Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget!.


Gäst

#1

2014-02-07 16:40

En lämpligare plats för ett Nobelcentrum är Vinterviken. Det skulle Alfred Nobel ha gillat. Där finns också gott om plats.
Gäst

#2

2014-02-07 21:48

Förslaget till ett Nobelcentrum blir en främmande fågel på Blasieholmen, som inte passar in i dess miljöer. Varför offra värdefulla byggnader för detta?

Gäst

#3

2014-02-07 22:32

Hur kan man komma på tanken att riva denna vackra byggnad som är så förknippad med Blasieholmen, för att ersätta den med en ful modern som skulle förstöra stadsbilden ännu mer? Det återstår bara spillror av vår en gång så fina stad – nu får det sannerligen vara nog med demolering av ovärderliga byggnader. Tullhuset och magasinen måste bevaras!

Gäst

#4

2014-02-07 23:37

En vän som verkligen brinner för denna sak bad mej underteckna. Men, jag anser även jag att man ska behålla våra historiska byggnader. Tillåt inte ett nytt riv à la Klara kvarteren!!!

Gäst

#5

2014-02-08 15:06

Bygg inte ett mastodontiskt Nobelcentrum på Blasieholmen. Ett så stort centrum behövs inte för det ändamålet! Rädda Hamnmagasinen och Tullhuset!
Slussan

#6

2014-02-08 16:34

Vad är det för ena dårar som härjar i stan, serru
glada som barn, med sitt sattyg till planen
prick och en knäpp på näsan så att han blir bränd
det skulle han som river på Lilla Skinnarviksgränd,
är du me på den

Men titta dej runt omkring, titta noga som fan
för endera dan, serru, så river dom hela stan
och sen rusar vi in i mardrömmen av glas och betong
och där sitter vi sen och hurrar och tycker skjortan är trång,
är du me på den!
(Från Gustav Lindströms visa skriven av Olle Adolfsson)

Gäst

#7

2014-02-09 12:25

En kvarvarande öppen och relativt oexploaterad mark mitt i stan är en fantastisk resurs. Nobelmuseet behöver inte vara så stort. Konserthuset kan fortsätta att vara utdelningsplats bl a.


Gäst

#8

2014-02-09 13:54

Jag stödjer denna aktion till 100%.

Gäst

#9

2014-02-09 14:21

Jag stödjer denna aktion till 100%. Vinterviken skulle vara en mycket lämplig plats för Nobelmuseet.

Gäst

#10

2014-02-09 15:39

Av erfarenhet ät det bästa sättet att bli hörd, gör ett eget förslag med en arkitekt sar. Då kan man påvisa hur miljön bevaras.

Gäst

#11 Re: Detta har jag också föreslagit, men min omgivning tyckte det var fö

2014-02-09 17:19


Gäst

#12

2014-02-10 09:35

Förstör inte Blasieholmen och byggnaderna runt ikring med ett koloss som inte passar in och inte behövs i det formatet.

Gäst

#13

2014-02-10 11:11

När vi river hus med historiska anknytningar glömmer vi lätt vilka vi är. Borde det inte ligga närmare till hands att bygga Nobelcentret i Vinterviken, där Nobel hade sin nitroglycerinfabrik?

Gäst

#14

2014-02-10 12:53

För bevarandet av en öppen, vacker plats med gamla historiska byggnader. En oas I Stockholm
MOT en dominerande, fyrkantig skapelse som förrycker den helhet av vatten, sjöliv och grönska som nu finns där.

Gäst

#15

2014-02-10 13:19

Om vi inte hejdar dom förlorar Stockholm sin själ! Maggie

Gäst

#16

2014-02-10 13:27

Stockholms stads nuläges- och värdebeskrivning beskrivning dnr 2013-00460-54:
"Närheten till stadsfronten låter oss förstå hur hamnfunktionen tidigare var en integrerad del av den centrala staden och det viktiga nav kring vilket handeln rörde sig. Inte på något annat
ställe i staden finns någon liknande hamnmiljö bevarad."
och
"Tullhuset har högt kulturhistoriskt värde som en representant för det sena 1800-talets myndighets- och administrationsbyggnader i allmänhet och för Stockholms tullväsende i synnerhet. Tullhuset är en länk i kedjan av tullhus i Stockholm från olika tider och är ritat av den välkände arkitekten Axel Fredrik Nyström som även står
bakom gamla riksarkivet.
Magasinsbyggnaderna från 1910 tillsammans med
markbeläggningen av storgatsten speglar en strävan
vid 1900-talets början att förbättra tullens arbetsmiljö och skapa bättre och modernare lagringsmöjligheter i Stockholms hamnar. Magasinen är idag unika för Stockholm, då några liknande magasin inte längre finns bevarade i Stockholms hamnar."


Gäst

#17

2014-02-10 14:41

Varför riva all kultur ??????

Gäst

#18 Re:

2014-02-10 15:21


Gäst

#19

2014-02-10 16:15

Det nya Nobelmuseet enligt diverse förslag är en del av den fortsatta förstörelsen av Stockholm.
Projektet måste stoppas.

Gäst

#20

2014-02-10 20:29

En genomförd rivning går aldrig att få ogjord. Renovera varsamt och behåll den öppna yta som finns!

Gäst

#21

2014-02-11 06:19

Stoppa rivningsraseriet. Bevara funktionella, bra och vackra byggnader.

Gäst

#22

2014-02-11 06:55

Det vore en katastrof för stadsbilden om någon av dessa enorma klossar placeras på Blasieholmen.

Gäst

#23

2014-02-11 10:39

Bevara Stockholm

Gäst

#24

2014-02-11 13:52

Det vore för j-ligt om planerna på ett Nobelhus ska byggas på Blaiseholmen och jämna gamla fina kulturmärkta hus med marken, sätt stopp för dessa planer ni som bestämmer, det finns andra ställen där Nobelhuset kan byggas

Gäst

#25

2014-02-11 16:44

Lärde vi oss inget av rivningshysterin under 50- och 60-talen?