STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel

#126 Re:

2016-03-28 17:51

#113: -  

 Förklara det för våra beslutasfattare och tjänstemän i Landstinget

Andreas Menzel

#127 Re:

2016-03-28 17:53

#7: -  

 För oss patienter . Men inte för våra beslutsfattare och tjänstemänn i Landstinget

Andreas Menzel

#128 Re:

2016-03-28 17:54

#3: -  

 Ja inte minst om Länet skall utvecklas och inte avvecklas

Andreas Menzel

#129 Re:

2016-03-28 17:55

#1: -  

 Det gör även jag

Andreas Menzel

#130 Re:

2016-03-28 17:57

#7: -  

 Har du skrivit på Uppropet och delat ?


Gäst

#131

2016-03-29 13:31

Viktigt att bevara Sjukhuset i Sollefteå!
Är född där och mina närmaste bor kvar där i trakten. Att få tillgång till akut vård snabbt är en självklarhet!

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2016-03-29 14:45Gäst

#133

2016-03-29 15:24

Därför att dom i Sundsvall försöker ta bort vår trygghet med vården för att dom ska få bättre;
Alla ska ha samma trygghet och närhet till vård !!!!

Gäst

#134

2016-03-29 15:53

Vi vill ha Sollefteå sjukhus kvar som det nu är med Akutsjukvård, BB och annat.
Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#135 Re:

2016-03-30 03:44

#134: -  

 Fortsätt att sprida kännedom om upprpet

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#136 Re:

2016-03-30 03:45

#134: -  

 Förklara detta för våra beslutsfattare i Landstinget.

 

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#137 Re:

2016-03-30 03:47

#134: -  

 Fortsätt att sprida kännedom om uppropet

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#138 Re:

2016-03-30 03:48

#131: -  

 Sprid kännedom om detta upprop

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#139 Re:

2016-03-30 03:50

#134: -  

 Skriv på och sprid kännedom om uppropet


Gäst

#140

2016-03-30 05:39

Ingen rör vårt Sjukhus!!!
Åge

#141 Lägg ner

2016-04-01 08:58

Lägg ner allt utm Sundsvalls sjukhus,,,!


Gäst

#142

2016-04-01 14:14

Nödvändigt! Vansinne att ta bort väl fungerande vårdresurser utan att presentera konsekvensanalys och rättvisande siffror. De hysteriska lönerna till politiker som inte gör sitt jobb gör bättre nytta i vården. Skrota LVN. Omedelbart!

Gäst

#143

2016-04-02 19:18

Därför att jag anser att sjukhuset i Sollefteå skall vara kvar i nuvarande skick! Att politikerna skall lyssna på oss medborgare! Genomför sparkraven i Sundsvall Bore vara självklart

Gäst

#144

2016-04-04 19:37

Hela Sverige ska leva! Vi behöver vårt sjukhus med alla dess kompetenser!
Anki

#145 Sollefteå sjukhus

2016-04-04 19:44

Rör inte vårt sjukhus! Hela Sverige ska leva! Redan idag är avstånden långa. 

Andreas Menzel

#146 Re:

2016-04-05 04:21

#131: -  

 Har du skrivit på uppropet ?

Andreas Menzel

#147 Re: Sollefteå sjukhus

2016-04-05 04:22

#145: Anki - Sollefteå sjukhus 

 Skriv på och dela

Andreas Menzel

#148 Re:

2016-04-05 14:29

#133: -  

 Vård på lika villkor existerar inte i Landstinget åtmonstonne inte i Västernorrland

Andreas Menzel

#149 Re: Sollefteå sjukhus

2016-04-05 14:30

#145: Anki - Sollefteå sjukhus 

 Har du skrivit på uppropet ?

Andreas Menzel

#150 Re:

2016-04-05 14:34

#131: -  

 Sprid kännedom om deta upprop till alla du känner och vet stöder denna fråga