Rädda hägg- syren och valnötsträd i Gröndal

Vi Gröndalsbor protesterar mot planerna på att fälla hägg, syren och valnötsträd intill Lövholmsvägens trottoar utanför Stora Fågelsången med dess koloniträdgårdar.

1.     Träden är viktiga för vår rekreation. De blommar rikligt varje vår och doftar och vi är många som gläds åt dem.

2.     Träden ger näring till humlor och bin.

3.     Trottoaren i fråga är bred nog för cyklister och gående.

4.     Den sträcka som avses är kort, cirka 400 meter.

5.     Om man önskar ordna särskild cykelbana kan det åstadkommas enklare och billigare genom en enkel markering på trottoaren.  

Vi som bor i Gröndal förstår inte varför vår närmiljö ska förstöras genom onödiga och kostsamma åtgärder som inte kommer att göra någon lycklig.  Det ryktas att motivet skulle vara att ett enhetsmått på cykelbanor skulle införas i Stockholm vare sig det behövs eller inte. Vi accepterar inte det.   Slutligen: åtgärden att fälla hägg och syren och ersätta dem med tall och lönn skulle även skada en miljö som har anor från 1700-talet och som Stadsmuseet i Stockholm har blåmärkt eftersom den anses ha synnerligen höga kulturhistoriska värden. Träden avgränsar Stora Fågelsången från den nyare delen av Gröndal.   


Birgitta Fransson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Birgitta Fransson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...