av en fungerande kommunikation mellan lerum och Göteborg och framförallt Tollereds invånares behov. I Tollered är bilen nästan ett måste.

Claes Burn (Tollered, 2023-03-27)

#58

Åker ofta Gråbosnabben. Ett bra komplement till tåget som ofta är försenat. Min son åker Gråbosnabben varje dag

Pia Dahlberg (Stenkullen, 2023-03-27)

#62

Jag vill ha Lerumssnabben kvar

Marianna Tönder (Tollered, 2023-03-27)

#63

För att direktbussarna behövs och är viktiga! Det funkar sällan bra när buss- och tågtider ska matcha och risken finns att man missar anslutande buss/tåg om det är förseningar.

Louise Ärlebrandt (Lerum, 2023-03-27)

#64

Jag åker från Lerum till Göteborg varje dag, tågen är fulla på morgonen och eftermiddagen redan nu.
Fler turer behövs.

Marie Fahlström (Lerum, 2023-03-27)

#70

Jag vill ha alternativ i kollektivtrafiken.

Henrik Thyren (Lerum, 2023-03-27)

#71

Vi har alldeles för få bussavgångar redan i Tollered. På helgerna går bussarna varannan timme. Man måste vänta i 2 timmar på bussen! Orättvist! När 533 ställts in pga dåligt väder har Lerumssnabben varit räddningen. Då har man tagit sig till Tollered i alla fall men bara på vardagar och bara under rusningstrafik. Lerumssnabben är perfekt för pendlare. Alla har inte råd att hålla sig med bil men vill jobba på ändå.

Yvonne Olsson (Tollered, 2023-03-27)

#74

Jag vill att Gråbosnabben fortsätter gå mellan Sjövik och Göteborg.

Mattias Balkander (Sjövik , 2023-03-27)

#76

Jag vill ha kvar lerumsnabben

Lina Jörgensen (Tollere, 2023-03-27)

#78

Vi som bor utanför storstäderna måste gå en bra kollektivtrafik

Susann Warnmark (Sjövik, 2023-03-27)

#85

Att gråsnabben ska finnaskvar

Hekeba Ling (Gråbo, 2023-03-27)

#86

Jag vill kunna åka kollektivt till jobbet

Rebecca Menzel (Sjövik, 2023-03-27)

#87

Gör resandet till Göteborg svårare. Tar mer tid. Tror fler åker bil om man tar bort Gråbosnabben.
Är inte målet VGR att fler ska åka kollektivtrafik.
Så vad är miljötänk samt invånarnas bästa. Men ingen av dom som beslutar detta åker väll med denna bussen.

Anders Eriksson (Gråbo, 2023-03-27)

#94

Jag flyttade till Gråbo delvis pga bra bussförbindelser till Göteborg. Ledsamt om detta försvinner

Kristina Zeljko (Gråbo, 2023-03-27)

#96

Orimligt att ta bort.

Louise Dinardi (Sjövik, 2023-03-27)

#98

Jobbar i gbg o x3 tar lång tid att åka med

Jessica Lundström (Gråbo, 2023-03-27)

#102

Jag tycker att bussarna ska få vara kvar

Lena Torquato Lidén (Göteborg, 2023-03-27)

#105

Jag är emot att busslinjerna tas bort.

Bernadette Ahlborg (Lerum, 2023-03-27)

#108

Bussen behövs för många kommuninnevånare.

Barbro Andreasson (Lerum, 2023-03-27)

#111

Bussen är smidig och snabb att ta sig till stan med från oss i Gråbo utan massa stopp och byten!

Kristina Åkerlind (Gråbo, 2023-03-27)

#113

Landsbygden behöver få förbli och göras mer levande och en fungerande kollektivtrafik är en stor och avgörande del av det!

Linn Arbeus (Göteborg, 2023-03-27)

#114

Jag vill ha kvar Lerum och Gråbosnabben

Jessica Svensson (Gråbo, 2023-03-27)

#115

Hela kommunen behöver fungerade kollektivtrafik.

Petra Blom (Sjövik, 2023-03-27)

#117

Jag reser fem dagar i veckan med Lerumssnabben. Den är ofta helt fullsatt båda vägarna. Det vore mycket tråkigt om den läggs ned. Minska annars på tiderna men behåll bussen från Floda portar till Åkarepkatsen.

Elizabeth Peetso (Floda, 2023-03-27)

#118

Man ska ha förbindelse till skolar, jobbet...I Gråbo bor inte andra sorts människor.

Barbara Zabrzenska (Gråbo, 2023-03-27)

#121

Att lägga ner lerumsnabben gynnar inte en kommun som är beroende av pendling om man vill fortsätta vara ledande inom område miljö i kommunen

Frank Andersson (Floda, 2023-03-27)

#124

Jag skriver på för att jag tar bussen varje dag till jobbet som är i Göteborg. Tar ni bort den så måste jag vakna 2,5 h innan jobbet.

Mohammed Aldarraji (Lerum, 2023-03-27)

#126

Viktigt inte försämra kollektivtrafiken

Gunvor Ribbegård (Tollered , 2023-03-27)

#127

Jag pendlar varje dag och har lagt mycket pengar på ett årskort. Att då försämra ser jag som bedrägeri.

Blom Anders (Gråbo , 2023-03-27)

#128

Det skall vara lätt att pendla till och från Göteborg

Sofia Bertlin (Gråbo , 2023-03-27)

#132

Det är viktigt med bra kommunikation till Göteborg. Det är redan många som väljer bil istället för bus

Ulrik Södergren (Gråbo, 2023-03-27)

#133

This will have a significantly negative impact on our entire families lives.

Adam James (Sjövik, 2023-03-27)

#135

Det är av oerhörd vikt att Lerumsnabben mellan Tollered och Gbg finns kvar. Lerumsnabben är väl använd och ett viktigt komplement till tågen som ofta har problem. För oss som bor i Tollered, ska man först matcha bussen till Floda och sedan vänta på tåg och det är minst 20 min väntetid i varje riktning, det är inte görbart som pendling till och från arbetet. Skolungdomarna från Tollered som åker på morgonbussarna får dessutom inte heller plats som det är idag, utan sitter ner på golvet i bussen. Ska vi trycka in ännu fler i dessa? Jag försöker tänka miljövänligt och väljer kollektivtrafiken aktivt av just den anledningen, men jag undrar vart allt prat om hållbarhet tog vägen, när enda sättet att kunna pendla blir med bil framöver. Tänk om, detta är en riktigt dålig idé!
/Upprörd tolleredsbo.

Karin Wästlund (Tollered, 2023-03-27)

#137

Ha kvar lerumsnabben

Thomas Olofsson (Tollered, 2023-03-27)

#139

Lerumsnabben tar en snabbt till Göteborg. Vansinne att lägga ned och isolera Tollered med än det redan är. Vi behöver snarare mer i tätare busstrafik då det är många som pendlar till Gbg Det är dessutom en hållbarhetsfråga så att folk tar bussen istället för bilen

Maria Sjöstrand (Tollered, 2023-03-27)

#141

Jag åker med Lerumssnabben från Nääs fabriker till jobbet fram och tillbaka nästan dagligen

Susanne Eklund (Tollered , 2023-03-27)

#142

Vi behöver snarare fler möjligheter att resa kollektivt inom kommunen och vidare.

Oskar Lundström (Tollered , 2023-03-27)

#145

Jag bor i gråbo och åker den bussen varje dag

Amanda Löfvenius (GrÅbo, 2023-03-27)

#146

Vi behöver bussen

Jan Gustafson (Sjövik, 2023-03-27)

#147

Miljö

Linda Carlsson (Tollered, 2023-03-27)

#148

I en kommun som Lerum där befolkningen kontinuerligt ökar är det fullständigt ovettigt att minska den kollektiva trafikmöjligheten.

Conny Leinstedt (Lerum, 2023-03-27)

#149

Oerhört viktigt att pendlingsmöjligheter från Tollered inte försämras

Aron Wändahl Högberg (Tollered, 2023-03-27)

#150

Försvinner Gråbosnabben som alternativ för Sjövik/Gråbobor kommer det ge en extrem negativ påverkan.

Simon Netzell (Sjövik, 2023-03-27)

#153

Åker gråbosnabben varje morgon och eftermiddag.
Skulle vara tråkigt om den försvann.

Linda Norén Hörnlund (Stenkullen , 2023-03-27)

#154

Som boende i Tollered med jobb i Gbg är jag beroende av kollektivtrafiken

Malin Linneroth (Tollered, 2023-03-27)

#155

Jag vill behålla lerumssnabben

Sandra Hansson (Tollered , 2023-03-27)

#156

Håll vår lokaltrafik vid liv.......

Göran Säll (Tollered , 2023-03-27)

#157

Denna buss fungerar fantastiskt bra, slippa ta bilen om man bor en bit ifrån Floda station.

Kristinaö Lund (Floda, 2023-03-27)

#159

Ett måste med viktiga förbindelser till och från Tollered

Ulrika Sinik (Tollered , 2023-03-27)

#161

Utan lerumsnabben går det inte bo i Tollered utan bil

Heidi Larsson (Tollered, 2023-03-27)

#162

VÄSTTRAFIK, GÖR OM OCH GÖR RÄTT!

Lerums kommun riskerar att få sämre kollektivtrafik. Detta efter besked från Västtrafik att man kommer lägga ner Lerumsnabben, göra om Gråbosnabben till en slussningsbuss till Lerums station och lägga ner Aspedalen. Det vore helt fel väg att gå och helt oacceptabelt.

Vi har inför samtal med Västtrafik lyssnat in vad våra kommuninvånare tycker och tänker om kollektivtrafiken i Lerums kommun. Beskeden var glasklara. "Snabbenbussarna" behöver bli bättre med större bussar och fler turer. Västrafik gör precis tvärtemot vad Lerums kommuninvånare efterfrågar. Man drar in alla form av paralleltrafik längst med Västra stambanan. Inte nog med det så ser man också över möjligheten att lägga ner Aspedalens station.

En sak är uppenbar. Västrafik måste tänka om och göra rätt. De måste lyssna på Lerums kommuninvånare. I artikeln i Lerums Tidning klargör jag en sak, det behövs en mobilisering från lokalsamhället. Är du Lerumsbo så skriv under namninsamlingarna som är länkad i kommentarsfältet.

Viktor Lundblad (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Viktor Lundblad (Lerum, 2023-03-27)

#164

Jag pendlar varje dag från Gråbo till jobbet vid Korsvägen med byte vid Svingeln. Det är många som åker med samma bussar och byter just vid Svingeln. Tas gråbosnabben bort kommer vi att få mycket längre arbetsdagar och krångligare resväg.

Johanna Roos (Gråbo, 2023-03-27)

#167

Vansinnigt att ta bort bussen! Skulle snarare önska fler turer under dagen och lägga till kvällsturer. Vill de inte att vi ska åka kollektivt?

Jenny Borg (Lerum, 2023-03-27)

#173

Denna linjen behövs och är bra för oss som bor i Lerum!

Carina Wernlund (Lerum, 2023-03-27)

#174

Det rimmar illa att försämra möjligheterna att försöka åka miljömässigt bättre till Göteborg som jag gör. låt lerumsnabben vara kvar.

Christina Andersson (Tollered , 2023-03-27)

#180

Bussen används dagligen till arbete.

Linus Kjellberg (Gråbo, 2023-03-27)

#182

Vi behöver ju mer möjlighet att åka kollektivt och inte mindre möjlighet!

Martina Wilde (Lerum, 2023-03-27)

#183

Har två barn som går i skola i Göteborg och varje vecka använder både Aspedalens station samt Lerumssnabben! De skulle få det avsevärt sämre om de läggs ner!

Anna Wibergh (Lerum, 2023-03-27)

#185

Jag skriver på på grund av att jag åker kollektivt mellan, Sjövik, gråbo, Lerum och Göteborg varje dag och för att det ska fungera måste det finnas kontinuerlig lokaltrafik. Dessutom ska man åka kollektiv för miljön och utan turer mellan orterna och Göteborg är det omöjligt att genomföra. Sträckorna som finns måste finnas kvar i samma mängd som tidigare.

Tuva Lansenfeldt (Gråbo, 2023-03-27)

#187

Kollektivtrafiken behöver utökas, inte minskas till och från Tollered. Samhället behöver en infrastruktur som möter upp befintliga och kommande utökade behov

Anna Johansson (Tollered, 2023-03-27)

#191

Jag åker Lerumsnabben dagligen till/från svingeln.
Fantastiskt smidig pendling. Slippa byte.
Jag önskar att bussen utökar sina turer istället.

Frida Nilsson (Lerum, 2023-03-27)

#200

Folk är beroende av de här linjerna.

Jenny Strömblad (Göteborg, 2023-03-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...