Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

RÄDDA ELLA MUSIC EDUCATION

Efter alliansens nya budgetförslag så bestämdes det helt chockartat på 2,5 dagar att Ella Music Education vid Gotlands Folkhögskola Fårösund ska läggas ner. Detta beslut fattades av Gymnasie- och Vuxennämnden under onsdagen.   Ella Music Education är unik och den enda i sitt slag; en kvinno- och transseparatistisk linje med inriktningar inom pop&rock och filmkomposition, som kämpar för en jämställd musikbransch. Ella är en fristad för kvinnor- och transpersoner där de får möjlighet att utvec

Skapad: 2019-11-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2303 2244
Förra månaden 137 132

Stoppa flytt av 5-åringarna i Åkarp 2020

Vi protesterar härmed EMOT FLYTT AV 5-årsverksamheten på Östragårdens förskola och Dungens förskola till paviljong placerad bredvid Lilla Dalslundsskolan i Åkarp. Vi kräver att våra  barn får stanna kvar på sina förskolor till mitten av Augusti 2020 då de börjar i förskoleklasser. Förskolebarn ska ha en avgränsad, trygg och åldersanpassad miljö. Så länge de är förskolebarn ska de vistas i förskolemiljöer. Förslaget är bristfälligt både i underlag och tänkt genomförande. Den tilltänkta paviljonge

Skapad: 2019-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 137 136
Förra månaden 136 136

En namninsamling för att stödja Netflix och julkomedin med Jesus som antytt homosexuell.

En komedi med Jesus som antytt homosexuell, på Netflix, har tyvärr retat många kristna. Detta är namninsamling för att ge Netflix stöd att behålla filmen. Det finns inga som helst skäl att ta bort en film bara av den anledningen att huvudpersonerna är regnbågsmänniskor. "The first temptation of Christ" hittar du på netflix. Läs gärna mer här https://www.qx.se/noje/191712/miljoner-kraver-ursakt-av-netflix-efter-homosexuell-jesus/    

Skapad: 2019-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 137 130
Förra månaden 135 130

Patientsäkra den gynekologiska cellprovskontrollen med legitimationskrav för cytodiagnostiker

Professionsföreningen Sveriges Cytodiagnostiker lyfter frågan om yrkeslegitimation för att öka patientsäkerheten vid gynekologisk cellprovskontroll. Cytodiagnostiker har inom hälso- och sjukvården en bred yrkesroll både inom diagnostik och kvalitetssäkring med en hög grad av självständighet, samt ett direkt patientansvar genom skyldigheten att föra journal. I enighet med regeringens framhållning (prop. 1997/98:109) tillhör cytodiagnostiker den kategori av yrkesutövare som har ett stort ansvar fö

Skapad: 2019-12-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 147 145
Förra månaden 133 132

Tillåt homosexuella män ge blod!

Idag avvisas homosexuella män från landets blodcentraler på grund av ett föråldrat regelverk och en generaliserad bild av homosexuella som grupp. För att få ge blod krävs total avhållsamhet från sexuellt umgänge i 12 månader, detta oavsett om man lever i ett långvarit förhållande med fast sexpartner. Enlig socialstyrelsens nuvarande regler så är homosexuella män en riskgrupp, som inte är lämpliga blodgivare.  En expert på området, infektionsöverläkare Bo Hejdeman (venhälsan), menar att socialsty

Skapad: 2019-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9186 9046
Förra månaden 132 129

Att stoppa Chance och Merveille från att utvisas till Kongo

Chancelvie och Merveille kom till Sverige som barn, de var 11 och 14 år. De har skapat ett liv här I Sverige med vänner, arbetskollegor och klasskamrater. M & C är aktiva i olika aktiviteter, de är aktiva i Kyrkanskör, inte bara kyrkanskör utan även den internationella kör. Ska vi verkligen straffa de som är självförsörjande och sköter sig men stödja andra som kriminella eller lever bara med bidrag? NEJ! Chancelvie och Merveille kom till Sverige med deras pappa, sökte asyl för att de inte ka

Skapad: 2019-12-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 130 127
Förra månaden 128 125

Raseborgs järnvägs övergångs olyckas utredning skall avslutas

Rädda Raseborgs olyckans beväring BAKGRUND: Åklagaren drog tillbaka sina strafforder för att den åklagade hade själv skadat sig i olyckan och dessutom hamnat för offentling hård kritik. Den unge mannen ville inte i rättegången föra fram sina åsikter om olyckan utan lyssnade med huvudet böjd på åklagarens skildring av olyckan. Västra Nylands tingsrätt beslöt att dra tillbaka alla åklagelser mot  beväringen som körde lastbilen. Åklagaren Jukka Rappe var dock missnöjd med beslutet och har sökt efte

Skapad: 2019-10-11

Period Alla länder Finland
Hela tiden 12297 12114
Förra månaden 123 123

Låt Angelina och Bella stanna i Sverige

Familjen Nabieva riskerar utvisning. De har bett mig om hjälp att göra en namninsamling. Angelina går i min dotters klass. Angelina och hennes mamma Bella har fått avslag på sin asylansökan och tvingas lämna Sverige innan jul. Angelina är född i Sverige och är uppvuxen i det svenska samhället. Hon har inga anhöriga i Ryssland och ingen förankring till Ryssland förutom sin mamma som är rysk medborgare. Bella har angett skyddsskäl för sin ansökan. Migrationsverket anser att de inte är tillräckliga

Skapad: 2019-12-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 120 116
Förra månaden 120 116

Vi kräver totalförbud mot fyrverkerier för privat bruk

Vi har fått nog! Både människor och djur far enormt illa av fyrverkerier och det finns forskning på att framförallt vilda djur och fåglar dör varje år på grund av smällandet från fyrverkerierna. Trots ett redan strikt regelverk så skjuts det i tid och otid på många platser i landet såväl före och efter nyårsafton vilket medför att många djur blir både stressade, panikslagna och vettskrämda. Djurägare tvingas förgäves försöka lugna sina djur istället för att se fram emot nyåret och tvingas oftast

Skapad: 2019-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12681 12478
Förra månaden 116 116

Stoppa byggplanerna i Viksjö/hummelmora!!

Viksjö/ hummelmora har varit känt under många år som ett område som är barnvänligt och lugnt med små områden med grönska mellan. Gott om gångvägar så att barnen kunde känna sig trygga när de gick till skolan. Nu vill Järfälla kommun förstöra detta genom att pressa ner bostadsområden på så smala remsor som 54 meter! All grönska i dessa områden försvinner, gångvägar tas bort och ersätts med bilvägar och hus! Järfälla kommun har som förslag nu lämnat en markanvisning på dessa områden som ska inrymm

Skapad: 2019-11-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 336 335
Förra månaden 115 115

Bevara Servicehuset i Kosta

Genom att skriva under denna insamling stöder du PRO Kostas namninsamling mot nedläggning av Kosta servicehus.

Skapad: 2019-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 119 115
Förra månaden 115 111Facebook