De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Återinföra p-skiva på Limhamn

P-skivan är en fantastisk och billig uppfinning som underlättar hanteringen av trafik i små samhällen. Det har fungerat utmärkt i Limhamn, men nu försvunnen tillfälligt på grund som denna grupp har svårt att förstå. Vi jobbar för att upphäva beslutet genom namninsamling och vid sådant beslut med glädje montera ned p-automaterna själva då vi inte vill belasta skattebetalarna med det.Välkomna att ansluta er och bidra till en förändring.

Skapad: 2019-11-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 511 507
7 dagar 16 16

JA för markkabel, NEJ till luftedning i Sörmland

SSAB har för avsikt att minska användandet av fossila bränslen vid deras stålframställning och ersätta det med miljövänlig el. De vill konstruera en ny slags smältugn som kräver stora mängder elenergi. För att försörja denna ugn med el som enl plan ska vara driftklar år 2026 har vattenfall planer på att bygga en 2x130kV kraftledning mellan elstationen Hedenlunda i Flens kommun & SSAB i Oxelösund,  LÄNK: Samrådsunderlag från Vattenfall Det finns alternativa stråk som den tänkta ledningen skal

Skapad: 2019-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1527 1507
7 dagar 15 15

Vi vill ha kvar Familjecentralen Dunderklumpen i Strömsund

Vi protesterar mot flytt av Mödravårdscentral (MVC) och Barnavårdscentral (BVC) från Familjecentralen Dunderklumen till Strömsunds Hälsocentral och därmed stängning av Familjecentralen. Vi föräldrar bestämde att vi skulle starta en namninsamling. Vi vill ha kvar Familjecentralen Dunderklumpen i Strömsund!

Skapad: 2020-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 201 201
7 dagar 15 15

För en förskola/skola fri från mikrovågsstrålning/trådlös teknik!

SKRIV PÅ FÖR VÅRA BARNS HÄLSA! Europarådet för mänskliga rättigheter sade så här i resolution 1815 redan 2011: 8.3. angående skydd av barn:   8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;  8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i s

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 515 500
7 dagar 14 14

Selkävaara Vindkraftspark

  Vi meddelar härmed våra åsikter angående Selkävaara vindkraftspark   Vi som bor/är uppvuxna i Kainulasjärvi, Tärendö med omnejd, lever där eller kanske en vacker dag tänker oss att flytta hem till våran orörda natur i Tornedalen, vill inte se att Vattenfall bygger några vindkraftverk på platsen. Vi stödjer också motstånd på andra ställen i Pajala kommun, t.ex. Käymavaara, där planer också verkar finnas. Här är några av alla synpunkter:   Enligt landskapsbilden är det tänkt att totalt 6 vindkra

Skapad: 2016-07-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 90 89
7 dagar 13 13

Låt marken kring HamraGård i Norra Halland vara jordbruksmark! - Bygg på annan mark

Beslutsfattare i Kungsbacka kommun har tillsammans markägaren för avsikt att bygga en Boviera på aktiv jordbruksmark som angränsar till HamraGårds mark i Åsa, Kungsbacka Kommun. HamraGård är en ekologisk Gris- och Lammgård i Åsa, Kungsbacka kommun, norra halland. Vi, Johan och Camilla är två unga företagare som driver familjegården i fjärde generationen. Vi har utegrisar och lantrasfår på Gården samt spannmålsproduktion och vallar, förädling och Gårdsförsäljning. läs mer om oss på www.hamragard.

Skapad: 2020-01-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1064 1051
7 dagar 13 13

64.7% = Fattigdom sjukersättning går inte att leva på.

                                 Bakom denna petition står Carina Ahlström för gruppen "För en mänsklig sjukförsäkring" Varmt välkomna att bli medlem i vår grupp https://www.facebook.com/groups/622903924524860/       64.7 % = Fattigdom Nu sätter vi ner foten! Nu kräver vi att våra politiker lyssnar! Vi som på ett eller annat sätt är drabbade av sjukförsäkringen är på väg att gå under....bokstavligt talat..... Ingen kan leva resten av sitt liv under dessa ekonomiska förutsättningar! Våra makar,

Skapad: 2016-03-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7626 7568
7 dagar 13 13

Vi behöver ha kontanterna kvar

Kontanter har blivit en fråga om diskriminering!   Alla ska kunna betala med kontanter då de är ett lagligt betalningsmedel.   Att kontanter ej godtas som betalningsmedel, att alltfler banker sluta med kontant hantering samt att alltfler automater för uttag av kontanter försvinner borde i högsta grad ses som en diskriminerande fråga!   Att bankerna som är helt centrala som förmedlare av betalningar och uttag av pengar frånsäger sig att hantera kontanter, särskilt mot bakgrund av att det är

Skapad: 2019-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2357 2300
7 dagar 11 11

Namninsamling för hundrastgård i valdemarsvik!

Hej! jag är nu på min sista termin på min utbildning inom djurvård och det är alltså dags för gymnasiearbetet. Just nu planerar jag och Ulrika från hästbutiken att bygga hundrastgård bakom hennes butik. Detta kommer vara en del av mitt arbete. Kommunen äger en del av hennes mark och vi skulle behöva ett godkännande av dem. Ni som är intresserade av en hundrastgård i valdemarsvik för att hundar ska kunna få vara lösa där man har uppsikt får gärna skriva under. Det är trots allt just nu 1263 st hu

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11
7 dagar 11 11

Stoppa Håbo kommuns planer på kv 5 & 6 i Björnbro.

Håbo kommun har i den senaste detaljplanen för kvarter 5 och 6 i Björnbro industriområde tagit alldeles för stora avsteg ifrån detaljplaneprogrammet. I korta drag: * Industriområdet har ökat från 13,2 hektar till 25 hektar. * Avstånden till bostadsområden i Skörby har minskat från 300m till 150m. * Bullerutredningen som tagits fram tidigare tar inte hänsnyn till kommunens plan på att tillåta fastigheter som är 30m höga. * Detaljplanen tillåter logistigkverksamhet under dygnets alla timmar. Vi an

Skapad: 2020-01-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 62 61
7 dagar 10 10

Rädda våra bemannade parklekar i Göteborg!

Stoppa avvecklingen av Göteborgs bemannade lekplatser! I budgeten för Göteborgs Stad 2020 får Park- och naturnämnden i uppdrag att avveckla bemanningen vid Plikta i Slottsskogen , Positivet i Frölunda, Hammarkullens parklek, Bygglekplatsen i Biskopsgården och skateparken Actionparken i centrum. Dessa platser är viktiga för vår stad. De ger trygghet, ökar folkhälsan och integrationen, de fyller en viktig funktion i områden där trångboddhet och barnfattigdom är vanligt. De är viktiga mötesplatser

Skapad: 2019-11-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2654 2608
7 dagar 10 10Facebook