Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Leponex

/ #61

2014-06-14 23:12

Att skyddsbälta (inte bestraffa!) patient på en PIVA-avd kan tyvärr ibland bli nödvändigt för att upprätthålla liv både hos patient, medpatienter och personal . Naturligtvis är skyddbältning inte första åtgärden som vidtas utan den absolut sista och då först efter Överläkar-beslut.