Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
7 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
46 46 Ser ni behovet av en multihall i Linköping? En inomhus arena med ett högt antal hallar. där man kan utöva ett flertal olika sporter. 1 huvud arena och några mindre hallar.
Vi är för en multihall i linköping då vi anser att det finns för lite och för dåliga idrottshallar. linköping är en av sveriges största städer och därför behövs det bättre förutsättningar att utöva sian idrottder på. Vi menar att det är för ont om tider och hallar för att få det bästa förutsättningarna. Det skulle vara bra och samla alla på ett och samma ställe. ...
2019-03-12
45 45 Vi vill att poliser får högre lön.
Vi är en grupp på tre grabbar som går första året på gymnasiet. Vi vill höja löner för poliser så att fler utbildar sig till polisyrket. Om vi får fler poliser i samhället så blir samhället säkrare. Medellönen för poliser är cirka 26 000kr i månaden. Poliser tjänar alltså lika mycket som idrottslärare vilket vi tycker är helt absurt. En polis sätter sitt liv i fara nästan varje dag och att tjäna l...
2019-03-12
44 2 627 Stoppa prospektering och brytning av alunskiffer i Sverige
Oviksbygden mot brytning (www.oviksbygden.se) är ett politiskt och religiöst obundet initiativ som vill skapa förutsättningar för kommuner att själva kunna besluta om sina naturtillgångar utan att riskera att överprövas eller falla offer under en föråldrad minerallagstiftning. Rovdriften på svensk natur, till förmån för utländska bolag, har gått för långt. Under rådande minerallagstiftning ges, me...
2018-12-04
39 149 NEJ TILL NEDSKÄRNING INOM BARNOMSORG
JAG tycker inte det är okej att nedskärningarna inom barnsomsorger sker/ska ske när barngrupperna bara blir större och större. Och det föds mer och mer barn.  Barnkommun? Om förskolor/dagmammor läggs ner, vad kompenseras vi med då?  Visste ni att enligt skolverket ska det endast vara 6-12 barn på en 1-3 års avdelning och på 4-5 års avdelning 9-15 barn. Ser det ut så idag?    Någonstans måste vi sä...
2019-03-09
36 142 Värna om våra barns vardag!
Till alla er föräldrar som har barn eller barnbarn i förskola i Lekeberg kommun och till alla andra som är måna om barnens framtid. Kommunfullmäktige har i sin budget inte gett utrymme till att förvalta befintlig verksamhet utan ska pressa in ytterligare barn i redan fulla barngrupper. Detta kan vi inte acceptera! Det handlar om en trygg och stimulerande plats för våra små att lägga grund för komm...
2019-03-08
36 84 Fler ridvägar i änggårdsbergen
vi är idag flera hundra ryttare i stall runt ängårdsbergen, trotts detta finns bara en ridväg och just nu finns ett förslag på att utöka reservatet vilket begränsar oss ytterligare.  I år försvinner även träningsmöjligheterna i balltorp då travbanan försvinner. Flera stall förlorar då helt rid och körmöjligheter. Det finns idag ingen säker passage mellan balltorp och änggårdsbergen utan ekipagen t...
2019-03-02
34 47 Backa Cecilia Wikström!
  Liberalernas partistyrelse har idag valt att avsätta en av Sveriges mest framgångsrika EU-parlamentariker. Cecilia Wikström är en erkänt duktig parlamentariker, och rankas ständigt högt. Hon åtnjuter ett stort förtroende hos liberaler och liberala sympatisörer. Hon är en röstmagnet och en enande kraft. Hon är liberal ut i fingerspetsarna.  Partistyrelsen valde att vika sig för vad några ledarskr...
2019-03-09
34 640 Tk Viking utan lokal 2019
Hej! Taekwondo klubb Viking har ett varmt hjärta där utövarna tränar för att det är kul, för att bli bättre och för att vi älskar gemenskapen i gruppen. Det ryms mycket humor och erfarenhet inom vår ideella föreningen som startade 2009 med en handfull elever, till att bli över 250 st medlemmar, där alla människor får plats. Vi som tränar kommer från hela Haninge kommun och det finns även folk som...
2019-03-04
31 200 Rör inte våra boendevärdar!
Boendevärdarna på Sigtuna kommuns särskilda boende är oerhört viktiga och är nu på väg att effektiviseras bort. Boendevärden är personen som är spindeln i nätet för de sociala aktiviteterna och viktig för att väntjänsten ska kunna göra ett bra arbete. Så därför, rör inte våra boendevärdar!...
2019-02-17
28 28 Nolltolerans mot kränkningar och våld på Rambergsskolan
Vi vill ha en tydlig handlingsplan med åtgärder för att stoppa det systematiska våldet och de kränkningar som förekommer mellan elever på Rambergsskolan. Det är ohållbart att elever är rädda för att gå till skolan av rädsla för att bli utsatta för kränkningar och våld. Vi önskar: * Att skolan agerar enligt gällande policys och rutiner vid våld och kränkningar och att det inte ska vara godtyckligt...
2019-03-13
Facebook