Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Kommentarer

#811

Såå många nya bostaden i närheten. Forskningen säger avståndet till grönområdet/skogen är avgörande för många människor.

Elisabeth Solin (Örebro, 2021-03-13)

#812

Självklart ska Sörbyskogen bevars för framtiden med sin unika skogsmiljö. Människor, djuren, biotoper och växter kommer att behöva tillgång till Naturen i många generationer framöver. Vi måste tänka långsiktigt i dagens klimathot!!

Lena Pettersson (Örebro, 2021-03-13)

#816

Skogen används som undervisning och friluftsliv i mitt yrke. Det finns flera skolor som vistas i denna skog och sååå många elever/barn!

Charlotta Wahlgren (Örebro , 2021-03-13)

#818

Vi måste bevara våra naturskogar. Deär helt nödvändiga för mångfalden och tar många år att bli. Några träd eller en park kan aldrig ersätta en naturskog.

Kristina Åbjörn (Örebro, 2021-03-13)

#820

Jättefin skog! Brukar cykla, springa och promenera där.

Mikael Särnholm (Örebro, 2021-03-13)

#827

Där var jag mycket när jag växte upp och besöker nästan varje gång jag är i min gamla uppväxtstad.

Eric Lagerström (Umeå , 2021-03-13)

#832

Skogen bör finnas kvar

Anna Löfgren (Örebro , 2021-03-13)

#839

Sörbyskogen är en viktig del av området

Tania Vanegas (Sofia, 2021-03-13)

#843

Sörbyskogen är ovärderlig där den ligger med sina mysiga motionsspår och känsla av storskog trots att den är liten. Den ger så många möjligheten att djupandas, gå, springa, leka eller bara vara en stund i skogen. Vi måste verkligen stanna upp och inse naturens viktiga roll i dagens stressiga samhälle där vi ständigt matas med det digitala bruset.
I många länder får man betala dyrt för att få några timmars "skogsbad" för att få en stunds vaken vila bort från stadsmiljön med alla dess intryck som tröttar våra sinnen.
Sörbyskogens placering gör den tillgänglig till många och jag är säker på att den är en stor hälsfrämjande faktor i Örebro.
Den som skulle ta bestlutet av bygga där har verkligen glömt vad som är viktigt och är uppenbarligen styrd av pengar.

Emma Engelmark (Gävle , 2021-03-14)

#857

Underbar natur intill citykärnan dit jag vill hämta kraft genom att gå & springa i skog & natur.
Mina barn har även använt skogen när de gått i dagis & förskola i utbildningssyfte & utflyktsskog. Så mycket värt med en skog utan hus.
Hus kan byggas var som helst men ta inte denna skog.

Birgitta Nordin (Örebro, 2021-03-14)

#860

Skog är jätte viktigt!

Katarina Widén (Örebro , 2021-03-14)

#865

Stadskärna skogar viktigt och för biologisk mångfald samt respekt för skogen i sig.

Anne Marie Widmark (NORA , 2021-03-14)

#870

Jag vill att Sörbyskogen skall få vara kvar. Det är ett område där invånare promenerar, cyklar, plockar svamp och bär, springer/ joggar.

Carl Nielsen (Örebro, 2021-03-14)

#873

Viktigt att få ha kvar detta naturområde

Mi Larsson (Örebro , 2021-03-14)

#884

Sörbyskogen är ett viktigt område för många, en plats för rekreation, motion och en källa till välbefinnande. En stad behöver sina gröna lungor för vår hälsa. Själv går jag i Sörbyskogen så ofta jag kan, särskilt nu under pandemin har det varit skönt med närheten till naturen. Jag ser ofta förskole- och fritidsgrupper som också njuter av att kunna vara i naturen.

Ewa Zika (Örebro, 2021-03-14)

#886

Örebro är en fantastisk stad med naturen runt knuten, snälla värna om våra stadsnära naturområden!

Maria Eriksson (Örebro , 2021-03-14)

#894

Sörbyskogen är ett väldigt viktigt rekreationsområde för Örebroarna. I en alltmer förtätad stad.

Eva Rindler (Örebro , 2021-03-14)

#896

Jag skriver under därför att det är viktigt med någorlunda orörd natur nära där människor bor

Göran Svärd (Örebro, 2021-03-14)

#898

Bevara skogen och djurlivet!!

Marie Gunnarsson (Örebro, 2021-03-14)

#913

Född och uppvuxen i Örebro.

Carl Käck (Stockholm , 2021-03-15)

#918

Angeläget för allas framtid!

Ingrid Morgan (Vintrosa, 2021-03-15)

#926

Skogsluft är medicin för våra lungor.

Jessica Hallberg (Fjugesta , 2021-03-15)

#932

Jag tycker det är viktigt att värna djur o natur

Stina Storm (Örebro , 2021-03-15)

#939

Jag skriver under p g a att det är min barndoms skog med alla roliga minnen och lekar. Låt fler barn som vuxna få uppleva detta i stadens närhet!

Gunnel Bergman (Örebro , 2021-03-15)

#941

Jag bor precis vid Sörbyskogen och är ofta, flera gånger i veckan, ute och går eller springer i skogen. Det är en fantastisk skog och oerhört värdefull för mig och för alla andra som jag möter där. Jag blir bedrövad av nyheten att den ska bebyggas. Den behövs!

Tina Reinebo (Örebro , 2021-03-15)

#942

Tärortsnära skog och skog som inte är plantage bör hanteras ytterst varsamt med tanke på klimat och biologisk mångfald.

Katarina Jofjell (Olsäter, 2021-03-15)

#943

Översiktsplanen innebär att förmycket skog försvinner

Marcus Ode (Örebro, 2021-03-15)

#946

De få skogar i närheten av våra städer måste bevaras. De utgör förutom livsviktig syreproduntion, en frihet och rekreation för kropp och själ. Den förtätning som pågår är förödande. Det går att hitta andra lösningar än att bygga och förstöra.
Vi måste rädda våra stadsskogar i Sverige.

Helena Åhgren (Västra Frölunda , 2021-03-15)

#950

Vi måste bevara skogarna så långt det bara går. Finns många anledningar: kolsänka, rekreationsplats, artöverlevnad...

Cecilia Hessel (Örebro , 2021-03-15)

#957

Bygga om Vivalla först!

Maarten de Klerk (Örebro, 2021-03-15)

#964

Inga jävla politiker ska ta våra skogar ifrån oss.

Robert Haglund (Karlstad, 2021-03-15)

#966

Stadsnära skogsområden är viktiga både ut människors och naturens perspektiv. Har dessutom barn och barnbarn som ofta nyttjar Sörbyskogen.

Birgitta Jansson (Örebro, 2021-03-15)

#971

Rör inte denna stadsnära skog!

Margita Svensson (Örebro, 2021-03-15)

#974

I detta fall är värdet av skogen en större tillgång än de ekonomiska argumenten för att bebygga området. En stad som Örebro axlar en stor roll i förverkliga EUs klimatmål 2030 med 55% lägre utsläpp av CO2 ekvivalenter jämfört med nivåerna 1990. Då ca 70% av CO2 ekvivalenterna kan härledas till världens städer så är så kallade ”carbon sinks” som Sörbyskogen vitala för att för att nå målen satta för 2030. Förtätning är också ett argument för att sänkt energianvändningen per capita och ökat ekonomiskt aktivitet. Men det måste ske i symbios med de andra stöttepelarna i ett hållbart samhälle. I detta fallet väger det sociala och miljömässiga värdet tyngre än de ekonomiska vinsterna än en potentiell exploatering av området kan tillföra. Tänk om, tänk större och ta ansvar.

Oskar Fahlstedt (Trondheim , 2021-03-16)

#975

Jag bor i Brickeberg och vill att Sörbyskogen skall finnas kvar i nuvarande omfattning!

Ronny Wiking (Örebro, 2021-03-16)

#978

Rädda naturvärden i området och bevara skogen i sin helhet som en plats för rekreation

Elise Fahlgren (Örebro, 2021-03-16)

#988

Jag och min hund älskar denna skog och går där flera gånger i veckan. Kunna ta sig till skogen utan bil, är helt fantastiskt. Laddar energi här. Den får inte bebyggas, det vore en katastrof.

Carina Hedén (Örebro, 2021-03-16)

#994

Jag skriver under pga att jag anser att det är viktigare att ta hand om o bevara den fina natur vi har. Anser att det går att bygga uppåt ist eller använda hus som inte går att sälja till att använda för ombyggnad av boende. Rusta upp redan befintliga byggnader ist.

Hay Lin Rolandsdotter (ÖREBRO , 2021-03-16)

#998

bevara skogen den behövs

agneta andersson (Örebro, 2021-03-17)

#999

Bor i området, mina barn har växt upp med skogen. Den är viktig för alla. Skolan går ofta dit och lär barnen olika saker som växer där.

Alexandra Nyström (Örebro , 2021-03-17)

#1000

Skogen måste få vara kvar så vacker den är så viktigt rädda den♥️♥️♥️♥️♥️♥️

B***t M***e O******n (Katrineholm, 2021-03-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...