Senast Påskrivna Petitioner

  • Språk: Svenska

STOPPA JOAKIM LAMOTTE och Normaliseringen av VIT MAKT i samhället.

VI HAR FÅTT NOG av Joakim Lamottes FÖRARGELSEVÄCKANDE inlägg på Facebook. Han köpte in sig hos svenska folket genom att stå upp för kvinnors rättigheter men nu visar sig den verkliga sidan! Inom Joakim finns ett vinstintresse och därmed kan han ej kallas för "oberoende journalist" längre!! Han bidrar till mer segregation i samhället och att hatet flödar helt okontrollerat på sociala medier, främst av okunniga människor som bildat sig en egen uppfattning efter det de själva läst på internet. Joak

Skapad: 2019-12-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 797 756

Stoppa Geabs brandskattning av folket på Gotland!

Regeringen har bestämt att begränsa vinstuttag på elnätsavgift. Geab på Gotland har samanlagda vinstmarginaler på över 30% efter alla finansiella poster, år efter år. I många år har man höjt avgifterna på elnätet med förklaringen att de har ökade omkostnader, och de flesta år ökar den rena vinsten trots detta och nu höjer de igen trots regeringens utalade vilja! Vattenfall äger 75% av Geab och Region Gotland äger resterande 25%. Vi vill med denna protestlista peka på det orimliga i att Gotland s

Skapad: 2019-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1219 1200

Upprop mot slakt och export för slakt av polska hästar.

President PiS Jaroslaw Kaczynski Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa   Polens Premiärminister Beata Szydlo Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   Polens Parlament (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej) Kancelaria Sejmu Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa     Ärade premiärminister, ärade parlamentsledamöter   Jag vädjar till er att stödja lagförslaget om skydd och mänsklig behandling av hästar, åsnor och mulor. Jag kräver å vägnar av den polska nationen att hästen

Skapad: 2017-01-30

Period Alla länder Polen
Hela tiden 51041 45608

"Vi är emot att buss 67 slutat trafikera Solna!

Vi vill att bussen fortsätter trafikera såsom tidigare. Indragningen av busslinjen har protesterats av samtliga politiska partier i Solnas kommunstyrelse, men Regionen har inte tagit hänsyn till Solnas synpunkter. Som skäl anges omfattande arbeten vid Karolinska, men merparten av dessa arbeten är redan färdigställda. Den argumentationen håller inte. Beslutet är inte väl genomtänkt och försvårar såväl kopplingen Frösunda-Solna centrum, samt Solna station - Nya Karolinska. Stora reseströmmar nytt

Skapad: 2019-12-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 227 224

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1832 1811

Ge polisen laglig rätt att drogkontrollera förare i trafiken

  14 298 brott av rattfylleri under påverkan av narkotika anmäldes under 2018, det är en ökning med ungefär 500 brott jämfört med 2017. Det visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet. Den svenska polisen får inte göra rutinmässiga drogkontroller utan föregående misstanke.– Innan polisen får ta med en misstänkt drograttfyllerist för blodprovstagning, måste det finnas en tillräckligt stark misstanke. Det får man genom att göra en så kallad ögonundersökning.– I våra nordiska grannlän

Skapad: 2019-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 779 768

Avskaffa sommartid – Normaltid alltid!

  Är du emot tidsomställningar två gånger per år och förespråkar normaltid ("vintertid") hela året? I så fall ber vid dig att skriva på denna petition om att normaltid skall gälla hela året! (På vår sida och grupp på Facebook kan du läsa mera om vad vi vill och står för.) Sprid länken så att vi blir flera!   Vi finns på Facebook: 1. Gilla och följ vår sida på Facebook: NormalTidAllTid!   (Bjud sedan in dina vänner att också gilla sidan!) 2. Gå med i gruppen på Faceook, för att engagera dig mera:

Skapad: 2016-03-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 17703 16751

Mölnlycke Skolupprop

Bygg nya skolor där nya skolor behövs, inte på bekostnad av befintliga skolors verksamhet och närmiljö! Vi kräver en ordentlig utredning gällande placering av ny grundskola i Mölnlycke, som inkluderar flera alternativa platser och beaktar helhetsbehovet i kommunen, innan ytterligare skolförtätning i Djupedalsäng genomförs. Var behövs nya skolor, och hur många platser behövs?   En grundlig utredning av kommunens skolbehov behöver göras innan nya skolor byggs där hänsyn tas till: Helhetsperspektiv

Skapad: 2019-11-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 468 464

Förbättra Psykiatrivården! Fler och fler unga tar sina liv!

Namnlista är nu vidarebefordrad till Lena Hellengren. Ansvarig för vård och omsorg men fortsätt gärna skriv på!  Vi vill att regeringen agerar! Unga med psykisk ohälsa  samt självmorden ökar! Gör något åt Psykiatrivården som inte fungerar! Mer terapi/samtal som behandling! Utred grundorsakerna till ångesten bättre! Vad har personen i sitt bagage? Involvera familjen eller vänner, de känner personen bäst.   Väntetiderna för hjälp i Psykiatrivården är för lång. Öka insatserna inom Psykiatrivården!

Skapad: 2019-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1411 1392

Låt Vita villan stanna!

  Stadsdelen vill flytta Vita villans öppna förskola till Hässelby gård. Vi vill gärna ha kvar Villan i Smedhagen då behovet är stort i detta område och vi i Villastaden blir annars utan vår älskade öppnis att gå till på förmiddagarna. Om vi föräldrar går ihop kan vi nog få ihop en tillräckligt stor protest lista att skicka till ansvarig politiker och förhoppningsvis kanske övertyga de att Vita Villan behöver finnas kvar!

Skapad: 2020-01-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 98 97

Selkävaara Vindkraftspark

  Vi meddelar härmed våra åsikter angående Selkävaara vindkraftspark   Vi som bor/är uppvuxna i Kainulasjärvi, Tärendö med omnejd, lever där eller kanske en vacker dag tänker oss att flytta hem till våran orörda natur i Tornedalen, vill inte se att Vattenfall bygger några vindkraftverk på platsen. Vi stödjer också motstånd på andra ställen i Pajala kommun, t.ex. Käymavaara, där planer också verkar finnas. Här är några av alla synpunkter:   Enligt landskapsbilden är det tänkt att totalt 6 vindkra

Skapad: 2016-07-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 87 86Facebook