Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Endometrios måste tas på allvar.

Endometrios är en svår sjukdom som kan drabba alla födda med en livmoder i alla åldrar.  Riktlinjer har skapats & ändå så fungerar inte vården och annat för sjukdomen endometrios. Ungefär tio procent av dom som är födda med livmoder har endometrios även om man tar bort livmodern så sitter endometrios i andra organ. Den ”feministiska regeringen” borde fokusera på sjukvården för verkligheten för alla patienter istället för symbolfrågor.Kunskapen om endometrios är fortfarande allt för låg. Fler

Skapad: 2020-08-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 576 567
Förra månaden 511 503

Stoppa att bromsmedicin dras in för unga pojkar med allvarlig muskelsjukdom!

Under Coronakrisen passar Hälso- och sjukvårdsdirektörerna och ordförandena i Läkemedelsråd/kommittéerna inom regionerna Halland, Skåne och Västra Götaland på att stoppa livsviktig behandling. Man har beslutat dra in en medicin som bromsar nedbrytningen av kroppens muskler där bland annat lungfunktionen är en väsentlig del. Medicinen är den enda behandling som finns för de pojkar som drabbats av den medfödda sjukdomen Duchennes muskeldystrofi, DMD.  Max, Måns och Daniel är tre av sammanlagt fyr

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11369 11166
Förra månaden 504 492

Stoppa nollningen på Västerhöjd!

År efter år utsätts nya elever på Västerhöjdskolan i Skövde för en brutal så kallad nollning. I år har bland annat elever fått vattenballonger med urin kastade på sig, fått står ut med kränkande klotter om sig själva på väggarna och fått ägg slängda på sig själva och på sina hus. Flera föräldrar berättar om att deras barn inte ville gå tillbaka till skolan igen.   Vi som undertecknar kräver att skolledningen och kommunen till sist sätter stopp för denna vidriga "tradition". Vi upplever att det s

Skapad: 2020-08-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 538 532
Förra månaden 491 485

Barnfamilj utvisas till Iran efter 4 år i Sverige!

Citat från GP:Två fasta inkomster, lägenhet, ordnat liv och en dotter som ska börja förskoleklass. På söndag utvisas hela familjen – för att Nasrin Ghanbari tjänade 928 kronor för lite i februari. Juristbyrån som skötte ansökan medger misstag och arbetsgivaren har försökt justera lönen i efterhand.Men inget hjälper.---Detta är ett fruktansvärt beslut! När familjen flyttade ifrån Iran för drygt fyra år sedan var det för att Hosein, Nasrins man, är aktiv i en organisation som arbetar emot dödsstra

Skapad: 2020-08-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 487 474
Förra månaden 486 473

Signera denna namninsamling och säg nej till att bränna Koranen!

Den svenska provokatören Dan Park, som flera gånger dömts för hets mot folkgrupp, har lämnat in en ansökan till polisen om att få bränna en Koran efter fredagsbönen den 28:e Augusti i Malmö. Även den danska högerextremisten Rasmus Paludan som tidigare dömts för rasism och bränt Koraner vid olika demonstrationer, har i sociala medier sagt att han också kommer att delta. TILLSAMMANS måste vi försöka sätta ett stopp för denna ondskefulla handling! Vi önskar ett fridfullt samhälle där hatiska handli

Skapad: 2020-08-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 511 462
Förra månaden 485 440

Vi vill att Björknäs ska utvecklas på ett varsamt och väl genomtänkt sätt!

BAKGRUND Nacka kommun har lagt fram planförslag för samråd som gäller förtätning i Björknäs – en sträcka på ca 700 meter längs norra sidan av Värmdövägen. I förslagen tillåts ny bebyggelse med hushöjder på upp till femsex våningar (16-20 meter), stora huskroppar med platt tak och loftgångar, flerbostadshus placerade långt fram mot gatan, som en stor vägg mot områdets huvudgata, och utan sammanhang bland villor och befintliga flerbostadshus. Inom planområdet planeras ett hundratal minilägenheter

Skapad: 2020-08-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 530 529
Förra månaden 469 468

Stoppa den föreslagna detaljplanen för Växthusvägen, Stockholm (diarienummer 2017-17157)

Stockholm stad planerar att bygga 240 lägenheter på östra delen av Växthusvägen, mellan Skälbyvägen i söder och Blomsterkungsvägen i norr. Vi är många som på ett eller flera sätt kommer att påverkas negativt av den föreslagna detaljplanen, som visar på total hänsynslöshet för de närboende men också skapar stor påverkan i infrastrukturen för boende i såväl Skälby och Hässelby villastad. Vi vill därför protestera/framföra våra synpunkter mot Stockholms stads förslag på ny detaljplan. Detta måste

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1689 1685
Förra månaden 463 462

HJÄLP OSS HA KVAR PIZZERIAN I VARNHEM

Som många av er kanske redan har läst, har Skara kommun valt att säga upp lokalen. Detta betyder i nuläget att vi inte kommer att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Vi är väldigt upprörda över detta beslut och vet att många av våra kunder känner precis likadant. Vi anser inte att Skara kommun tittade på några andra eventuella lösningar som skulle gynna allihop. Exempelvis att använda parkeringen till att bygga en "infopoint" och ett fåtal toaletter. Alternativt att använda en del av lokalen

Skapad: 2020-08-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 442 439
Förra månaden 427 425

Bevara Landbogården i Åsaka - Utveckla istället för avveckla

Denna namninsamling syftar till att bevara äldreboendet Landbogården i Åsaka. Vi protesterar mot denna planerade nedläggning och menar istället att utveckla och bygga nytt. Stoppa beslutet om nedläggning och utred istället andra möjligheter. Namninsamlingen är helt partipolitiskt oberoende.  Våra främsta argument:    •  stoppa förslaget under coronan.beslutet är för hastigt taget och behöver gås igenom bättre.  •  gör en bättre utredning som handlar om helheten för hela landsbygden i Trollhättan

Skapad: 2020-08-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 840 833
Förra månaden 416 412

Behåll vår Barnmorskemottagning i Torslanda!

Vår enda MVC i Torslanda hotas av nedläggning med anledning av att det är en "liten" mottagning. Torslanda är en expansiv stadsdel och behöver självklart en mottagning! Ska vi be våra ungdomar att åka till Eriksberg/Backa/Biskopsgården/Brämaregården för att få preventivmedel eller testa sig? Ska de gravida i vår stadsdel behöva åka buss i närmre en timme enkel väg för kontroller ibland flera gånger i veckan? Det är inte okej och rimmar inte med närhet till vård. De stängde mottagningen 20/4 med

Skapad: 2020-04-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1089 1087
Förra månaden 410 408Facebook