Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #93

2014-04-24 09:56

Genmodifierad gröda är inte en natur produkt den är manipulerad för rent vinstintresse. Kommer det hit så förgiftar vi våra vatten vår mat och all den politiska makten lägger vi i deras händer. För den som kontrollerar utsädet, maten kontrollerar och dikterar också villkoren. Politikerna lämnar över all sin makt i ett bolags händer.. Varning för diktatur.. Bi döden kommer att vara total här. Hela vårt ekosystem kommer bli sterilt och du kommer bara att kunna odla deras utsäde och produkt för alltid.
FÖR ALLTID!!!! Med andra ord you are fucked!!!