Rädda Buss 160 och Klostersågens busshållplats

inbound6120853042052256972.jpgVi behöver ha kvar buss 160 och Klostersågens busshållsplats! Hjälp oss.

Skånetrafiken har med kort varsel bestämt sig för att lägga ner buss 160 från och med den 11 dec på sträckan Veberöd och Sjöbo och samtidigt stängs Klostersågens busshållsplats. 

Busshållsplatsen är viktig inte bara för människor som bor i Klostersågen utan även för tex Brukshusen, Övedskloster och Björka. För resenärer och pendlare från Klostersågen innebär en nedläggning drastiska konsekvenser. Hur ska alla barn, ungdomar och människor utan bil kunna ta sig till skola, fritidsaktiviteter och jobb? Samhället runt Klostersågen har byggts upp utifrån den goda kollektivtrafik som har funnits här under lång tid.

Buss 160 mellan Veberöd och Sjöbo är också viktig för många. En nedläggning försvårar för pendlare från Sjöbo genom att minska antalet bussresor under vissa tider. För Veberödsborna minskar också antalet bussar mot Sjöbo. 

Slutligen är busshållsplatsen viktig för utvecklingen av det blivande UNESCO biosfärområdet. Vombs furu/Vombsjön/Öved utgör ett kärnområde i det blivande biosfärområdet. Biosfärområdets utveckling och attraktionskraft bygger på att det finns en god kollektivtrafik som människor kan nyttja. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Maria Eriksson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...