Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Förra månaden Hela tiden PetitionsnamnSkapad
237 239 LåtAhmedOchHansFamiljStanna
Ahmed och hans familj måste få stanna i Sverige!...
2019-05-10
232 2 970 BEVARA ÖVERÅS PARK! STOPPA BYGGPLANER!
Stoppa planer på att bygga i Överåsparken. Wallenstam vill bygga tre femvåningsbyggnader invid Villa Överås. Vi som undertecknat denna lista vill inte att Överåsparken ska exploateras. Överåsvillan och parken är enligt gällande detaljplan ett område som ska utgöra reservat för befintlig kulturhistorisk byggnad, och som inte får bebyggas. Vi som undertecknat denna lista vill att Villa Överås och Öv...
2019-01-30
218 221 Bygg färdigt cykel- och gångväg på Sigtunahalvön!
Bygg färdigt cykel- och gångväg mellan Sigtuna - Knivsta. Halva sträckan har Knivsta redan byggt! Vill du kunna cykla och gå säkert längs väg 263? Hundratals lastbilar och tusental bilar trafikerar Sigunahalvön och gör det till en av de farligaste vägarna i landet med tung trafik. Hagha hembygdsförening samt representanter i landsbygdsrådet kampanjar för fler gång- och cykelvägar på Sigtunahalvön...
2019-05-16
215 1 038 Röntgensjuksköterskornas löner måste höjas! (Stängd)
Röntgensjuksköterskor tar hand om patienter i alla åldrar och oberoende livssituation. Alla kommer till röntgen. De som har råkat ut för olika former av trauma så som bilolyckor, fallolyckor men även skottskador. De som blir plötsligt sjuka tillexempel de som får stroke. Vi röntgar även de mest sårbara patienterna så som för tidigt födda bebisar och intensivvårds patienter. Det kräver en enorm fo...
2019-03-22
215 398 Rädda öppna förskolan i Uddevalla
Socialtjänsten har fått i uppdrag att utreda var man kan spara in pengar. Förslaget som ligger till beslut är bl.a. att halvera hela förebyggande sektionens budget från 14 miljoner till 7. Då förebyggande verksamheten har bl.a. Öppna förskolan som inte är lagstadgad är det ”lätt” att plocka de pengarna man vill/behöver spara in där. Beslutet om vart man ska göra sina besparingar tas i augusti. Hi...
2019-05-28
211 210 Sätt fart på bygget av tåghållplatsen i Nälden! (Stängd)
Vi tycker att planerna för tåghållplatsen i Nälden ser jättebra ut, men att det är orimligt att vänta så länge på själva byggandet. Därför vill vi, de boende i byn, framtida potentiella pendlare, inflyttare, återflyttare, arbetsgivare och turister m.fl. skicka denna uppmaning till Krokoms kommun och Regionen att hitta rätt på de där pengarna som saknas och sätt fart!  Argumenten för varför tåget s...
2019-05-07
210 209 Behåll våra dagmammor (pedagogisk omsorg) i Lidköpings kommun
Under många år har vi känt att kommunen och Barn & Omsorg nästan har försökt mörka våra dagmammors (pedagogisk omsorgs) existens. De finns, i allra högsta grad, och gör ett helt fantastiskt arbete med våra barn..! Vi har nu kunnat läsa i NLT att kommunen beslutat, som en av flera kommande åtgärder, att kraftigt dra ner på öppettiderna i Pedagogisk omsorg (till kl 07-16) - vilket kommer medföra...
2019-05-20
206 208 Angående omorganisation i skolområdet Gullänget/Kroksta/Skärpe!
!Vi ställer oss bakom våra pedagoger och begär en pedagogisk förklaring!   I Allehanda den 13 april kunde vi l läsa en ganska skrämmande och förnärmande rubrik. En rubrik som var riktad till Skärpe-, Gullänget- och Krokstabor. Och med ALL RÄTT!  I insändaren, som var skriven av Lärare, förskollärare, fritidslärare och övrig pedagogisk personal på Ängetskolan F-3, Skärpeskolan F-3 och Skärpeskolans...
2019-05-13
199 260 Stoppa planerna på HÖGHUS runt Vårdcentralen i Trosa
Nu finns det en detaljplan runt Trosa Vårdcentral som innehåller 150 lägenheter  inklusive 5 stycken höghus. Trots ivriga protester (senast 100 namnunderskrifter) så verkar kommunen driva igenom ett beslut innan sommaren. Vi förordar hållbar tillväxt som matchar första punkten i Trosas översiktsplan från 2015   » Trosas karaktär av småstadsidyll bevaras » Utbyggnad med attraktiva nya boendemiljöer...
2019-05-15
192 2 590 Stoppa utvisning av Zoolfaqar som riskerar tortyr och döden i Afghanistan
I ca 3,5 år har vår vän och familjemedlem levt i ovisshet om han kommer få stanna i Sverige eller inte. Vi fick nyligen beskedet om att Zoolfaqar fått sitt andra avslag på sin asylansökan.  Migrationsverket skriver i sitt avslag om att Zoolfaqar löper risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff eller tortyr av talibaner. Dock anser Migrationsverket att detta inte är tillräckligt al...
2019-03-11
Facebook