Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #91

2014-04-24 08:16

GMO - GMOfodet har dödat djur och gjort andra sterila. Flera hundra människor har dött av av genmodifierad mat. Växter som genmodifierats har tagit över och förstört hela naturtyper. De för världen så viktiga insekterna med exempelvis polinerare dör av plantor som genmodifierats. Små fattiga bönder utnyttjas av de stora företagen och luras in i ett beroende med bla sterila grödor.

Behöver vi verkligen glänta mer på Pandoras ask?