Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Rädda Folkhögskolan! 
Skriv under mot förslaget att storstadsregionerna tar bort mobilitetsstödet från folkhögskolorna. Alla ska ha samma möjlighet att gå på folkhögskola, oavsett hemregion. 
 
Idag ger Sveriges 155 folkhögskolor människor i hela landet möjlighet att vidareutbilda sig och få olika behörigheter. Folkhögskolorna utgör en viktig del i kulturens ekosystem och utan dessa folkhögskolor skulle vi inte ha det blomstrande kulturliv vi har i Sverige idag. Skriv under och var med och påverka Folkhögskolans framtid och existens.
 
Mobilitetsstödet är ett stöd som regionerna betalar till folkhögskolorna för sina invånare som vill studera på annan ort. Stödet gör det ekonomiskt möjligt för folkhögskolorna att utbilda alla de människor som vill studera på folkhögskola oavsett vilken region de kommer ifrån. 
 
Västra Götalandsregionen och Region Skåne har redan beslutat att slopa mobilitetsstödet med villkoret att beslutet går igenom om Region Stockholm beslutar detsamma. Det är viktigt att agera snabbt nu och påverka de som bestämmer så att Region Stockholm inte röstar igenom förslaget att ta bort mobilitetsstödet. Vi vill att Sverige ska kunna att fortsätta ha en stor geografisk spridning på sina folkhögskoleutbildningar och bevara allas lika möjlighet att studera på landets alla folkhögskolor.

Arvid Gisby, rektor på Skurups folkhögskola    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Arvid Gisby, rektor på Skurups folkhögskola lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...