Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Återinför möjligheten för freestyledomare att tävla och döma samma dag

Detta är Svenska Hundfreestyleklubbens skrivelse till SKK/PtK, Prov- och tävlingskommittén och SKK/CS, Centralstyrelsen som föreslår att domare inte ska få tjänstgöra och tävla under samma dag. Detta försvårar arrangerandet av freestyletävlingar. Vill du vara med och påverka beslutet tar vi gärna emot din namnunderskrift. Läs igenom nedanstående brev till berörda parter och skriv under om du håller med.   Återinför möjligheten för freestyledomare att tävla och döma samma dag 2014 genomfördes en

Skapad: 2020-10-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 352 345

Bättre domare i Skåne

Domarbristen i sydöstra Skåne är ett problem som vi alla vet om. Vissa matcher spelas med tre domare, andra knappt med en. För visst, där står en svartklädd i jympadojjor på plan, håller sig vid mittcirkeln och visar sina oförståeliga tecken. Men kan man verkligen räkna en halvblind 70+are som en riktig domare?   Från att i ena stunden stå två meter från situationen och blåsa frispark till spelaren som sparkade ner motståndaren till att från mer än halvplan blåsa straff för hands eller vad helst

Skapad: 2020-10-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 14 13

Hjälp Bahra och hennes familj stanna kvar i Sverige

Bahra är 20 år gammal. Hon har bott i Sverige i snart 8 år. Bahra håller på att läsa till undersköterska på Eksjö gymnasium där hon går sista året. När hon gått ut gymnasiet är hon alltså utbildad undersköterska. Bahra har många vänner här, hon kan det svenska språket. Hon har kämpat hårt för att lära sig språket och klara av skolan eftersom hon önskar att lyckas och få en bra framtid här i Sverige. Och nu har Bahra och hennes familj blivit utvisade till Bulgarien där dem varken kan språket elle

Skapad: 2020-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1690 1668

Ta in Salts Confidence BE i sortimentet

En namninsamling för oss som vill att Mcare ska ta in Salts svarta stomipåsar i sitt svenska sortiment. Påsen heter Confidence BE, och vi som står bakom namninsamlingen är två tjejer som tröttnat på sjukhusfärgade stomipåsar. Läs mer om påsen här; https://www.salts.co.uk/en-gb/products/drainable/confidence-be-1 För valfrihet och livskvalitet; skriv på! 😃 /Malin och Ann-Katrin

Skapad: 2020-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 78 78

Skriv under för en säker undervisning

Det är en rådande pandemi som pågår och där av borde all undervisning ske på distans via Zoom för vårat bästa och för våran säkerhet! 

Skapad: 2020-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 17 17

Stoppa rivningen av fotbollsplanerna i Skatås naturområde

På måndag (5/10) påbörjas rivningen av fotbollsplanerna i Skatås naturområde - för att istället bli en grusparkering/avställningsplats.  Med tanke på all verksamhet som håller till där, framförallt fotboll för barn och ungdomar, undrar vi hur beslutsfattarna resonerar. Kommunen säger att det delvis beror på gifterna i konstgräset samt att det sker för lite verksamhet där. Huruvida konstgräset sprider gifter råder det delade meningar om (sant vs. osant) men att det skulle vara ”för lite” verksamh

Skapad: 2020-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 420 418

Stöd oss att RÄDDA STÅNGA SKOLA!

  Stånga skola ligger i och omgärdas av socknar som lever för en levande landsbygd. Många driftiga företagare som vill utveckla och driva landsbygden framåt. Stånga skola har elever från andra skolområden som väljer Stånga skola före sin egna skola. Dessa familjer väljer Stånga skola för att det är en trygg skola.En tryggskola som elevenkäterna visar. I Stånga skola, känner alla elever och all personal, varandra vid namn. Stånga skolas personal ser alla barn och inte enbart till sin egna kla

Skapad: 2020-10-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 600 591

Bevara Furutorp vid Björklunda Hässleholm

Om Hässleholms kommun får som de vill jämnar de ett snart 150-årigt hus med marken. Backen som torpet ligger på ska bli "Natur". Anledningen att precis den backen behöver bli "Natur" är att kommunen vill uppfylla sina drömmar om att sjösätta projektet Björklunda med flera hundra bostäder precis intill. Och alla dessa nya bosättningar behöver så klart natur, liksom alla andra levande varelser.Vårt lilla torp Furutorp ligger inte i vägen på något sätt. Det smälter väl in i den natur som redan finn

Skapad: 2020-10-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 216 212

Utrota parkslide

Ingen tycks göra något åt problemet med parkslide, som växer på många ställen i Sverige.Det är ett stort problem, då parkslide ofta växer i närheten av hus, som kan invaderas av den aggressiva och invasiva växten.Skriv på så vi kan påverka Naturvårdsverket, Jordbruksverket och de olika Länsstyrelserna att agera snarast!

Skapad: 2020-10-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 112 112

Ge tillbaka Lindkvist jobb!

Hej! Som ni kanske vet så har Viktor Lindkvist blivit av med sitt jobb. Och detta på väldigt lösa grunder. Lindkvist är anklagad för att ha sagt under sin GU period att "kvinnor inte hör hemma i försvarsmakten" och "att han gillar att trycka ner kvinnor". Att Lindkvist skulle ha sagt detta avfärdar han starkt och han påstår att han inte ens delar den synen. Och på dessa lösa grunder utan några bevis av att han har sagt detta, utan att höra personer i hans närhet på arbetsplatsen och utan att ens

Skapad: 2020-10-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11Facebook