Rädda hägg- syren och valnötsträd i Gröndal

Kommentarer

#9

Förändring med total obalans mellan nytta och skada/kostnad på den aktuella sträckan. Cykelsatsning behövs däremot akut i centrala Gröndal (Gröndalsvägen vid hållplats Gröndal/Coop) där det dagligen sker ett flertal incidenter.

Torbjörn Wik (STOCKHOLM, 2020-11-22)

#14

Just den sträckan de ska brädda är redan den bredaste i Gröndal. Låt valnötsträdet finnas kvar.

Marianne Brodd (Stockholm, 2020-11-22)

#15

Bor själv i Gröndal och instämmer till fullo med de aspekter och argument som skrivelsen uttrycker.

Sune Mattisson (Stockholm, 2020-11-22)

#17

Instämmer!

Stina Lundberg (Stockholm, 2020-11-22)

#18

Det räcker nu. Vi inte vill bli av med de sista gröna löven i stan. Stockholm behöver inte expandera på höjden, Sverige är stort.

Dag Engbom (Stockholm, 2020-11-22)

#20

Jag anser att stora träd är viktiga i stads- och förortsmiljön. Därför måste de bevaras

Irma Palm (Stockholm / Gröndal , 2020-11-22)

#21

Den berörda sträckan är redan den bredaste gång-och cykelbanan i Gröndal. Det vore mycket dumt att ta bort ytterligare grönytor i området. Vi får snart döpa om Gröndal till Grådal.

Solveig Hollari (Stockholm, 2020-11-22)

#22

Det är redan nu den bredaste gång/cykelbanan i närheten. Bredda andra och rädda grönskan. Den betyder mycket för miljön!

Eva Sundmalm (Stockholm, 2020-11-22)

#26

Det är en så njutbar fin sträcka som skulle bli helt förstörd.
Dessutom är den extra bred redan idag . Skilj av gång resp cykelbana m de vanliga strecken o symbolerna!

Gun Forsberg (Sthlm, 2020-11-22)

#33

Rädda träden vid Fågelsången !!!

Caroline Debong (Stockholm , 2020-11-22)

#36

Cykelbanan är redan tillräckligt bred och träden är viktigare än det mesta

Sofia Gyökeres (Stockholm , 2020-11-22)

#37

Jag tror cykeltrafiken snarare behöver bromsas upp på den sidan av Lövholmsvägen. Jag har sett barn gå ut från portarna, även föräldrar med barnvagnar. Intet ont anande kan de bli nedmejade om farten ökar på gatan!

Mona Sahlin (Stockholm, 2020-11-22)

#39

Rör inte våra träd!

Iggo Frostander (Stockholm, 2020-11-22)

#47

Rädda värdefull växtlighet.

Eva Lundholm (Stockholm, 2020-11-22)

#53

Cyklar den sträckan dagligen och den är bred nog både för cykel och gående. Miljön och träden kring gården Fågelsången är blåmärkt och måste skyddas.

Tomas Klinta (Stockholm , 2020-11-22)

#54

Som sagt, det finns gott om plats. Absolut finns ingen som helst anledning att göra åverkan på/ ta bort buskar och träd av den kvaliteten som nu finns. Än mer idiotiskt att ersätta befintlig vegetation med annan - till vilken nytta? Måste borgarrådet göra av med pengar som ”finns kvar” detta budgetår?

Marie Andersson (Stockholm, 2020-11-22)

#55

Breddningen av denna cykelbana är helt onödig! Träden är mycket viktiga för sin egen skull för fåglar ,insekter och oss!

Hans Gode'e (Stockholm, 2020-11-22)

#57

Skandal att bredda För Cyklisterna !!
På bekostnad av Hägg och Dyl.

Ingemar Johansson (Stockholm, 2020-11-22)

#60

Jag skriver under för att jag uppfattar det ytterst bakvänt att ta bort den typ av växtlighet som finns i Gröndal idag. Området är av kulturhistoriskt intresse och det är ett område av vikt inte bara för stockholmare utan även för djurliv på plats och för turister. Tänk om, det är en vädjan.

Åsa Gustafson (Umeå, 2020-11-22)

#61

Träden och växtligheten i Gröndal har ett stort värde för oss som bor i området. Träden längs Lövholmsvägen är gamla och har ett särskilt stort värde. Det kan aldrig en bredare cykelbana väga upp!!

Ulrika Henricson (Stockholm , 2020-11-22)

#62

Jag är daglig cyklist med en lådcykel. Detta parti är inget stort problem för mig som cyklist. Det skulle i så fall räcka med att bredda 0,5 meter och göra en tydlig markering i marken mellan cyklist och gångtrafikanter. Det finns betydligt sämre partier som behöver ses över. Synd att politiska beslut fattas utifrån föreskrifter och ”regler” istället för behov ute i det verkliga livet. Låt träd och staket vara kvar. Lägg skattepengarna där det finns verkliga behov av förbättrade förhållanden för cyklister runt Gröndal/Liljeholmen.

Robert Flinkenbro (Stockholm, 2020-11-22)

#63

Jag älskar syrenerna och den otroligt vackra parkmiljö vi har! Klipp inte ner dessa vackra träd och buskar, snälla!

Maria Hansson (Stockholm, 2020-11-22)

#69

Den gång- och cykelväg som finns redan är tillräckligt bred, så inga buskar ska tas bort!

Malin Palmqvist (Stockholm, 2020-11-22)

#73

Jag bor i Gröndal. Trottoaren är redan tillräkligt bred.

Birgitta Granholm (Stockholm, 2020-11-22)

#77

det är kortsiktigt och dumt hugga ner träd och förstöra miljön för att 400m cykelbana som ändå kan få plats!

Margareta Gustafsson (Stockholm, 2020-11-22)

#78

Eftersom det är galenskap!

Gülseher Aras (Stockholm , 2020-11-22)

#86

Det är en redan mycket bred bana, skulle räcka med att dra ett streck för att märks upp cykelbanan. Alt. Kunde man ha cykelbanan där & gå banan på andra sidan om det nu tvunget måste vara bredare. Men att ta ner naturen där för att cyklister ska komma fram vore katastrof, det är väl aldrig trängsel där eller?

Ann Lindqvist Alinder (Stockholm, 2020-11-22)

#89

Känns orimligt och onödigt att göra denna. Andra sträckor är betydligt värre och borde prioriteras.

Johan Eklund (Stockholm, 2020-11-22)

#97

Jag tycker att gångvägen/cykelbanan är tillräckligt bred. Det vore synda att ta bort dessa fina och en del ovanliga träd bl s valnöt.

Marianne Lebbad (Stockholm, 2020-11-22)

#103

Dels för att jag vill ha kvar träden och dels för att det redan nu är tillräckligt brett på denna sträcka.

Lena Killgren (Stockholm, 2020-11-22)

#104

Kultur-' och miljöförstörelse

Leif H Gustafson (Gröndal , 2020-11-22)

#112

Ägna kraft att bredda där det behövs och inte där banorna är breda och bra.

Birgitta Hård af Segerstad (Stockholm, 2020-11-23)

#127

Träden och miljön längs Lövholmsvägen utanför Fågelsångens koloniområde är en viktig angelägenhet för Gröndalsborna, det finns även naturvärden och kulturhistoriska värden som är viktiga att värna, samt viktiga upplevelsevärden.

Karl Anderberg (Stockholm, 2020-11-23)

#129

Trottoaren är ju redan tillräckligt bred. Gör ordentliga skiljemarkeringar för gång- och cykelbana istället. Tråkigt och onödigt om träden och staketet tas ner. Det blir lika "mysigt" som skövlingen i Sannadalsparken, där det var så "otryggt". Nu är det bara en gräsmatta, utan någon tanke på att göra det trevlig plats.

Petra Lindell (Stockholm, 2020-11-23)

#130

Jag tycker att miljön vid fågelsången är fantastisk och viktig för oss som bor där såväl som för övriga invånare som kommer för att promenera i området

Elisabet Ögren (Stockholm, 2020-11-23)

#131

Jag har bott i Stockholm ett drygt år och är närmast chockad över trafikplaneringen i Gröndal. Ingen verkar fundera över hur det fungerar i praktiken, skyltningen är usel och emellanåt är lösningarna extremt farliga.
Som tillägg till det ska ni nu ta bort vackra och för vår miljö nödvändiga träd där det som jag ser det finns bättre lösningar.
Om jag förstått saken rätt så är det bara gångbana på andra sidan gatan så varför inte minska den med de cm som krävs och bredda den delade gång- och cykelbanan? Med delad menar jag med skiljelinjen mellan fotgängare och cyklister.

Angela Condrò Lindgren (Stockholm , 2020-11-23)

#132

Träden är viktiga för vår hälsa, fåglarna, insekterna och luften. Just denna sträcka cykelväg är den enda breda i hela gröndal. Orimligt att bredda den just där. Har ni verkligen klarlagt och kollat cykel vägarna? Det behövs helt andra förändringar. Detta är ofattbart och helt orimligt.

Åsa Persson Annersten (Stockholm , 2020-11-23)

#134

Rädda träden i Gröndal!!

Ulla West (Stockholm, 2020-11-23)

#136

Trottoaren i fråga är bred nog för cyklister och gående. Det finns andra cykelbanor i Gröndal som man kan åtgärda istället.

Joanna Jansson (Stockholm, 2020-11-23)

#141

Befintlig trottoar med gång och cykelväg är redan bredare än övriga vägar i Gröndal??

Lisa Engberg Wadman (Stockholm, 2020-11-23)

#143

Knasigt beslut att bredda cykelbanan just där och då ta bort de fina träden.

Solveig Rainer (Stockholm, 2020-11-23)

#145

Miljöskäl

Liza Haglund (Stockholm , 2020-11-23)

#148

Det känns fyrkantigt och byråkratiskt, utan förankring i verkligheten

Fredrik Fritzson (Stockholm, 2020-11-23)

#150

Dumheter. Trottoaren är redan väldigt bred och det enda som behövs är att asfalten vid dagiset jämnas till.

Louisha Grundström (Stockholm, 2020-11-23)

#156

Otroligt okänsligt att kapa staketet in till kolonilotterna och därmed hugga ned all växtlighet!
Ni kan ta era metrar från gatan istället. Där går alldeles för tung trafik. Utan gupp och trafikljus. Raksträckan bidrar till mycket snabb trafik.

Lisen Lindström (Stockholm , 2020-11-23)

#158

Vansinnigt förslag

Jenny Blocket (Hägersten, 2020-11-23)

#169

Jag som boende i området sen 2014/2015 tycker om charmen med syrenbuskaget, staketet och träden. Den trottoaren är även ovanligt bred som det är för området. Redan idag ser jag folk gå och cykla på den sträckan utan problem.

Daniel Stjernlöf (Stockholm, 2020-11-23)

#172

Det är fruktansvärt att förstöra den fina omgivningen kring Stora Fågelsångens 1700-tals gård. Bellman skulle vända sig i sin grav! Drag möjligen asfalten närmare det fina staketet men rör det inte och inte heller träden!

Berit Mård (Stockholm , 2020-11-23)

#175

Jag tycker att dessa buskar och träd ska fortsätta glädja oss som håller till bor och promenerar i Gröndal! Syren och hägg behövs för bina och för oss att njuta av vår- och sommardofter! Dessutom vackra att se på!

Anita Strömstedt (Stockholm, 2020-11-23)

#177

Varför inte smalna av körbanan istället som redan är onödigt bred och plågad av bilar som kör långt över hastighetsbegränsningen.

Erik Hedin (Stockholm, 2020-11-23)

#180

Det är en unik miljö vid Fågelsången, träden är en viktig del av den. Dessutom är trottoaren tillräckligt bred för både fotgängare och cyklister.

Britt Utstrand (Stockholm, 2020-11-23)

#181

Av alla vägsträckor som är problematiska från cykel/fotgängarperspektivet i Gröndal tillhör denna sträcka den allra minst problematiska.

Joachim Siegård (Stockholm, 2020-11-23)

#183

Skandal att ta bort denna oas. Dessutom är cykelbanan och trottoaren redan den bredaste som finns i Gröndal. Uppfyller normen. Meningslöst att våra skattepengar ska gå till ngt sådant som bara förstör vår miljö. Det är inget problem för cyklarna att ta sig fram på denna sträcka.

Åsa Blomqvist (Gröndal, Sthlm, 2020-11-23)

#186

Finns inget vettigt skäl att bredda cykelbanan där. Vore så synd att förstöra denna del av min gamla väg till Blommensbergsskolan.

Per-Ola Eriksson (Stockholm, 2020-11-23)

#187

Absurt att fälla träd i en storstad! Går att lösa cykelvägar på enklare sätt. Mest korkade beslut jag hört på länge!

Stefan Andersson (Stockholm, 2020-11-23)

#188

Träden bör få stå kvar och planket också. Man kan inte offra allt fint gammalt för cykelraseriet hur modernt det än är.

Karolina Sjödin (Stockholm, 2020-11-23)

#190

Uppskattar växtligheten vid staketet på promenaden mot Trekantssjön, särskilt på våren och sommaren. Om det är någonstans ni borde städa är det runt sjön. På vissa ställen ser man den knappt och det är trångt på gångvägen.

Nina Landerholm (Stockholm, 2020-11-23)

#191

Frivilligt

Pia Christina Ekman (Stockholm, 2020-11-23)

#193

Jag tycker att cykelvägen på just det aktuella partiet är tillräckligt bred som det är nu. Passerar ofta på cykel och det som saknas är snarare markeringar på cykelbanan där det blir tydligare på vilken del cyklar ska vara och på vilken del fotgängare ska vara. Låt träd och grönska vara och fokusera på att bredda de områden som i nuläget faktiskt är för smala.

Moa Källström (Stockholm, 2020-11-23)

#195

Av samtliga skäl som anges i de fem punkterna.

Det är aldrig trängsel på den här sträckan. Har de som föreslagit beslutet sett sträckan på plats eller bara på kartan?

Paula Asplund (Stockholm, 2020-11-23)

#197

Jag skriver under denna namninsamling på grund av att jag inte vill att Stockholmsstad/ exploateringskontoret så lättvindigt ska kunna förstöra kulturmiljön runt Fågelsången. Har de ens gått ut på något officiellt samråd med detta?

Magnus Mattsson (Stockholm, 2020-11-23)

#200

Bor och trivs i vår lummiga trädgård

Peter Regnell (Stockholm, 2020-11-23)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...