Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Quoted post

Leponex

#61

2014-06-14 23:12

Att skyddsbälta (inte bestraffa!) patient på en PIVA-avd kan tyvärr ibland bli nödvändigt för att upprätthålla liv både hos patient, medpatienter och personal . Naturligtvis är skyddbältning inte första åtgärden som vidtas utan den absolut sista och då först efter Överläkar-beslut.

Svar

MOB

#63 Re:

2014-06-16 07:34:49

#61: Leponex -

På Island behövs det inte eftersom patienten hålls fast, och då under kortare tid eftersom det är obehagligt för alla inblandade -- dock kanske en del manliga vårdare gillar att hålla fast unga kvinnor och tafsa på dem. Man skulle ju kunna ha madrasserade rum i stället för att bälta. Då kan patienter med klåda t.ex. klia sig. Du som jobbar i psykiatrin kan ju prova att låta bälta dig själv fullständigt i 4 h samtidigt som du har klipulver på dig. Detta borde vara en obligatorisk del i utbildningen av personal som har rätt att bälta.


Gäst

#121 Re:

2017-05-10 19:19:50

#61: Leponex -  

 Varför svär personalen helvete åt en när man ligger i "skyddsbältning"?