Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa rivning av unik kyrkobyggnad i Sunne centrum

Ännu en vacker och unik träbyggnad är på god väg att gå till historien på grund av förhastade beslut. Sunne kommuns politiker vill enhälligt riva Betelkyrkan från tidigt 1900-tal som ligger nära ån i centrum och som anses kulturhistoriskt unik och möjlig att restaurera. Det menar både Värmlands Museum och den stadsarkitekt som Sunne kommun anlitar i två oberoende utredningar. Politikerna har nyligen beslutat att en utredning görs för området EFTER att byggnaderna rivits, vilket är helt bakvänt.

Skapad: 2019-10-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 334 327
Förra månaden 307 301

Rädda gymnasieskolan i Åseda

  SKRIV UNDER - STOPPA NEDLÄGGNINGEN AV UPPVIDINGE GYMNSIESKOLA.   S och M har beslutat att dom vill stänga alla nationella programmen.Besparing på våra barn bekostnad är inte okej. Barnen ska inte behöva åka 10 mil om dagen. Och det ska gå att vidareutbilda sig i sin hemkommun när en skola finns.Det råder en stor oro bland våra ungdomar idag, de vet inte vad som kommer hända, vart dom kommer hamna och när.Vi vill därför att ni skriver under namninsamlingen för våra barn skull. Hjälp oss att skr

Skapad: 2019-10-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 300 296
Förra månaden 296 293

Vi vill att grundskole eleverna får stanna på Körfältsskolan.

Politikerna tänker göra körfältsskolan till en grundsär skola och splittra grundstadie eleverna till olika skolor i Östersundskommun.  Vi föräldrar och barn vill att detta ska stoppas.  Hjälp oss att samla namnunderskrifter. 

Skapad: 2019-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 289 286
Förra månaden 289 286

Värna elevernas rätt till hela historien!

Värna elevernas rätt till hela historien! Skolverket vill ta bort all världshistoria före 1500-talet från grundskolan – förödande för elevernas historiska bildning. Skolan kommer att förstärka, snarare än utjämna, de skillnader i kulturellt kapital elever har med sig hemifrån.  Det aktuella förslaget till revidering av centralt innehåll i historia på högstadiet stryker hela världshistorien fram till tidigmodern tid. Av mänskliga samhällens sextusenåriga historia bedöms bara de senaste femhundra

Skapad: 2019-09-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1135 1118
Förra månaden 282 278

Behov av stängsel längs järnvägen i Stodeneskogen

Fritt tillträde till oskyddad banvall efter skogsavverkning  ökar risken för både djur och människor att hamna på spåret och framför ett tåg. Det leder till ökade kostnader för transportföretagen, förseningar för passagerare och gods, ökade kostnader för vård, och inte minst mindre förtroende för Karlstad kommun vad gäller deras förmåga att säkerställa behoven för kommunens invånare.

Skapad: 2019-10-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 303 300
Förra månaden 279 276

STOPPA RIVNINGARNA PÅ TRULSGÅRDEN!!!

STOPPA RIVNINGARNA PÅ TRULSGÅRDEN!!! I nästa vecka verkställs Laholmshems rivningar av stall och ekonomibyggnader på Trulsgården. Skälet till detta är att man inte har användning för de befintliga byggnaderna i sin verksamhet och vill göra plats för ytterligare baracker och en stor parkeringsplats. I framtiden kommer också en ny väg att anläggas i området. Denna rivning är ännu ett i raden av tokigt beslut, då Trulsgården har en plats i Laholms historia, som fattighus och arbetsplats i kommunal

Skapad: 2019-10-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 258 254
Förra månaden 255 252

Tillåt homosexuella män ge blod!

Idag avvisas homosexuella män från landets blodcentraler på grund av ett föråldrat regelverk och en generaliserad bild av homosexuella som grupp. För att få ge blod krävs total avhållsamhet från sexuellt umgänge i 12 månader, detta oavsett om man lever i ett långvarit förhållande med fast sexpartner. Enlig socialstyrelsens nuvarande regler så är homosexuella män en riskgrupp, som inte är lämpliga blodgivare.  En expert på området, infektionsöverläkare Bo Hejdeman (venhälsan), menar att socialsty

Skapad: 2019-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8976 8841
Förra månaden 253 252

Folkomröstning för en ny Fältgrupp i Staffanstorp.

Styret valde helt utan förvarning i valrörelsen lägga ner fältgruppen i staffanstorp.  Fältgruppen har varit en viktig del i vår kommun sedan 1986. Genom att stötta våra unga i sin egen lek på sin egen planhalva anser vi i SVP att fältgruppen är en mycket viktig preventivt arbetande organisation.  För att tvinga fram ett beslut om en ny fältgrupp krävs att 10% av våra röstberättigade medborgare skriver under. Vi kommer även finnas på gator och torg för att få ihop dessa.   SVP

Skapad: 2019-10-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 293 290
Förra månaden 251 249

Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Vi blir allt fler som upprörs av att se hur domstolarna inte tar hänsyn till barns vilja, utan gång på gång överför vårdnaden till pappor som brukat våld – med hänvisning till mammors ”umgängessabotage”. I vilken annan situation tvingas brottsoffer att umgås med sin förövare?När en pappa utsätter en mamma för våld har de flesta barn i dessa familjer befunnit sig i samma rum (85 procent) eller sett och hört misshandeln från annat rum (13 procent). Det innebär att 98 procent av barnen är vad Brot

Skapad: 2019-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1761 1724
Förra månaden 251 249

Namninsamling för förslag till den reviderade kursplanen i slöjd

Efter att ha samlat lärare i Lund och diskuterat förslaget för revision av kursplanen i slöjd har vi sammanställt alla förslag i nedan länkat dokument. Vi ämnar skicka dessa förslag till skolverket och ber nu om din hjälp att ge det tygnd. Om du ställer dig bakom dessa förslag på förändringar i den reviderade kursplanen ber vi dig skriva på denna namninsamling. Förslagen tillsammans med listan på namn kommer skickas samlat till skolverket för att de skall tänka om och överväga det vi slöjdlärare

Skapad: 2019-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 243 243
Förra månaden 243 243

Ny Friskvårds & Träningsanläggning i Surahammars Kommun!

Vi driver ett projekt att öppna en komplett friskvårdsanläggning med ett helhetskoncept för alla åldrar och nivåer. Är du intresserad och vill medverka till att vi öppnar en mötesplats med träning, hälsa, välmående och gemenskap?  Insamlingen är ett stöd från er invånare att behov och intresse finns som kan stötta oss att driva vårt projekt vidare. Hjälp oss att göra Surahammars kommun så mycket friskare! Vill du läsa mer och ta del av vårt projekt följ oss gärna på instagram: halso.fabriken

Skapad: 2019-10-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 257 253
Förra månaden 240 236Facebook