Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Kommentarer

#1

I den här skogen finns oskattbara och oersättliga naturvärden. Dessutom är jag en av de många som bor nära skogen och ofta nyttjar den för rekreation.

Edith Bremer (Örebro, 2021-03-10)

#3

Jag älskar den skogen

Pethra Malmberg (Örebro , 2021-03-10)

#5

Jag lekte den här skogen och hade så roligt när jag var liten. Hoppas att den kan finnas kvar för barn att leka i framtiden också.

Louise Pond (Atlanta , 2021-03-10)

#11

Sörbyskogen har unika naturvärden och är ett underbart område för friluftsliv och naturupplevelser. Att bevara skogen är viktigt för arters överlevnad. Gamla skogar försvinner i rasande takt. Här är chansen att rädda äkta natur. Det är den äkta naturen som är livets upphov och förutsättningarna för allt liv - även ditt och mitt.

Anna-Lena Winnerstam (Örebro , 2021-03-11)

#20

Bevara biologisk mångfald

Stig Montin (Örebro, 2021-03-11)

#24

Skogen innehåller värdefulla arter. Det sista riktiga grönområdet centralt i Örebro.

Ann-Sofie Sundvall (Örebro , 2021-03-11)

#28

Jag skriver under för att sörbyskogen betyder mycket för mig och alla mina vänner som växt upp i sörbyområdet, vore jätte tråkigt om den skulle exploateras

Emil Trobäck (Örebro, 2021-03-11)

#29

Det är och har varit min närmiljö och är en unik stadsnära skog.

Sigrid Odencrants (Örebro, 2021-03-11)

#32

Natur bör i största möjliga mån bevaras från exploatering.

Niclas Hagberg (Uppsala, 2021-03-11)

#39

Jag är född i Sörby och fortfarande nyttjar jag och njuter av min gamla skog.
Härliga promenader och minnen.
70+

Inger Lindqvist (Örebro, 2021-03-11)

#49

Det har aldrig varit viktigare än nu att skydda naturen!

Ewelina Sokolowska (Uppsala, 2021-03-11)

#51

Vi måste värna om den skog som det finns ekologiska värden i!
Skogen är våra lungor!

Elisabeth Torgå (Odensbacken, 2021-03-11)

#54

Jag vuxit upp i Örebro och har goda minnen från barndomen där jag spenderat stor del av unga år i just sörbyskogen. Detta har bidragit positivt till min barndom!

Adam Mallalieu (Göteborg, 2021-03-11)

#58

Bygg inte bort värdefull skog.

Anna Petersén (Örebro, 2021-03-11)

#72

Vi behöver mer skog, inte mindre. Att påstå sig vara en kommun som vill verka klimatvänligt och sedan hugga ned skog för bebyggelse rimmar illa.

Camilla Johansson (Vintrosa, 2021-03-11)

#81

All skog som finns idag i stan' bör bevaras om den inte ruttnat sönder p.g.a. insektsingrepp.

Vesna Kitanovic (Örebro, 2021-03-11)

#87

Låt planetens lungor vara!
Kalhyggen = massmord!

Paulo Lindvall (Örebro, 2021-03-11)

#94

Allt som sagts ovan.

Josefin Karlsson (Örebro, 2021-03-11)

#100

Det allmäna måste stå upp för allmänhetens intressen.

Gustav Forne (Solna, 2021-03-11)

#106

Sörbyskogen är otroligt viktig för boende i närområdet och det är många människor som nyttjar denna oas.

Anna-lena Fredin (Örebro , 2021-03-11)

#108

Sörbyskogen är en unik stadsnära naturskog som hyser många olika hotade och hänsynskrävande arter av växter, svampar, lavar, mossor och fåglar.

Ann-Sofie Lovisa Olausson (HJO, 2021-03-11)

#111

Det är så viktigt för miljön och den biologiska mångfalden. Även viktigt för hälsan för de som vill utnyttja området för sitt friluftsliv.

Malin Bideby (Glanshammar , 2021-03-11)

#114

Jag vill bevara den fina naturen i Sörbyskogen!

Leona Axelsson (Örebro, 2021-03-11)

#118

Det måste finnas kvar orörda skogspartier även nära stadsbebyggelse

Maria Freijd (Örebro, 2021-03-11)

#127

Skogen bör absolut bevaras i ett område där bebyggelse breder ut sig allt mer.

Katarina Odell (Örebro, 2021-03-11)

#132

Jag har besökt och uppskattat denna skog sedan 80 - talet! Skogen uppskattas av så många, inte bara mänskliga varelser! Det är unikt att ha en så stadsnära naturpärla! En tillgång för Örebro!

Helena Viking (Örebro, 2021-03-11)

#138

Våran fina Sörbyskog ska sparas och främja biologisk mångfald! Den är en viktig lunga för folket som bor här, att kunna komma ut och vistas i för återhämtning av kropp och själ!

Patric Bennysson (Örebro, 2021-03-11)

#143

Har växt upp i nära anslutning till skogen och tycker den bör få vara kvar.

maria Olsson eklund (Askersund, 2021-03-11)

#159

Örebro har inte tillräckligt många naturliga grönområden, låt oss behålla denna.

Tomas Håkansson (Örebro, 2021-03-11)

#171

Det här är min barndomsskog! Här har jag vandrat, sprungit, lekt och haft friluftsdagar med skolan och härliga dagar med kompisar på fritiden. Att växa upp med skogen precis intill är ovärderligt och kan inte mätas i pengar. Bevara Sörbyskogen till både de som njuter av den nu och kommande generationer!

Hannah Bratt (Västerås, 2021-03-11)

#172

Jag instämmer med rexten om biologisk mångfald och rekreationsglädje...

Anders Ridderström (Göteborg, 2021-03-11)

#173

Det är viktigt att naturen får stå orörd kvar. Olika arter som finns just här måste vi vara rädda om.

Anita Envall (Örebro , 2021-03-11)

#174

Även en skog behöver mångfald 😁

Tarja Örnelund (Fellingsbro, 2021-03-11)

#178

Ni får ger er nu med exploateringen av mark. Ta era förbannade upphandlingar och kör upp dem någonstans.

Maria Westerström (Stockholm, 2021-03-11)

#185

Vill bevara sörbyskogen.

Tommy Lövgren (Örebro , 2021-03-11)

#190

Det här är en fantastiskt vacker skog, så mycket att upptäcka för barn och vuxna! Fågelskådare, biologer eller bara lekman, här hittar man lugnet och kan krama flerhundraåriga träd, något som ger ett lugn i själen. Den måste få finnas!

Anneli Sjöstrand (Örebro, 2021-03-11)

#191

Oasen måste bara finnas kvar för oss Örebroare.

Karin Josefsson (Örebro, 2021-03-11)

#193

Vi behöver gröna områden för motion, vila och avkoppling!

Ivanka Törnkvist (Örebro , 2021-03-11)

#194

Det är frågan om en skog med stort naturvärde.

Martin Kalling (Uppsala, 2021-03-11)

#197

Jag vill ha kvar min rekreationsskog dit jag söker min tillflykt och får lugn och ro i själen. Den är livsviktig för mig och Örebroarna.

Git Aremyr Lundström (Örebro, 2021-03-11)

#200

Bara att läsa vad som står där uppe är skäl för mig att skriva på!

Christian Dyvik (Örebro, 2021-03-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...