Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

#76

2014-04-22 21:13

Monsanto och GMO är fiender för människan. Utrota dom nu!

Gäst

#77

2014-04-23 04:42

All slags protest mot Monsanto och GMO-grödor är NÖDVÄNDIG: GMO bör vara BEVISAT ofarligt innan vi släpper fram det.

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2014-04-23 05:49Gäst

#79

2014-04-23 07:46

Vill då rakt inte att vi ska ha GMO i maten vi äter, varför måste bara penningen styra allt så även LRF..

Gäst

#80

2014-04-23 07:50

Det här är otroligt viktigt ! Jag vill inte äta genmodifierad mat .

Gäst

#81

2014-04-23 08:54

Jag har ett barnbarn på fyra. Hon kommer alllldrig att få annan mjölk än den som är från kor som ätit GMO-fritt!

Gäst

#82

2014-04-23 10:01

Signerat!

Gäst

#83

2014-04-23 10:41

Bor i Peru sedan 48 aar och Peru har sagt NEJ och daa tycker att Sverige borde kunna goera det ocksaa. Gillar inte Monsanto och ater bara Organiskt odlade produkter
w

#84 Re: Inlägg från en ekobonde

2014-04-23 10:51

#74: - Inlägg från en ekobonde

Arla har sagt nej till gmo-men dom tar ju en del av sin mjölk från danmark-som inte är gmofritt-sen säger arla att det är för dyrt att avskilja den danska mjöken från den svenska-man kan ju undra vad det är för pladder-är väl en organisationsfråga med tankbilarna-återigen är det pengar om är roten till det onda-skånemejerierna säger upp samarbetet med arla

 


Gäst

#85

2014-04-23 11:01

LRF ar ingen kontakt med verkligheten längre. Knappast medlemmarna heller.
Gäst

#86

2014-04-23 12:40

1:a maj är en bra dag att visa sitt missnöje. Vi kan ju säga att GMO är en "opolitisk" fråga. Kanske dags att släppa partitillhörigheten och bli svensk. Dvs att man som svensk värnar om vår miljö och vill lämna den så lite påverkad som det går till våra efterlevande.
Gäst

#87

2014-04-23 12:42

Kontrollera att ni får med hela länken och att länken går till rätt sida. Någon bland ettorna och framförallt nollorna verkar inte vilja att länken till att signera skall skickas vidare i sin helhet.
w

#88 Re:

2014-04-23 16:11

#87: Gäst -

vilken länk menar du? någon bland ettorna och framför allt nollorna verkar......förklara närmare


Gäst

#89

2014-04-23 18:28

Påskrivet, delat.
Grå Vargen
Gäst

#90 Hyckleriet Inc.

2014-04-24 00:12

Svenska staten: Skendemokrati. Varför? Ett exempel: Bristen på omröstningar ang viktiga val om viktiga ämnen i Sverige som berör folket. Te.x GMO.


Gäst

#91

2014-04-24 08:16

GMO - GMOfodet har dödat djur och gjort andra sterila. Flera hundra människor har dött av av genmodifierad mat. Växter som genmodifierats har tagit över och förstört hela naturtyper. De för världen så viktiga insekterna med exempelvis polinerare dör av plantor som genmodifierats. Små fattiga bönder utnyttjas av de stora företagen och luras in i ett beroende med bla sterila grödor.

Behöver vi verkligen glänta mer på Pandoras ask?

Gäst

#92

2014-04-24 09:23

Pleace!
Gör inte så här mot oss. Vi är så många som kommer att drabbas. Varför inte vara moderna i tänket i stället och gör tvärtom - förbjud Gmo, som andra länder gjort likt Österrike, Ungern, Grekland, Bulgarien, Luxemburg, Irland, samt några fler.

Med hopp om mod från er sida och våga att stå emot.
Mvh Lena Höök

Gäst

#93

2014-04-24 09:56

Genmodifierad gröda är inte en natur produkt den är manipulerad för rent vinstintresse. Kommer det hit så förgiftar vi våra vatten vår mat och all den politiska makten lägger vi i deras händer. För den som kontrollerar utsädet, maten kontrollerar och dikterar också villkoren. Politikerna lämnar över all sin makt i ett bolags händer.. Varning för diktatur.. Bi döden kommer att vara total här. Hela vårt ekosystem kommer bli sterilt och du kommer bara att kunna odla deras utsäde och produkt för alltid.
FÖR ALLTID!!!! Med andra ord you are fucked!!!

Gäst

#94

2014-04-24 10:59

Vi vill ha ett liv utan GMO!

Gäst

#95

2014-04-24 11:25

Öppna ögonen och se vad som händer i gmo-odlingarnas spår! Vi här behöver inte göra samma misstag och utsätta våra barn oss själva och våra djur för de skador som uppstår i matsmälningen etc pga biverkningarna av gmo-grödan och gmo- födan som man gjort i USA! Skriv på och visa att vi inte vill ha GMO!

Gäst

#96

2014-04-24 20:39

GMO är bevisligen en hälsofara och vidare ett försök att kontrollera jordens livsmedelsproduktion.

Gäst

#97

2014-04-24 21:09

Vi ska äta naturlig mat, och absolut inget annat.

Gäst

#98

2014-04-24 21:12

Det handlar om vad vi äter och hur man manipulerar med vår natur, miljö o s v. Det finns redan nu för mycket gifter överallt och i våra kroppar. Jag vill inte att mina barn ska växa upp i en värld där allt handlar om pengar och maktmissbruk, och hälsan kommer sist. Stoppa GMO! Det vi sår får vi skörda! Det slår tillbaks på ett eller annat sätt tyvärr! Tänk på framtida generationer!

Gäst

#99

2014-04-24 21:56

Människan ska inte leka gud med naturen det kan få oanade konsekvenser i framtiden.

Gäst

#100

2014-04-25 05:00

Som medlem i Lrf så ser jag det som att Ni ska företräda majoritetens önskan i Er utövning på ett demokratiskt, sakligt, informativt, och insiktsfullt sätt! Ni ska även som branschförbund medverka till samhällsdebatt runt frågor som t ex GMO på så sätt att Ni är behjälpliga med konsumentinformation om vad GMO innebär! Ni har genom agerandet med att acceptera GMO gått mot vad majoriteten av medlemmarna vill, det är inte förenligt med en demokratisk folkrörelse! Ni har visat prov på toppstyrning och att dom som inte tycker som Ni, dom beläggs med munkavle även innanför Era egna väggar! Om inte detta beslut omprövas i demokratisk riktning, så upphör mitt medlemskap och säkert fler med mig! Hälsningar // Jörgen