Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ny Friskvårds & Träningsanläggning i Surahammars Kommun!

Vi driver ett projekt att öppna en komplett friskvårdsanläggning med ett helhetskoncept för alla åldrar och nivåer. Är du intresserad och vill medverka till att vi öppnar en mötesplats med träning, hälsa, välmående och gemenskap?  Insamlingen är ett stöd från er invånare att behov och intresse finns som kan stötta oss att driva vårt projekt vidare. Hjälp oss att göra Surahammars kommun så mycket friskare! Vill du läsa mer och ta del av vårt projekt följ oss gärna på instagram: halso.fabriken

Skapad: 2019-10-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 249 245
Förra månaden 240 236

ECUADOR: STOPPA VÅLDET OCH KRÄNKNINGAR AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Bakgrund: Förra veckan annonserade Ecuadors president Lenín Moreno ett ekonomisk åtgärdspaket som syftade att tillmötesgå Internationella Valutafondens (IMF) krav inför nya lån. Bland dessa åtgärder fanns indragningen av bensin- och oljesubventionerna som staten haft under mer än fyrtio år. Detta har lett till att priser på transporter, livsmedel och andra förnödenheter kraftigt har höjts. Dessa åtgärder som har kommit att drabba hela befolkningen, och i synnerhet de redan ekonomiskt trängda, s

Skapad: 2019-10-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 235 228
Förra månaden 235 228

Gör om gamla hotell Selma till unikt äldreboende

Om du tycker som jag att kommunen ska köpa upp gamla hotell Selma och göra om det till ett fantastiskt äldreboende, skriv under här! 

Skapad: 2019-10-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 230 228
Förra månaden 227 225

Mot nedläggnig av bensinförsäljning i Åmotfors

Efter att Såifa sålt sina drivmedelsanläggningar till ST1 har köparen beslutat att lägga ner bensinförsäljningen bl.a i Åmotfors ST1 skriver följande... "Vårt förvärv av Såifa i Värmland AB´s anläggningar har varit med inriktning mot tunga transporter där vi kan erbjuda marknaden ett betydligt större utbud av förnyelsebara produkter samt, till de som önskar, ett nationellt nät av stationer. Förvärvet innebär att vi tillför hela 12 lägen i Värmland som erbjuder 100%  förnybara produkter. Med dett

Skapad: 2019-10-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 225 221
Förra månaden 225 221

Rädda Hulkboden

Under våren 2020 så ska Arena Träffen där Hulkboden ligger renoveras. Detta medför att gymmet måste stänga under minst 1 år. När renoveringen av lokalerna är klar finns ingen garanti för återöppnade och inga ersättningslokaler har erbjudits undertiden renoveringen är igång.   På Hulkboden samlas alla samhällsgrupper, nationaliteter och det är en härlig mix av både unga och gamla. Vi har en familjär stämning och man kan känna sig bekväm att träna hos oss utan att behöva ha de senaste gymkläderna.

Skapad: 2019-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 210 209
Förra månaden 210 209

Riv upp beslutet att hålla prästgården stängd samt att inte genomföra konfirmationerna! Namninsamlingen avslutas 24:00 25/10

Angående ungdomsverksamheten i Sofia församling, Jönköping Gällande Vildmarkskonfirmationen, HV-konfirmationen och verksamheten i Prästgården Kan Svenska kyrkan stå bakom ledningsgruppens agerande och tillvägagångssätt i en krissituation som denna? Sofia församling i Jönköping har under 28 år bedrivit en fantastisk konfirmationsverksamhet. Samtidigt som ungdomarna läst har de också fått med sig en livskunskap på ett unikt sätt genom Vildmarkskonfirmationen och HV-konfirmationen. Det har under fl

Skapad: 2019-10-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 204 202
Förra månaden 200 198

Sluta avliva katter med mina skattepengar!

Varje år dödas tusentals friska, hemlösa katter slentrianmässigt på order av våra Länsstyrelser. Detta sker utan att katterna först har undersökts och bedömts på ett professionellt sätt. Som försvar hänvisas ofta till studier som - efter kontakt med forskarna - visat sig vara misstolkade av länsstyrelserna. Bristen på relevant kunskap hos dessa myndigheter och oviljan att ta del av kunskap och relevant forskning om hemlösa katter är påtaglig. Tjänstemännen, som får sina anställningar betalda av

Skapad: 2013-03-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 22726 22138
Förra månaden 187 187

Spara inte på våra barn!

Kungälvs kommun genomför just nu drastiska organisationsförändringar som i första hand drabbar personalen men i förlängningen alla barn. Vi föräldrar är oroliga över våra barns trygghet och utveckling, samt personalens välmående. Känner du som oss, d.v.s. att kommunen behöver få sina prioriteringar rätt och inte svika kommunens framtid? Vi skapar denna protestlista i syfte att göra vår röst hörd och hoppas att många känner som oss och därmed försöker påverka det som går att påverka. /Föräldraråd

Skapad: 2019-09-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 234 230
Förra månaden 180 178

PRIORITERA SKOLAN!

Skövde kommun talar högt om värdegrund. Att eleverna behöver lära sig detta. Ni vet "dagens ungdom" .  Men att huvudmän idag lägger mångmiljonbelopp på att bygga om, förbättra (?) Istället för att lägga budgeten där den behövs som mest. Hur kan huvudmän tala om värdegrund, moral och etik. När de själva påvisar att estetik är viktigare!  Hur ska våra barn, ungdomar och dess lärare & övriga få rätt verktyg att lyckas?  Personalen slår knut på sig själva. Elever vittnar om att skola/fritids int

Skapad: 2019-10-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 177 176
Förra månaden 177 176

Förbjud lastbilsparkering på Marknadsvägen

DELA OCH SKRIV UNDER FÖR ATT EN GÅNG FÖR ALLA FÅ VÅR DEL AV ÖDÅKRA TRYGGT, RENT OCH FINT.  Vi behöver alla underskrifter vi kan få för att visa hur många av oss det berör och för att se till att kommunen gör sitt. Lastbilarna som parkerar på Marknadsvägen behöver förbjudas och förhindras. Vad de orsakar: • Skymmer sikt för alla som kör genom korsningen på marknadsvägen. Detta gör att bilisterna inte kan se ordentligt och riskerar sin och andras säkerhet. Ödåkra är ett familjeområde där även mång

Skapad: 2019-10-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 246 246
Förra månaden 174 174

#DIALOGENRÄDDARLIV - För barns rätt till stöd hos Dialogen!

Foto: DalaDemokraten och Matilda Aldsjö #DIALOGEN - FÖR BARNS RÄTT TILL STÖD: VAR MED OCH SKRIV UNDER FÖR ATT DIALOGEN FALUN SKA FÅ BEHÅLLA ALL SIN PROFESSIONELLA PERSONAL I DERAS LIVSVIKTIGA ARBETE MED ATT GE STÖD ÅT BARN OCH UNGA!  "Utan stödet från Dialogen Falun som barn - hade jag inte levt det liv jag lever idag. Mest troligt hade jag själv hamnat snett och gått i min förälders fotspår, hamnat i eget missbruk och kostat samhället ENORMA pengar. Dialogen fanns där när jag hade det som jobbi

Skapad: 2019-09-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 604 598
Förra månaden 172 170
Facebook