Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Fältare i Stenungsund NU!

Stenungsunds kommun är inte på något sätt värsta kommunen i landet men vi har många ungdomar som behöver trygga förebilder ute på stan. Mitt förslag är inte klassiska fältare, utan fältare som är i yngre medelåldern och har en möjlighet att få förtroende hos ungdomarna på ett annat sätt, likt storasyskon. De ska naturligtvis vara vuxna ansvarstagande människor men det måste också vara några ungdomarna kan relatera till! Här måste personlighet och förmåga gå före CV. Det bör finnas en jourtelefon

Skapad: 2020-09-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 131 131

Uppror mot Alfakassans väntetider

-Alfakassan och deras handläggningstider är under all kritik för långa. -oavsett rådande situation med Corona har Alfakassan haft orimligt långa väntetider -att överhuvudtaget få tag i alfakassan är i stort sett omöjligt -ska det vara såhär? Man famlar i ovisshet om framtiden, det är dessutom alldeles tyst i media hur människor hamnar mellan stolarna och bokstavligen går i personlig konkurs i väntan på alfakassans beslut.   

Skapad: 2020-09-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 9

Vi vill ha kvar Biskop Eva i Härnösands stift

Stiftstyrelsen i Härnösands stift vill byta ut biskop Eva vilket vi motsätter oss.   Biskop Eva är en stark, modig, och tydlig ledare som behövs i stiftet   Biskop Eva är den ledare vi behöver i resan mot ett starkt, levande och nyskapande stift.   Skriv under

Skapad: 2020-09-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 141 140

Hundrastgård till Edsbyn

Medborgarförslag till Ovanåkers kommun Eftersom kommunen idag saknar en hundrastgård är det många som använder Brukshundsklubbens planer till detta. Dessa planer är främst avsedda för träning och tävling. Dessa planer är inte heller inhägnade och gör det därför svårt att låta hundar sträcka ut och springa fritt. En inhägnad rastgård gör det också möjligt för att hundägare skulle få en gemensam träffpunkt. I våra grannkommuner finns rastgårdar och vi anser inte att man ska vara tvungen att åka lå

Skapad: 2020-09-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 112 112

RÄDDA KV. GALTEN I LUND. Lundapolitiker – dra tillbaka detaljplanen för kv. Galten vid Mårtenstorget! Gör ett nytt förslag på detaljplan som tar hänsyn till lundabornas åsikter nedan.

Till Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun: Många lundabor känner stark oro inför den pågående planeringen av kvarteret Galten i Lund. Det nu aktuella förslaget till detaljplan våldför sig på den medeltida bebyggelse-, kvarters- och gatustrukturen och riskerar att skada hela kulturmiljön. Jag tycker att den föreslagna detaljplanen för kvarteret Galten är oacceptabel.  12-våningstornet Det höga huset på 12 våningar är för högt och passar inte in i Lunds stadsbild. Husen i Lunds innerstad ska aldri

Skapad: 2020-09-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 33

Ska Näthatsgranskaren få dela med sig av antisemitism/judehat utan åtal?

Åklagare inleder inte förundersökning mot Näthatsgranskaren gällande spridning antisemitiskt innehåll på deras facebooksida. Enligt kammaråklagaren Johan Knies från Falun kan Näthatsgranskaren BEIVRA personer direkt (läs bilagan).Beivra kan endast myndigheter göra, så som polisen, åklagare och domstolar, men tydligen inte om man ser svaret från Johan Knies. Vidare så ska man enligt Johan Knies kunna bevisa uppsåt,Så en förening / företag med ett uttalat ”gott” syfte i sin verksamhetsbeskrivni

Skapad: 2020-09-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 114 110

Vi som vill utveckla SATS-Vinsta!

Orsaker till att vi väljer SATS Vinsta skiftar säkert, och samtidigt som det finns god anledning att framhålla fördelarna, vill vi även ta upp områden som fungerar mindre bra. Dessa berör säkerhet, funktionalitet, effektivitet, hygien, ordning, gymetik, utbud och ledarskap. Se bifogat bildmaterial.  Vill du öka chansen att se en förändring på SATS Vinsta, är du välkommen att skriva på det här uppropet. Även om det endast är någon eller några av de punkter som listas, du särskilt ställer dig bako

Skapad: 2020-09-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8

Vår uppskattning till Trump via namnunderskrifter.

Hej alla som stödjer Trump. Vad tror Ni om att samla våra namnunderskrifter i syfte om att sedan posta iväg dem till Trump innan valet, som en uppmuntran i den bemärklesen att det finns supporters ifrån Sverige som stöjder honom, och inte enbart en massa "hatare".Jag tänker att vi postar iväg detta åt Trump när vi nått så många manunderskrifter som möjligt, så dela detta så mycket Du kan så vi får ihop riktigt många underskrifter! 🙏Kanske även om vi kan sända en hälsning virtuell via videoklipp

Skapad: 2020-09-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 282 271

Bevara Luossavaraskolan som F-6 skola

Namninsamling för Luossavaaraskolan F-6 Genom min underskrift i denna namninsamling stödjer jag att bevara Luossavaaraskolan som en F-6 skola och därmed ge alla elever en trygg skolgång under låg och mellanstadiet. Vårt krav är att bevara Luossavaaraskolan som F-6 skola, vilket i praktiken innebär att vi kräver att beslutet om ändrad skolstruktur i Kiruna rivs upp och stoppas i sin helhet. Detta innebär att vi genom denna namninsamling även stödjer intressenter på flera andra skolor i Kiruna, vi

Skapad: 2020-09-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 227 224

Lämna barnen tillbaka till sina bioföräldrar

Den 15 juli 2020 Barnen blev felaktigt omhändertagna  Barnen blev förvirrade, chockad, förändrad, ledsna, oroligt, barnen har bajsat & förvirrade varför de inte får åka hem? Soc tagit vår barnen blev chockad, ropa mamma & pappa Efter som dotter äldsta efterfrågat om de ska flytta? De tror att vi lämnat barnen? Inte vi utan soc tagit beslutat Varför barnen inte kan bo hos oss? Soc har gjort fel bedömning om barnen inte kan bo hemma De soc har en felaktigt bedömningen om brist på säkerhet

Skapad: 2020-09-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 52 51Facebook