Vi som kräver att Djupsjöbacka skola får minst ett år till