Rädda hägg- syren och valnötsträd i Gröndal

Kontakta namninsamlingens skapare

Rädda hägg- syren och valnötsträd i Gröndal

2021-06-20 12:42:39

Jag önskar att staden kunde flytta pengar från onödig breddning av cykelbanan Lövholmsvägen/Blommensbergsvägen till att istället skapa en cykelväg mellan Blommensbergsskolan och Lövholmsvägen så att cykeltrafiken kan ledas ovanför badstranden istället för genom den. 


Hägg och syren kommer att fällas och de sista 180 meterna av cykelvägen mellan Lövholmsvägen mot Blommensbergsvägen kommer att breddas. Området ska schaktas ur, fyllas igen och nyplanteras. Anledningen är att pengar har avsatts till detta i samband med att husen i hörnan Gröndalsvägen/Lövholmsvägen byggdes. Många av er som har skrivit under har kommenterat att cykelbanan just där är bred nog och den bredaste i Gröndal. I en lokal Fb-grupp diskuterar man hur man ska få undan cyklisterna från badstranden som ligger nedanför korsningen Blommensbergsvägen/Lövholmsvägen, alltså på andra sidan den breda cykelbanan som staden vill bredda ytterligare. På Blommensbergsvägen finns ingen cykelbana. Jag kunde önska att staden kunde flytta pengar från breddning av cykelbanan Lövholmsvägen/Blommensbergsvägen till att skapa en cykelväg mellan Blommensbergsskolan och Lövholmsvägen och  leda cykeltrafiken ovanför badstranden istället för genom den. Ni som vill fortsätta verka för dessa saker kan maila till Bättre Stadsdel. Debatt: Låt hägg och syren vara kvar när cykelbanan breddas i Gröndal.  Jag stänger nu namnuppropet  Rädda hägg och syren och valnötsträd i Gröndal.  Tack alla  760 Gröndalsvänner som har deltagit med namn och kommentarer. /


Birgitta Fransson

Rädda hägg, syren och valnötsträd i Gröndal

2021-05-17 11:57:49

Ni som vill njuta av hägg och syren vid Fågelsången, gör det nu! Trädfällningen kommer att bli av senare, i samband med ett nytt projekt som har att göra med hur  Trekantsparken ska göras om för att ordna stor cykelbana till alla dom som småningom kommer att flytta in i Lövholmsområdet. Dags att kolla vad som planeras för Trekantsparken! 

 


Birgitta Fransson

Hägg och syren och valnötsträd i Gröndal

2021-04-16 15:46:02

Tack alla som har skrivit under! Än står träden kvar - låt oss hoppas att det blir vid det.

 


Birgitta Fransson

Rädda hägg och syren och valnötsträd i Gröndal

2021-02-15 13:39:05

Nu har vi 728 underskrifter på vår protest mot Exploateringskontorets planer att skövla rikblommande och doftande hägg, syren och valnötsträd utanför Stora Fågelsångens koloniområde. Deras planer fortsätter. I deras tjänstemannautlåtande från 2013 kan man läsa att Exploateringskontoret vill ha "ökad stadsmässighet längs Lövholmsvägen" Det stör mig att folket på Fleminggatan vill asfaltera Gröndal. Vad tycker ni? Det har redan fällts så många träd på Lövholmsvägen så att vi snart måste byta namn på gatan. I den regionala cykelplanen kallas den "Essingestråket"..

 


Birgitta Fransson

Gröndals Intresseförening vill också rädda de blommande träden vid Fågelsången.

2021-02-04 18:02:32

Gröndals intresseförening har engagerat sig i frågan och anser att biotopen vid Fågelsången ska bevaras. De påpekar också att man inte haft samråd i frågan eller givit möjlighet till överklagande. Läs mer och kommentera! 

https://www.battrestadsdel.se/asikter/debatt-lat-hagg-och-syren-vara-kvar-nar-cykelbanan-breddas-i-grondal/


Birgitta Fransson

https://www.battrestadsdel.se/asikter/debatt-lat-hagg-och-syren-vara-kvar-nar-cykelbanan-breddas-i-grondal/

2021-02-01 21:52:00

Gröndals intresseförening har också engagerat sig för detta. Läs och kommentera på https://www.battrestadsdel.se/asikter/debatt-lat-hagg-och-syren-vara-kvar-nar-cykelbanan-breddas-i-grondal/


Birgitta Fransson

Rädda hägg och syren på Lövholmsvägen - en uppdatering

2021-01-26 15:04:26

Exploateringskontoret och Trafikkontoret har fått vårt brev och svarat. Trottoaren ska breddas för att den ska passa standard för pendlingsstråk som är 5,5-7 meter. Dom tänker fälla syrener och hägg och valnötsträd för att bredda en 100x5 meter asfalt med 0,5 meter. För principens skull. Den som har något att erinra emot det kan själva skriva till https//trafik.stockholm/tyck-till eller till någon mail-adress på https//vaxer.stockholm/projekt/gatuarbeten-langs-lovholmsvagen.  


Birgitta Fransson

Rädda de blommande träden i Gröndal

2020-11-27 09:08:52

hägg_och_syren.jpg


Birgitta FranssonDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...