Rädda Buss 160 och Klostersågens busshållplats

Kommentarer

#1

Vi behöver bussen!

Maria Eriksson (Klostersågen, 2022-11-19)

#5

För en levande landsbygd, där ung och gammal kan ta sig fram utan bil!

Dagmar Gormsen (Södra Sandby, 2022-11-19)

#6

Bussen är extrem viktig för mig och min familj! Åker dagligen till jobbet, barnen till skolan, etc. Klostersågen är den enda busshållplatsen mellan Veberöd och Sjöbo - den behövs! Våra liv skulle inte fungerar utan bussen!

Jean-Nicolas Poussart (Klostersågen, 2022-11-19)

#11

Vi besöker området ofta och använder då hållplatsen

Linda Åknert (Växjö , 2022-11-19)

#12

Självklart ska H och E och övriga barn kunna ta sig till och från vad dom behöver 😊

Anna Christiansson (Vollsjö , 2022-11-19)

#13

1. Åker från skolan dagligen
2. Fridisaktivitet

Althea Poussart (Lund, 2022-11-19)

#16

Jag är uppvuxen med fritidshus i Klostersågen, som min master nu har som sin året runt-bostad.

Julia Lebel (Skövde, 2022-11-19)

#17

Klostersågens busshållplats är viktig för oss som vill pendla till staden utan att välja bilen.
Klostersågens busshållplats är viktig för oss som vill ut i natur för att plocka svamp och bada i vackra Vomb utan att välja bilen

Marcus Cawood (malmö 217 53, 2022-11-19)

#18

För mina systrar i klostersågen

Staffan Eriksson (Visby , 2022-11-19)

#19

Jag åker buss 160 flera gånger i veckan, hade varit mycket tråkigt om den lades ner

Ester Thomasson (Lund , 2022-11-19)

#20

Jag skriver under pga att min sambo åker denna bussen varje dag.

David Alonso (Lund, 2022-11-19)

#21

Två anledningar,
1) jag är boende i området och pendlar dagligen till Lund
2) jag arbetar som verksamhetsledare för det blivande UNESCO biosfärområdet men kärnområde i Vombsjösänkan. Öved, Vombsjön, Vombs furu, klingavälsåns naturreservat är en riktig ”hot spot” i biosfärområden. Just nu jobbar Sjöbo, Lund och Eslövs kommun med att utveckla området till en hållbar destination. Detta förutsätter en väl fungerande kollektivtrafik . Klostersågen busshållsplats är därför en mkt viktig busshållsplats.

Anna-Karin Poussart (Lund , 2022-11-19)

#24

Hela Skåne ska leva! Stärk busslinjerna!

Karin Lilja (Kyllingaröd , 2022-11-19)

#28

Åker ofta tåg från Växjö tar bussen från Lund till Klostersågen. Om denna linje tas bort tar man bort möjligheten att ta tåget . Alla ska ju inte till Lund eller Malmö!Helt förkastligt ur miljösynpunkt. Skärp till Er i Region Skåne.

Mait Pettersson (Växjö, 2022-11-19)

#29

Jag använder bussen när jag pendlar till jobbet i sjöbo (från dalby) samt att min dotter tar den för att hälsa på sin kompis som bor nära klostersågen

Lisa Asp (Dalby, 2022-11-19)

#31

Bussen är nödvändig om man ska kunna bo kvar här!

Acki Kjellberg (Brukshusen, 2022-11-19)

#34

Jag åker bussen

Jeanette Olsson thiele (Malmö , 2022-11-19)

#38

Busshållplatsen är viktig för att det ska vara genomförbart att åka kollektivt regelbundet från och till området runt Klostersågen och Björka. Alternativet blir ökad bilkörning.

Caroline Björkhoff (Björka, 2022-11-19)

#41

Hej. Klostersågens busshållplats väldigt viktig för bla skolbarn som tar sig till Malmö/Lund. Hur tar de sig annars till skolan?

AnnaLena Falknell (Sjöbo, 2022-11-19)

#42

Det finns folk som behöver busshållsplatsen, uppenbarligen. Så varför göra det svårt för dessa att röra sig, vi ska ju åka mer kommunalt av miljöskäl?

pia viklund (Visby , 2022-11-19)

#44

Jag har hus i Vressel

Liza Dean (Växjö, 2022-11-19)

#45

Jag har hus i Vressel!

Filip Virdarson (Sjöbo, 2022-11-19)

#48

Vi utanför städerna måste oxå få åka buss

Malin Holmqvist (Veberöd, 2022-11-19)

#59

Kollektivtrafiken ska vara till för alla, fel väg att gå med att tvinga folk att behöva använda bilen.

Jonas Bjermqvist (Veberöd, 2022-11-19)

#67

Jag kommer från Sjöbo och hela min familj bor där så om ni tar bort 160 kommer det bli ännu svårare och jobbigare när jag ska hem och hälsa på än vad det redan är!!

Anna Liljenberg (Malmö, 2022-11-19)

#68

Tycker verkligen att hållplatsen behövs! Vår närmaste hållplats!

Lola Strand (Björka Sjöbo, 2022-11-19)

#70

Finns många som jobbar i Sjöbo och bor i Veberöd och buss 8 går ej så ofta

Moa Andersson (Lund, 2022-11-19)

#74

Vi behöver vår kollektivtrafik

Beata Karman (Veberöd, 2022-11-19)

#78

Helt katastrof att man lägger ner kollektivtrafik. Hur tänker man sig få en levande kandsbyggd

Johanna Alkan Olsson (Lund, 2022-11-19)

#79

Det pratas om levande landsbygd, det pratas om behovet av att minska bilkörandet - varför då lägga ner en fungerande förbindelse som just ger oss möjlighet att uppnå detta.

Christer Mårtensson (Björka, 2022-11-19)

#82

Att det ska vara lätt att åka kommunalt och de som har kunnat göra det ska kunna fortsätta med det. Ungdomar som ska kunna ta sig till sina skolor måste ju fungera. Gör om gör rätt!!!!!

Annika Persson (Veberöd, 2022-11-19)

#83

Det måste finns hållplatser med jämna mellanrum utanför samhällena

Per Liljenberg (Sjöbo, 2022-11-19)

#91

Väns barn kommer bli fast på landet utan möjlighet att på egen hand ta sig till skola och kompisar. Så kan man ju inte ha det, när flytten nu gick dit just pga möglighet att bo på landet och ändå kunna ha staden tillgänglig tack vare kollektivtrafiken.

Susanne Olsson (Lund, 2022-11-19)

#92

Jag skriver under i ett sista försök att bevara buss 160. Har länge försökt få bättre bussförbindelse mellan Blentarp-Veberöd utan framgång och nu försämras även Veberöd-Sjöbo. Sorgligt att inte längre kunna utnyttja kollektivtrafiken alls!!!!!!

Nina Lindman (Blentarp, 2022-11-19)

#93

Har två barnbarn som har ett stort behov av denna busslinje för att få skola, vardag att fungera

Inger Eng (Karlstad, 2022-11-19)

#94

Jag vet sååå många som kommer få det struligt pga de nya bestämmelserna. Därför skriver jag under här.

Mia Lindell (Veberöd , 2022-11-19)

#99

Busshållplatsen behövs för alla skolbarn och andra som ska pendla med buss. 160 till Sjöbo behövs, buss 8 är absolut ingen ersättning, den går i helt annan frekvens.

Katarina Lauruschkus (Veberöd , 2022-11-19)

#101

Sluta att lägga ner turer och hållplatser, folk ska ju åka kollektivt men hur ska det vara möjligt om turerna läggs net?

Katarina Holst (blentarp, 2022-11-19)

#105

Dalby behöver vettiga kommunikationer med omvärlden. Linje 160 är etablerad sedan mycket lång tid och att ändra dess sträckning kommer inte att tillföra resenärerna något positivt över huvud taget! Försvåra för pendlare däremot! Usch!

Hans Baldetorp (Dalby, 2022-11-19)

#112

Det är ju helt fel väg att gå att ta bort nödvändig kollektivtrafik för barn och förvärvsarbetande.

Mikaela Alenäs (Lund, 2022-11-19)

#123

Linjen 160 till Sjöbo är viktigt:
1. För dem som tar bussen från klostersågen till Lund, Dalby, Malmö eller Sjöbo.
2. För dem som bor i Dalby och behöver pendla till Sjöbo (jag känner såna).
Vi måste främja kollektiv transport.

Thomas Vallier (Blentarp, 2022-11-19)

#124

Jag väljer att skriva då jag har kompisar som bor vid klostersågen och jag tycker de är taskigt mot dem och mot miljön att ta bort klostersågen!
Hur ska de kunna träffa kompisar om de ej kan ta sig från sitt hem?
Hur ska vi kunna göra planeten till en bättre plats om vi tar bort möjligheten att åka kollektivt!

Elin Svensson (Sjöbo , 2022-11-19)

#126

Jag vill ha kvar bussen så att man kan ta sig någonstans, vi har redan tillräckligt svårt att ta oss från veberöd varför då ta bort det ända sättet för oss att ta oss därifrån. Tänk på miljön, desto mindre buss desto fler kör bil vilket resulterar i att vi förstör vår miljö!

Olivia Brinck (Veberöd , 2022-11-19)

#136

Fortsätt värna om miljön och underlätta kollektiv trafik

Krister Svensson (Sjöbo, 2022-11-19)

#138

Mina barn behöver kunna ta sig till skola på morgonen och från skola, träning, jobb på kvällen. Indragning av busshållplatsen Klostersågen innebär att vi måste cykla till Sommarby, 4.3 km bort. Indragningen av linje 160 (97 avgångar/dag) minskar drastiskt möjligheten att åka buss, det innebär långa (ibland 1h30) väntetid i Lund och Veberöd för anslutande buss.

Aurelia Vallier (Klostersågen, 2022-11-19)

#139

Det behövs fler och tätare bussar i området -inte färre!

Emma Sjöberg (Vomb, 2022-11-19)

#141

Mycket viktig hållplats för Övedskloster och Öved.

Johanna Ramel (Sjöbo, 2022-11-19)

#148

Detta är en katastrof för min dotters familj som bor i Klostersågen och är beroende av bussen för att komma till jobb, skola och förskola.

Hall Jeppsson Birgitta (Veberöd, 2022-11-19)

#149

Vi bygger ut infrastrukturen och inkluderar landsbygden.

Morgan Lind (Blentarp, 2022-11-19)

#154

För bussen behövs.

Kenneth Alvarsson (Öveds kloster, 2022-11-20)

#166

Använder busstationen när jag är hemma i Öved på sommrar och helger.

Fanny Ramel (Uppsala, 2022-11-20)

#175

Även mina barn blir drabbade

Nina Andersson (Sövde, 2022-11-20)

#177

Jag skriver under pga att det är förödande för landsbygden om hållplatserna mellan Sjöbo och Veberöd läggs ner.

Kristina Gustavsson (Öved , 2022-11-20)

#179

Mina barn åker ofta med 160 både till Veberöd och knivsåsen från Sjöbo.

Lina Sövgren (Sjöbo, 2022-11-20)

#190

Helt vansinnigt att lägga ner delar busslinjer och hållplatser och därmed göra det omöjligt för människor att åka kollektivt, samtidigt som man förespråkar att människor ska ta bussen.

Annika Berglund (Veberöd , 2022-11-20)

#192

Viktigt för pendlare!

Timo Ekosaari (Sjöbo, 2022-11-20)

#194

Så dåligt beslut. Hur ska man då ta sig mellan byarna?

Katarina Westerdahl (Lund, 2022-11-20)

#196

Vi ska förbättra möjligheterna för människor att pendla med kollektivtrafiken, INTE FÖRSÄMRA!

Jenny Wanegårdh (Veberöd , 2022-11-20)

#200

Det behöver bli bättre bussförbindelser till Dalby och Sjöbo inte sämre!

Linda Jönsson (Dalby , 2022-11-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...