Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Kommentarer

#2

Mina två år som studerande på Musiklinjen på Skurups Folkhögskola har betytt allt för mig och mitt fortsatta yrkesliv som musiker. Att träffa och utbyta erfarenheter med människor från hela landet var och är en viktig del i utbildningen. Satsa på folkhögskolorna istället så de kan fortsätta sprida kultur och jobba för demokrati.

Fredrik Kronkvist (Malmö, 2020-05-07)

#3

Införande av regionbidrag riskerar att folkhögskolornas utbud styrs av regionala intressen och inte av folkbildningens ide och syfte. Syftet är att stärka demokrati, kultur, inkludering samt minska utbildningsklyftor.

Arvid Gisby (Lund, 2020-05-07)

#6

Folkhögskola är en av de bästa erfarenheterna i mitt liv och tycker inte möjligheten ska försvinna

Otto Johansson (Malmö, 2020-05-07)

#17

Otroligt viktig funktion i samhället.

Christoffer Sandberg (Åkarp, 2020-05-07)

#22

Jag går själv just nu på Skurups folkhögskola och hår tidigare gått på Sundsgårdens folkhögskola. Det är och har varit otroligt viktiga år för mig och min utbildning.

Sebastian Falk (Helsingborg, 2020-05-07)

#38

Folkhögskoleutbildningen är något av det viktigaste som finns, både vad gäller komplettering/allmänbildning samt föreberedande inför högskolestudier/universitet! Utan Dessa skulle det börja sina på duktiga musiker som söker sig vidare till musikhögskolorna, och på lång sikt skulle då den svenska musikindustrin starkt försämras både i antal kompetenta musiker samt kvalitet. Rädda folkhögskolorna för musikens och kulturens framtid!

Erik Sköld (Malmö, 2020-05-07)

#47

Jag vet av egen erfarenhet att folkhögskolan är ett snillrikt sätt att bli bildad och hel människa på samma gång.

Peter Majanen (Stockholn, 2020-05-07)

#51

För de flesta är folkhögskola en plats för konstnärlig mognad, Förfining av hantverk och den stund i livet där unga vuxna skapar sina viktigaste och ofta längsta kontakter och vänskaper. Folkhögskola är bland det viktigaste vi har i landet. Och den generella kompetensen hos framtida generationer kommer sjunka utan möjligheten att kunna fördjupa sig på det unika vis som folkhögskola erbjuder.

Fredrik Rixman (Göteborg , 2020-05-07)

#53

Hela Sverige ska leva. Det är inte bara städer som mår bra av att få in nya människor. Nya kontakter mellan medborgare ger nya nya idéer och människor får mer mångfasetterade nätverk. Detta gäller även åt andra hållet, att flödet av flytt även måste ske från storstad till landsbygd.

Astrid Selling (Bräkne-Hoby, 2020-05-07)

#57

Folkhögskolor erbjuder en nationellt unik utbildning som i mitt som många andras fall varit en oumbärlig och absolut nödvändig kunskapskälla som burit mig in arbetslivet.

Rasmus Svensson-Blixt (Stockholm, 2020-05-07)

#63

Folkhögskolan är en oerhört viktig kugge i Sveriges utbildningssystem, försämra inte dess existens!

Mats Andersson (Malmö, 2020-05-07)

#68

Lärare på Skurups Folkhögskola

Therese Granwald (Lund, 2020-05-07)

#71

För kulturen, folkbildningen och framtiden! 💪

Selma Pinton (Stockholm, 2020-05-07)

#76

Jag är själv musiker och hade aldrig blivit det utan folkhögskola, liksom de flesta andra musiker jag känner.

Anja Gottberg (Amsterdam, 2020-05-07)

#86

Rädda Folkhögskolorna , bevara mobilitetsstödet

Peter Jessen (Norrköping , 2020-05-07)

#89

För att folkhögskolornas roll är oerhört viktig för utvecklingen av kultur.

Pontus Mutka (Enskede, 2020-05-07)

#93

Folkhögskolor fyller en viktig funktion för möjligheten till fortbildning inte minst inom kulturområdet

Lena Jessen (Norrköping , 2020-05-07)

#99

Jag spenderade två av dom bästa åren i mitt liv på jazzlinjen på Skurups folkhögskola. Jag hade inte varit den människa och musiker jag är idag om det inte varit för dom åren. Konceptet folkhögskola är bland det vettigaste och finaste detta landet har att erbjuda och det vore fruktansvärt om man på något vis skulle begränsa möjligheten för människor att studera på folkhögskola.

Peter Olsson (Malmö, 2020-05-07)

#100

Folkhögskolan är vital för Sveriges kulturliv och för alla som behöver en omstart eller en unik möjlighet till förkovran!

Emma Denward (Svalöv, 2020-05-07)

#113

ALLA ska ha möjlighet att få studera och få växa som person och medmänniska! Folkhögskoleåren var några av de viktigaste åren för min personliga resa.

Alexandra Shabo (Malmö, 2020-05-07)

#120

Jag tycker att det är viktigt att kunna utbilda sig vid folkhögskola också och att inte vara bunden av regionen utan kunna söka fritt eftersom alla kurser inte finns på alla folkhögskolor. En självklar rättighet i ett fritt samhälle som gagnar vår utveckling som person och samhälle!

Nanette Jonsson (Helsingborg, 2020-05-07)

#130

Älskar musik. Musikutbildningar på folkhögskola behövs

Jens Marklund (Umeå, 2020-05-07)

#143

Jeg har gået på Folkis. Bästa året!

Oscar Ployart Wetche (Amsterdam, 2020-05-07)

#150

Folkhögskolan är ovärderlig. Det är här som många har möjlighet att lägga grunden för vidare utbildning och arbetsliv, kunskapsmässigt och socialt. Enligt mig, den bästa skolform som finns. Den har en avgörande roll för människor inom många områden, inte minst kulturlivet. Vi borde inte montera ner detta, tvärt om, värna om den och göra den tillgänglig för fler.

Man bör istället överlåta finansieringen av folkhögskolorna till staten, höja ersättningen per deltagarvecka så att folkhögskolorna kan gå runt utan att vara beroende av extern finansiering eller arbetsmarknadsåtgärder.

Om mobilitetsstödet slopas kommer sveriges kulturliv att påverkas negativt. Det är ingen besparing för samhället.

August Glännestrand (Trondheim, 2020-05-07)

#151

Livsviktigt!

Anna Åhman (Kilafors, 2020-05-07)

#152

Överlevnaden av konstnärliga utbildningar med nationell rekrytering är en fråga om demokrati, humanism och välfärd.

Mattias Piltz (Dalby, 2020-05-07)

#179

Folkhögskolan är så oerhört viktig, och unik, för Sverige!

Olle Lannér Risenfors (Malmö, 2020-05-07)

#180

Mina studier på Fridhems Folkhögskola i början av 80-talet var mkt viktiga och formativa år som lade en grund för ett fortsatt liv i musik.

Peter Danemo (Stockholm, 2020-05-07)

#181

Folkhögskolors existens är avgörande för Sveriges kulturliv.

Ima Baeza Bilgin (Stockholm, 2020-05-07)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...