Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!


Gäst

#26

2015-02-20 16:03

Det tog 6 år innan jag ens fick ett erkännande att det fanns något som heter endometrios. Innan jag ens kunde börja få medicinsk hjälp.

Gäst

#27

2015-02-20 16:03

Inte tillräckligt insatt...

Gäst

#28

2015-02-20 17:00

Jag tycker att kvinnosjukdomar, rent generellt, förbises väldigt mycket. Jag håller tummarna för en förändring. Mitt hjärta går ut till alla kvinnor som lider av endometrios och måste stånga sig fram inom vården.. <3


Gäst

#29

2015-02-20 18:45

Var tionde kvinna lider av endometrios, däribland jag själv. Det är ett enormt viktigt steg att sjukdomen blir erkänd som folksjukdom. Som det ser ut idag går väldigt lite pengar till forskning och behandling, vilket är katastrofalt när vi pratar om en sjukdom som är långt vanligare än många sorters cancer. Vi behöver få endometrios erkänd som folksjukdom!

Gäst

#30

2015-02-20 19:14

Gör det bara!

Anonymous

#31

2015-02-20 19:52

Alla ni som skriver under! Kom ihåg att bekräfta underskriften på er mail och DELA även denna insamling på Facebook och andra medier!!!


Gäst

#32

2015-02-20 20:21

Ingen ska behöva lida!

Gäst

#33

2015-02-20 23:16

Min dotter har haft ett rent helvete i flera år.In till akuten  massor med ggr när värken varit outhärdlig.Skickad mellan olika läkare,olika diagnoser till hon till slut kom till som visste vad det var.Okunskapen är skrämmande.Idag vid 34 års ålder har hon fått opererat bort ena äggstocken och äggledaren.Vakna läkare och ta tjejerna med smärta på allvar


Gäst

#34

2015-02-21 07:23

Jätteviktigt!!!

Gäst

#35

2015-02-21 07:46

Självklart , skriv på!!

Gäst

#36

2015-02-21 08:03

Alla har rätt till den vård de behöver! Klart det ska finnas riktlinjer!

Gäst

#37

2015-02-21 09:09

Forska mer kring detta.

Gäst

#38

2015-02-21 10:43

Mycket viktigt! !

Gäst

#39

2015-02-21 13:44

Det borde vara en självklarhet att endometrios ska kallas för sjukdom!

Gäst

#40

2015-02-21 14:52

Viktigt för folkhälsan!

Gäst

#41

2015-02-21 16:25

Svåra smärtor som är direkt handikappande och omöjliggör arbete under de svåraste dagarna. Sjukdomen försvårar även möjligheten att bli gravid. Det bör erkännas som en sjukdom och likställas med andra invärtes sjukdomar, som inte kan påverkas av ett hälsosamt leverne.

Gäst

#42

2015-02-21 19:12

Endometriosen har förstört så mycket för mig och alla som har den! Det är en sjukdom som inte alltid tas på allvar men som faktiskt borde. Om den kan erkännas som en folksjukdom så kanske fler läkare engagerar sig i sjukdomen och fler får hjälp när dom behöver!

Gäst

#43

2015-02-21 19:59

Denna sjukdom måste synliggöras och forskas på omgående...

Gäst

#44

2015-02-21 20:01

Det är en fasansfull sjukdom som verkligen bör betraktas som en folksjukdom. Många lider!
vibehöverdig

#45

2015-02-21 20:23

Sjukdomen i sig är ett helvete, det behövs något som eliminerar övriga svårigheter.


Gäst

#46

2015-02-21 21:08

Jag har burit denna sjukdom i 30 år och vet vilket helvete den ställer till på många plan så det är verkligen dags att göra nåt konkret för att förbättra för dessa stackars patienter!

Gäst

#47

2015-02-21 22:10

För att sjukdomar som drabbar kvinnor också skall erkännas som folksjukdomar!


Gäst

#48

2015-02-22 07:11

Fan är svårt?

Gäst

#49

2015-02-22 07:47

Det tog 10år för min diagnos. Då hade jag dessutom träffat en gynekolog som sagt att jag inte har endometrios. Kunskapsnivån kring sjukdomen är skrämmande.

Gäst

#50

2015-02-22 08:57

Jag har levt med svåra smärtor halva mitt liv och inte blivit riktigt betrodd. Dags att vi tar dessa kvinnosjukdomar på allvar och får hjälp.