Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #100

2014-04-25 05:00

Som medlem i Lrf så ser jag det som att Ni ska företräda majoritetens önskan i Er utövning på ett demokratiskt, sakligt, informativt, och insiktsfullt sätt! Ni ska även som branschförbund medverka till samhällsdebatt runt frågor som t ex GMO på så sätt att Ni är behjälpliga med konsumentinformation om vad GMO innebär! Ni har genom agerandet med att acceptera GMO gått mot vad majoriteten av medlemmarna vill, det är inte förenligt med en demokratisk folkrörelse! Ni har visat prov på toppstyrning och att dom som inte tycker som Ni, dom beläggs med munkavle även innanför Era egna väggar! Om inte detta beslut omprövas i demokratisk riktning, så upphör mitt medlemskap och säkert fler med mig! Hälsningar // Jörgen