Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Kommentarer

#1005

Så länge en enhetlig jämlik bidragsmodell på statlig nivå inte är på plats, så är mobilitetsstödet - som naturligtvis måste heta Regionbidrag! - livsnödvändigt för folkhögskolans överlevnad!

Tommy Fogelberg (Trosa, 2020-05-07)

#1006

Jag stödet uppropet

Joakim Larsson (Länghem , 2020-05-07)

#1019



Ingrid Angeling (Ärla, 2020-05-07)

#1022

Detta är viktigt, folkhögskola är viktigt!

Ulrika Edlund (Linköping , 2020-05-07)

#1028

Det är oerhört viktigt att Folkhögskolor kan rekrytera från hela landet då vissa utbildningar bara finns på vissa skolor. Jag arbetar på Framnäs Folkhögskola och vi har en helt unik utbildning som inte finns någon annanstans i Sverige. Vi har varje år elever från hela landet som sökt sig till just vår utbildning.

Emma Björling (Tyresö, 2020-05-07)

#1034

Det betyder så otroligt mycket för människor!!

Paulina Blanksvärd (Göteborg, 2020-05-07)

#1037

Alla folkhögskolor ska vara riksrekryterande utan inskränkningar.

Alf Trellid (Malmö, 2020-05-07)

#1039

Utan mina tre år på folkhögskola skulle jag aldrig ha kunnat utvecklas för att nå mina mål i livet!

Clara Jansson (Karlstad , 2020-05-07)

#1042

Jag har själv läst på folkhögskola i ett par år, ingen av skolorna jag läste på (eller inriktningarna jag gick) låg i länet jag är uppvuxen i. Utan mobilitetsstödet hade det kanske inte varit möjligt för mig att följa mina drömmar och studera på folkhögskola. Detsamma gäller förmodligen många, många fler än bara lilla mig.

Sofia Sköld (Malmö, 2020-05-07)

#1045

Jag började min musikkarriär på folkis för 31år sen och har även jobbat i den miljön de senaste 23 åren jag har genom åren träffat många elever som har startat sin karriär och sedan blommat ut som fullfjädrade artister men framförallt är det en viktig språngbräda för fortsatt musicerande antingen som professionella eller amatör-musiker.

Glenn Fransson (Linköping, 2020-05-07)

#1047

Av egen erfarenhet vet jag hur betydelsefull och avgörande en kurs på Folkhögskolan kan vara. Jag värnar därför Folkhögskolan och skriver under mot förslaget att ta bort mobilitetsstödet från folkhögskolorna.

Anders Löwdin (Stockholm, 2020-05-07)

#1049

Musik är människor kännetecken.

Cesar Peña (MALMÖ , 2020-05-07)

#1061

Folkhögskolor fyller en viktig funktion i samhället för att ge alla en möjlighet att studera.

Monica Granström (Vingåker , 2020-05-07)

#1076

Oerhört viktigt att bevara folkhögskolan!

Yvonne Ekman (Malmö, 2020-05-07)

#1079

Alla ska ha samma möjlighet att gå på folkhögskola, oavsett hemregion.

Agne Helg (Eskilstuna, 2020-05-07)

#1087

Har jobbat som studie-och yrkesvägledare i drygt 40 år och har alltid ansett att folkhögskolan är ett mycket bra utbildningsalternativ och ser det därför som angeläget att det även i fortsättningen ska vara möjligt att söka fritt till landets samtliga folkhögskolor oavsett var man är mantalsskriven!

Ingbritt Eriksson (Kristianstad , 2020-05-07)

#1088

Både jag och min man har studerat på Folkhögskola på annan ort än den vi bodde i , att kunna ha denna möjlighet är enormt viktigt.

Birgitta och Roland Stenlund (Uppsala , 2020-05-07)

#1090

Jag minns min folkhögskoletid som en av de bästa i mitt liv. Jag gick inte i min hemkommun utan fick möjligheten att lära känna en annan del av Sverige. Låt folkhögskolan vara som den är! Fri och lycklig.

Kim Ivarsson (Örebro, 2020-05-07)

#1093

Flera folkhögskolor har genom åren odlat en fantastisk kultur, med högkvalitativ undervisning, dit elever söker från hela landet. Att få till en sådan magnetisk dragningskraft är ovärderligt. Slå inte sönder kvalitet. Stärk den!

Katarina Olsson Lundberg (Göteborg, 2020-05-07)

#1104

Jag själv tycker folkhögskola är bland dom bättre skolorna att lära sig saker på.

Rickard Johansson (Borås, 2020-05-07)

#1105

Folkhögskolor har olika inriktningar, alla ska kunna få välja vilken inriktning man vill gå. Allas lika möjligheter.

Anna Hed Roslund (Tågarp , 2020-05-07)

#1113

Folkhögskolornas mångfald är viktig. Deras unika kulturer, miljöer och arbetssätt utgör en stark grund för i stort sätt alla som söker sig vidare till högre musikstudier.

Emma Leijon (Långsele, 2020-05-07)

#1115

Folkhögskolans tradition är omistlig, den är en sann demokratisk skola. Jag har själv gått på folkhögskola med elever från Sveriges alla hörn, och från alla samhällsklasser. Mycket nyttigt. Bevara folkhögskolan som den är!

Gabrielle Björnstrand (Stockholm, 2020-05-07)

#1117

Jag har själv positiva upplevelser av studier på folkhögskola 80 mil hemifrån. Och nu har min son sökt en utbildning på en folkhögskola i ett annat län än där han bor.

Anna Kallin (Mora, 2020-05-07)

#1119

Det är en viktig del av det svenska samhället att få chansen att utbilda sig och få utvecklas som människa i den miljön som en folkhögskola bidrar med.

Arvid Talp (Vänersborg, 2020-05-07)

#1121

Jag gick själv på folkhögskola och det var ett av de viktigaste åren i mitt liv.

Maria Round (Sätila , 2020-05-07)

#1123

Jag har själv studerat musik i tre år på folkhögskola på olika ställen i landet. Utan den möjligheten hade jag inte kunna jobba med det jobb jag har idag, pianist och musiklärare! Det är superviktigt att folkhögskolan i sin nuvarande form finns kvar. Mobilitetsstödet måste bli kvar!

Per Olsson (Sundsvall, 2020-05-07)

#1138

Utan mitt år på Visingsö folkhögskola 73-74 hade jag inte fått min gymnasiumexamen och jag hade inte kommit in på Umeå universitet där jag erhöll min socionomexamen 1978 som är lika med bra jobb fram till min pension idag!

Pia Pettersson Pson (Halmstad , 2020-05-07)

#1139

Har i 34 år arbetat med ekonomi på folkhögskola och vet att dessa bidrag är livsviktiga för folkhögskolans överlevnad

Boel Åberg (Enköping , 2020-05-07)

#1142

Folkhögskolan är oerhört viktig.

Inger Margareta Eriksson (By kyrkby, 2020-05-07)

#1148

Om inte folkhögskolor så hade jag inte kunnat studera Opera idag. Om inte för folkhögskolor så hade jag inte haft en andra chans på livet.

Om man slopar folkhögskolornas stöd kommer sakta men säkert Sveriges starkaste utbildningar dö ut. Gör inte så under dessa särskilt svåra tider.

Gabriel Hallman (Piteå, 2020-05-07)

#1156

Folkhögskola borde va en mänsklig rättighet!

Emma Rosenberg (Malmö , 2020-05-07)

#1162

Folkhögskolor med nationellt intag är superviktiga för det nationella kunskapskapitalet och den fortsatt framtida utvecklingen av Sveriges internationella ledarställning inom kreativa näringar.

Steinar Aadnekvam (Norsborg, 2020-05-07)

#1172

Därför att jag självklart är för bevarandet.

Maja Hedman (Stockholm, 2020-05-07)

#1173

Folkhögskolor är en mycket viktig del i utbildningen av människor i sverige.

Stefan Magnusson (Eskelhem, 2020-05-07)

#1175

Med ett mobilitetsstöd följer en bättre och mer jämlik förutsättning för människor att tillgodose sig bildning, något som torde vara av intresse för ett demokratiskt samhälle som investerar i sin framtid och sina medborgare.

Jens Persson (Malmö, 2020-05-07)

#1182

Försvinner mobilitetstödet. Uteblir mångfalden som är unikt med Folkhögskolan. Samt att Utbildning ska vara tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt.

Annica Holten (Krokom, 2020-05-07)

#1183

Jag själv gick folkhögskola och fick stöd.

Fredrik Hermansson (Johanneshov, 2020-05-07)

#1187

Folkhögskola är en fantastisk möjlighet för människor som behöver ta igen grund- eller gymnasieskolutbildning! Dessutom finns spännande kurser av de mest skilda slag. Folkhögskola gör att människor växer och utvecklas på många plan! Det vore förfärligt om denna skolform, som växt fram ur folkrörelserna, inte längre skulle kunna finnas kvar!

Elisabet Tornberg (Fristad, 2020-05-07)



Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...