Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Quoted post

MOB

#63 Re:

2014-06-16 07:34

#61: Leponex -

På Island behövs det inte eftersom patienten hålls fast, och då under kortare tid eftersom det är obehagligt för alla inblandade -- dock kanske en del manliga vårdare gillar att hålla fast unga kvinnor och tafsa på dem. Man skulle ju kunna ha madrasserade rum i stället för att bälta. Då kan patienter med klåda t.ex. klia sig. Du som jobbar i psykiatrin kan ju prova att låta bälta dig själv fullständigt i 4 h samtidigt som du har klipulver på dig. Detta borde vara en obligatorisk del i utbildningen av personal som har rätt att bälta.

Svar

Leponex

#64 Re: Re:

2014-06-16 19:06:00

#63: MOB - Re:  

 Vid fasthållning av patient finns stor risk för kroppsskada/arbetsskada med bestående men både hos patient och personal, inte bra! Skyddsbälte kan upplevas mer neutralt och de manliga vårdarna som du påstår "gillar att hålla fast unga kvinnor och tafsa på dem" behöver inte längre hålla fast patient. Du föreslår madrasserade rum vilket jag tycker låter vettigt. LPT- lagstiftningen ger ju oss  möjlighet att isolera/avskilja upp till 8 timmar med personal närvarande hela tiden. Tyvärr saknas det många gånger vad jag vet  sådana ändamålsenliga madrasserade rum som du efterlyser. Lagen finns men lämpliga rum saknas. Hur kommer detta sig? Fråga beslutsfattarna.


Gäst

#127 Re: Re: ;MOB

2021-03-08 23:45:03

#63: MOB - Re:  

 Det där att personalen skulle ha rätt att bälta någon så vet du vad go f.ck yourself jag hoppas att du dör i cancer för detta att bälta någon ni som har bältat patienter jag hoppas att ni vårdare att ni dör i cancer och även i corona ni ska försvinna från vårat samhälle.