Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!