Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

MOB

/ #63 Re:

2014-06-16 07:34

#61: Leponex -

På Island behövs det inte eftersom patienten hålls fast, och då under kortare tid eftersom det är obehagligt för alla inblandade -- dock kanske en del manliga vårdare gillar att hålla fast unga kvinnor och tafsa på dem. Man skulle ju kunna ha madrasserade rum i stället för att bälta. Då kan patienter med klåda t.ex. klia sig. Du som jobbar i psykiatrin kan ju prova att låta bälta dig själv fullständigt i 4 h samtidigt som du har klipulver på dig. Detta borde vara en obligatorisk del i utbildningen av personal som har rätt att bälta.