Rädda Buss 160 och Klostersågens busshållplats

Kommentarer

#601

Buss 160 reser jag med till Dalby och Lund.

Boende i Öved gjorde 2016 en namninsamling för att buss 330 mellan Hörby och Sjöbo skulle fortsätta från Bjärsjölagård via Öved vidare till Sjöbo. Namnunderskrifterna lämnades till dåvarande kontaktperson till Skånetrafiken på Sjöbo kommun.

Anna Broström (Öved, 2022-11-26)

#611

Bussen är helt nödvändig för Sjöbos överlevnad vad gäller studenter och pendlare. Nu satsas det mycket på utbyggnad av affärsområdet som ska locka hit fler boende men vad hjälper det om de inte kan åka med buss. Alla är inte bilburna. Tänk på miljön.

Dennis Meisner (Sjöbo, 2022-11-27)

#613

Skåne Trafik tänk för en gång skull innan ni fattar beslut 😡

Patrik Nilsson (Sjöbo, 2022-11-27)

#614

Saknar körkort och är beroende av buss 160 för att jag skall kunna bla hämta mina älskade barnbarn och umgås med dom.

Anna-lena Svensson (Sjöbo svansjö, 2022-11-27)

#617

Landsbygden behöver allmänna kommunikationer mer än någonsin när bränslepriserna är skyhöga.

Magnus Ronner (Sjöbo, 2022-11-28)

#623

Vill ej stå o vänta i Veberöd . När jag ska till Sjöbo . Den andra bussen 8 går inte så ofta . Uselt av Skånetrafiken

Ann-Sofi Persson (Sjöbo, 2022-11-28)

#628

Linjen behövs

Arne Lindberg (Vollsjö , 2022-11-28)

#632

Indragnimgen av linje 160 mellan Veberöd och Sjöbo ställer till det för fler än boende i Klostersången o Veberöd. I Dalby har det fram till nu bl a stigit på en handfull lärare med jobb i Sjöbo, anställda på Region Skånes vårdcentral i Sjöbo samt ett antal gymnasieelever som går på Malenagymnasiet i Sjöbo. Möjligheten för oss att direktpendla går nu från väldigt bra till noll. Vad betyder det för verksamheter i Sjöbo med stora rekryteringsproblem?

Jonas Holm (Dalby, 2022-11-28)

#635

Skulle linjen läggas ner kommer jag vara tvungen att ta bilen oftare för att kunna utföra mina studier i Lund, vilket går helt emot vad vi bör göra för att minska våra koldioxidutsläpp.

Michelle Strand (Sjöbo, 2022-11-28)

#647

Jag själv pendlar mellan sjöbo-lund

Elisabeth Olsson (Sjöbo , 2022-11-28)

#652

För jag anser att vi borde ha bra pendlarmöjligheter för dom som jobbar för skolungdomarna och för oss som åker mycket .

Karoline Lindfors (Sjöbo, 2022-11-28)

#657

Landsbygden behöver sina bussförbindelser. Sätt in mindre bussar (alltså inte färre) om det inte är tillräckligt många som åker.

Anette Fridh (Sjöbo, 2022-11-28)

#660

Jag arbetar tillsammans med en kollega vars familj är väldigt beroende av denna hållplats för att kunna ta sig till sina arbeten

Terese Sjöstedt (Sjöbo , 2022-11-28)

#663

Vill att linjen skall vara kvar

Taru Sundqvist (Dalby, 2022-11-28)

#668

Simpelt låt alla bussar rulla så folk kommer till jobb och skola

Marita Jakobsson (Sjöbo, 2022-11-28)

#675

Vi behöver röra oss i vårt närområde.

Ulla Sifverson (Sjöbo, 2022-11-28)

#678

Eftersom det är den närmsta busshållplatsen för min del (bor i Övedskloster) och för alla ungdomar.

Marie Alvarsson (Sjöbo, 2022-11-28)

#685

Jag är en ungdom i Sjöbo, 160 är det smidigaste sättet att ta sig hem sent på kvällen!!! Ifall den ska sluta gå så måste man vänta länge eller så kommer man inte alls hem.

Agata Kierzek (Sjöbl, 2022-11-28)

#686

Vi åker bussen regelbundet

Madelene Skog (Sjöbo, 2022-11-28)

#687

Jag skriver under pga att mina arbetskamrater som åker hem på sen kväll (slutar 22.15) kommer att gå det väldigt svårt att ta sig hem nu.

Ann-Sofie Christell (Sjöbo, 2022-11-28)

#695

Min son åker bussen till sin skola i Veberöd. Han har autism och utan bussen kommer han bli otroligt stressad varje dag! Även min man tar bussen till jobbet.

Maggie Diskin (Sjöbo , 2022-11-29)

#696

För åker med buss 160 varje dag

Magnus Lövgren (Sjöbo, 2022-11-29)

#701

Den bussen behövs

Anna Forsell (Sjöbo, 2022-11-29)

#704

Kollektivtrafik ska underlätta och anpassas för resenärerna. Det ska vara lätt att resa och låta bilen stå. Att dra in pga av för få resenärer är kontraproduktivt

Lotta Johansson (Malmö, 2022-11-29)

#709

Min dotter åker denna bussen en hel del gånger i veckan.

Nina Olofsson (Sjöbo , 2022-11-30)

#714

Det underlättar att pendla och använda sig av kollektivtrafiken.

Ritha Jönsson (Sjöbo, 2022-11-30)

#716

Vi bor i Sjöbo, min son åker 160 till veberöd varje dag då han går i skolan där. Jag själv åker varje dag till veberöd också då jag jobbar där. Vi har valt att åka 160 till veberöd då dom tiderna passar bäst till när vi börjar jobbet/skolan. Nu får vi välja på att antingen vara på jobb/skola jätte tidigt eller komma försent. Givetvis är där egentligen inget val för oss, utan vi får komma tidigt varje dag.

Michelle Persson (Sjöbo, 2022-12-01)

#718

Bussen 160 behövs för min hela familj, att ta oss till skola och jobb.

Tobias Hörnlein (Sjöbo , 2022-12-01)

#724

För mig som jobbar i Veberöd är buss 160 den buss som tiderna passar bäst.
Gör om gör rätt för oss som väljer att åka kollektivt!

Katarina Lindström (Sjöbo, 2022-12-01)

#726

Jag själv använder den linjen

Elzbieta Swiniarska (Sjöbo , 2022-12-02)

#729

Behöver ta just denna bussen emellan åt, och denna buss gör de möjligt att fler busstider finns mot just Lund

Rasmus Nilsson (Sjöbo, 2022-12-05)

#730

Jag är bussförare och ser hur många resenärer som åker 160 varje dag! Tycker att det är ett mycket tråkigt beslut!

Victoria Westesson (Sjöbo , 2022-12-06)

#739

Åker buss varje dag till jobbet

Camilla Frank (Veberöd, 2022-12-10)

#740

Stor försämring av avgångar från Veberöd vilket försvårar pendling till arbetet på sjukhuset i Lund.

Malin Sjögran (Veberöd, 2022-12-10)

#743

Vi måste få fortsatta möjligheter att bo på landsbygden!

Åsa Bergström (Blentarp, 2022-12-13)

#744

Många använder bussen för att pendla till skola, jobb och fritidsaktiviteter. Att dra in bussar leder till ökade utsläpp och trängre på våra vägar samt hinder för de som inte har körkort + bil eller någon som kan köra.

Katarina Andersson (Blentarp, 2022-12-13)

#745

Fullständigt vansinnigt och okunnigt att ta bort denna busslinje. Varför ska vi uppmuntras att åka kollektivt när ni bara omöjliggör det.

Agneta Edler-Renquist (Veberöd, 2022-12-16)

#750

Bussen behövs! Alltid fulla bussar till Lund.

Jeanette Wedin (Bjärsjölagård, 2023-01-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...