Vi som kräver att Djupsjöbacka skola får minst ett år till


Gäst

#1

2013-09-14 19:00

Önskar att mina barnbarn får gå i en byaskola sina första år där det är tryggt och barn vänligt.
Toivon että lapsenlasteni saavat käydä kyläkoulua ensimmäiset vuotensa jossa on turvallista ja lapsi ystävällistä.

Gäst

#2

2013-09-14 19:07

Vill att min frus barnbarn får gå I en trygg skola sina första år nära hemmet.

Gäst

#3

2013-09-15 07:43

.

Gäst

#4

2013-09-15 09:48

Lasten parhaaksi

Gäst

#5 gäst

2013-09-15 12:54

ei toivoa...

Gäst

#6

2013-09-16 18:53

Eitt år hii eldä tii..

Gäst

#7

2013-09-19 05:49

Denna skola som gett en fantastisk grundutbildning för så många numera framgångsrika elever den måste få fortsätta sin verksamhet!

Gäst

#8

2013-09-20 17:03

Förslag: någon borde grunda en stödförening för att samla in de pengar som behövs för att täcka underskottet. Då mister man huvudargumentet. T.ex. många friskolor i de andra nordiska länderna samlar in betydande penningsummor för att få ha sin skola.
Peter Albäck
Gäst

#9

2013-12-02 22:00

Bedrövligt av våra egna politiker i Terjärv som inte ser möjligheterna med Djupsjöbacka skola. Befolkningen minskar i Terjärv kommundel för att vi inte får inflyttare. Röstar nu då egna SFP politiker ännu bort en skola i topp skick med ytterst kompetenta och helt tvåspråkig personal som skulle vara som gjord som Svensk-Finsk. (tandem) skola, visar de nog att de inte alls passar som folkvalda. Till råga på allt så fick jag idag höra att Nils-anders Granvik på gubbdagis i småbönders berömt kommunstyrelsen för deras beslut att lägga ner Djupsjöbacka skola.  Ansvarslöst och förbannat dumt.


Gäst

#10 Förälder

2013-12-12 19:57

Glädjande och lättande besked att skolan fortsätter även nästa höst :)
Det starka stödet från så många bidrog till det rätta beslutet!