Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Från_Sörbyskogen_(3)1.JPG 

Våra krav:

Vi vill att Örebro kommun undantar Sörbyskogen från all exploatering och istället bildar ett naturreservat i området (här inringat med röda prickar):thumbnail_Karta_21.jpeg

Varför är det viktigt?

Sörbyskogen är en unik stadsnära naturskog som hyser många olika hotade och hänsynskrävande arter av växter, svampar, lavar, mossor och fåglar. Inventeringar har visat att här bla a finns några av kommunens största förekomster av de fridlysta arterna knärot och grön sköldmossa. Belägen söder om Glomman och mellan stadsdelarna Adolfsberg och Brickebacken är skogen också stadsnära och ett populärt rekreationsområde. Skogen är en enorm tillgång för den biologiska mångfalden och för Örebroarna själva i en tid då man annars ofta får åka många mil från tätorter för att få se riktig naturskog.

Enligt kommunen själva förvaltar de sin skog “utifrån ett tydligt medborgarperspektiv”. De menar också att “sociala värden och naturvärden är viktigare [för dem] än virkesproduktion och ekonomisk avkastning” och att de “tar betydligt mer hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden än vad FSC kräver”.

Mot denna bakgrund tycker vi att det är märkligt att det finns planer på att Sörbyskogen ska komma att avverkas och bebyggas. Kommunen har god kännedom om vilka naturvärden som finns i området. Vi förväntar oss därför att de lever upp till sina ambitioner inom naturvård och friluftsliv genom att istället bevara den unika Sörbyskogen för all framtid.

Läs mer om Sörbyskogens unika värden eller kontakta oss med frågor på instagram eller facebook @radda.sorbyskogen.orebro eller kontakta oss via knappen nedan.
https://www.instagram.com/radda.sorbyskogen.orebro/
https://www.facebook.com/radda.sorbyskogen.orebro

Örebro kommuns citat är hämtade från: https://www.orebro.se/kultur--fritid/natur--parker/kommunens-skog.html

Läs om kommunens planer på s. 39-40 i programplanen för Brickebacken: https://www.orebro.se/download/18.49086b8a16e7335d8839b7/1574259060687/Planprogram%20f%C3%B6r%20Brickebackenomr%C3%A5det.pdf


Edith Bremer, Rädda Sörbyskogen Örebro    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Edith Bremer, Rädda Sörbyskogen Örebro kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...