Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Förra månaden Hela tiden PetitionsnamnSkapad
56 4 913 Lex Yasmin - stoppa utvisningen av Yasmin
Yasmin har blivit svårt misshandlad av närstående i hemmet och trots flera orosanmälningar och omfattande dokumentation hos socialtjänsten har Yasmin inte fått den hjälp hon har rätt till. Det vill säga: rätt till ombud, rätt att bli hörd, rätt till juridiskt stöd, rätt till en egen bedömninsprocess. Hon har även rätt att stoppa (inhibera) utvisningen eftersom hennes ärende hanterats fel. Detta ef...
2019-06-27
56 57 Stoppa Motor Hallands byggplaner i Mellbystrand!
Motor Halland AB vill bygga en 8 meter hög byggnad på 5000 m2 inrymmandes verkstad, bilförsäljning och drivmedelsförsäljning i ett bostadområde brevid E6 i Mellbystrand. Idag är markområdet ett stort grönområde med upptrampade stigar. Detta är något kommunpolitikerna är positiva till och är villiga att ändra detaljplanen för området så att Motor Halland kan bygga sin billhall i Mellbystrand. Mellb...
2019-08-16
54 109 Säkra utbyggnad av Skanörs skola inkl idrottshall och matsal
I Skanör har det byggts 300+ villor och lägenheter de senaste åren. Merparten som flyttat in är barnfamiljer. Skanörs skola har inte byggts ut och skolans maxtal för antal elever har nåtts i flera årskullar. Detta framgår även av den befolkningsprognos som Vellinge kommun varje år tar fram i juni som visar att elevantalet ökat betydligt.  Prognosen till 2028 visar att antalet barn kommer fortsätta...
2019-08-20
52 519 Stoppa planerna att bebygga koloniområdena på Maskinvägen i Lund
Av kommunens två förslag för Källby-området innebär ett att alla koloniträdgårdar längs Maskinvägen raderas ut för att bebyggas med bostäder - en viktig, grön lunga i Lunds västra delar håller på att försvinna.   Vi protesterar mot detta förslag!   Koloniområdena Högbo, Västhagen och Västra Sommarstaden är ett grönområde med hundratals gamla träd, en enorm mångfald av blommor samt odling av bär oc...
2019-07-02
50 3 113 Stoppa utvisningen av Abdolah Hoseini och andra HBTQ-personer!
Abdolah Hoseini tvingades fly från Iran då det kom fram att han var homosexuell. I Iran är homosexualitet ett brott som kan ge dödsstraff, dessutom en hedersfråga för familj. I Sverige har Abdolah Hoseini funnit frihet och möjlighet att få vara sig själv. Han har ändå mottagit flera hot, inte minst från andra nyanlända. För att skapa förståelse för hbtq och sin situation har han och hans vän Samia...
2019-07-08
50 29 451 Bensinupproret 2.0
Genom att skriva under detta dokument skriver du under att du är emot de höjda skatterna på våra drivmedel och att du samtycker med att denna höjning måste stoppas! Det enda kravet vi ställer med denna namninsamling är att skatten på disel och bensin INTE ökar mer!...
2019-05-03
50 5 290 Socialstyrelsen! Dags att fatta beslut om att diagnosregistrera Levatorskada, Grad II-bristning samt Rektusdiastas!
Var med och påverka för rätten till ett helt underliv! Skriv under!   Bild lånad från Vårdfokus, Text Källa Svd. Levatorskador, Grad II-bristningar och Rektusdiastas existerar inte med egna diagnoskoder inom sjukvården och registreras således ej!  Syns de inte finns de inte!  Se till att skaffa dessa koder nu! Grad-II har en kod men registreras inte. Nu är det dags att förändra! Var med och påverk...
2018-07-16
50 7 496 Rädda Feskekôrka
Ingen Feskekörka utan fisk. Härmed uttalar jag mitt fulla stöd till en efterlängtad renovering av Feskekörka och till att fiskhandlarna och restaurangerna är kvar när Feskekörka öppnar igen. ...
2019-05-05
49 1 011 Protest mot regeringen/försäkringskassan hantering av människor
Skriv under för att  Nu räcker det! Försäkringskassan och nedskärningen av LSS är ett stort samhällsproblem! Människor med olika funktionsnedsättningar nekas assistans eller får mindre assistans. Sjuka där ute som inte får sin rätt att ha sjukpenning eller sjukersättning även om man har läkarintyg och/eller ett specialist intyg då försäkringskassan har egna läkare som kan bedöma annat. Väntetidern...
2019-05-15
47 88 Airsoft spel
Jag samtycker att jag vill ha en bra arrangerad bana att spela på, med strikta och säkra regler.jag kommer bara spela med bio-kulor. Jag kommer lyssna på instruktör Ang regler. Jag kommer alltid använda godkända skydd.    Underskrifter är för att visa kommun att det finns intresse.     ...
2019-08-23
Facebook