Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Hjälp oss bevara vår ungdomsgård!

På Arvika.se kan man läsa att Arvika Ungdomsgård ska avvecklas tills det att nya högstadieskolan står klar.  Vi ungdomar i Arvika som ofta besöker ungdomsgården vill därför göra en namninsamling föratt få bidra till att göra vår röst hörd!  Hjälp oss att bevara vår nya ungdomsgård med att skriva under med era namn 🙏🏼 Tack 

Skapad: 2019-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 451 442
Förra månaden 413 407

Rädda Frivilligcentralen Knuten och MiK-Knuten!

Nedskärningar och därmed nedläggning hotar Frivilligcentralen Knuten! Därigenom riskeras en. ovärderlig och unik verksamhet som genom drygt 45 volontärer i dag skänker hundratals människor ny gemenskap och meningsfull aktivitet för alla åldrar i din stadsdel. Vi som undertecknar denna skrivelse protesterar mot nedskärningar och vill motverka nedläggning av Frivilligcentralen Knuten. Listan finns här på skrivunder.com och på papper.  Listan kommer att överlämnas till Örgryte-Härlandas politiker. 

Skapad: 2019-09-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 402 394
Förra månaden 401 393

Bevara och utveckla Aspås skola

Skriv under denna namninsamling om du anser att det är viktigt att Aspås skola får vara kvar och utvecklas. Att Aspås skola får fortsätta att bidra till ökad tillväxt, god folkhälsa, trygghet och en bra sammanhållning för bygdens invånare. Skriv under om du tycker att Aspås skola ger växtkraft för Krokoms kommun. 

Skapad: 2019-10-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 415 410
Förra månaden 399 395

Vi kräver att våra Äldre på Äldreboende och Hemtjänst får god omvårdnad ,vilken kommun dom än bor i .

Nu måste det ske en förändring för för våra äldre i vilken kommun dom än bor i .Det ska inte göras någon skillnad i Omvårdnad på våra äldreboenden eller i hemtjänsten ,Dom har rätt till God Omvårdnad som inehåller , varm bostad, varm vällagad god mat flera mål om dagen , dusch , hårvård , fotvård ,individuella aktiviteter , känna trygghet ,tillit i sitt boende. Det är viktigt då dom är sjuka, handikappade och dementa som  ska vårdas till livets slut, av kompetent utbildad personal.             

Skapad: 2019-10-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 486 478
Förra månaden 394 388

Nej till neddragning på Lidens Hälsocentral

Region Västernorrland föreslår att göra om Lidens Hälsocentral till en filial till Granlo Hälsocentral! Detta kommer att få stora negativa konsekvenser för boende i bl a Boda, Järkvissle, Sillre, Liden, Holm och Indal som behöver söka vård. Liden skall vara en av Sundsvalls Kommuns serviceorter och vi kan inte acceptera att Region Västernorrland då demonterar den väl fungerande vården och servicen som man idag erbjuder. Om beslutet går igenom så ställs vi inför stora utmaningar, förutom nedrustn

Skapad: 2019-10-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 423 422
Förra månaden 384 384

Stöd våra fattiga Pensionärer i deras kamp!

HEJ ALLA SVERIGES PENSIONÄRER OCH BLIVANDE PENSIONÄRER OCH ALLA ANDRA SOM VILL SE EN REJÄL FÖRÄNDRING OCH HÖJNING AV PENSIONERNA! Vi är Facebook gruppen PENSIONÄRER I GULA VÄSTAR som startades den 15 februari 2019. Idag 15 nov-2019 är 8200 st medlemmar.  Våra medlemmar finns i hela Sverige och vi kämpar för RÄTTVISA och för HÖJDA pensioner. Vårt bud till regeringen är att vi vill ha minst 16000:-/månad skattefritt. Vi anser också att den tillsatta Pensionsgrupp borde GRANSKAS riktigt ORDENTLIGT

Skapad: 2019-07-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3367 3283
Förra månaden 380 370

Rädda Ljustorpsskolan

Vi startar en naminsamling för att Ljusstorpsskolan ska finnas kvar i en levande landsbygd, där naturen är i fokus och möjligheten till en lokal utbildning är en självklarhet. Framtiden för en levande landsbygd börjar med barnen. Vi ser även fram emot ert deltagande i Ljusmanifestationen som äger hus på måndag den 21/10 kl 18:00.

Skapad: 2019-10-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 379 377
Förra månaden 379 377

Rädda historieundervisningen!

I dagarna släppte Skolverket ett förslag för ny utformning av historia som ämne i grundskolan. Det står uttryckligen att undervisningen ska utformas för att eleverna ska "utveckla historiemedvetande och historisk bildning". Vidare ska eleverna få en "historisk referensram och kronologisk överblick".  Att då utelämna antika civlisationer, "forna civilisationer, från förhistorisk tid till ca 1700" ter sig då ganska befängt. Antiken utgör själva grunden för mycket av det vi tar för självklart i vår

Skapad: 2019-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1413 1319
Förra månaden 371 349

NEJ till Detaljplan Kv Assar Luthagen Uppsala

Namninsamlingen fortsätter! 4 okt: 572 underskrifter med kommentarer har skickats in till Plan- och byggnadsnämnden. Tack för stödet!   Resultatet av en ändring av Detaljplanen för Kv Assar kommer att innebära rivning av ett vackert 100 år gammalt hus - Jumkilsgatan 10 (Luthagen 21:4) – en klenod! När huset såldes 2013 var det nyligen renoverat. Sedan dess har rum i huset hyrts ut i väntan på rivning. Följande bilder är nerladdade från Hemnet 2013. För 6.5 år sedan var huset i topp-skick! Föreni

Skapad: 2019-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 596 583
Förra månaden 347 340

Hjälp oss att rädda Träslövs förskola!

Allt fler stora förskolor byggs (6-10 avd), vi riskerar att stå utan mindre förskolor i framtiden! Träslövs förskola hotas av nedläggning, kommunen vill avveckla förskolan då det står en ny stor förskola med 7 avdelningar färdig i mars 2020. Kommunen anser att lokalerna inte är ändamålsenliga och tillgänlighetsanpassade. Vi föräldrar har tagit in offerter på vad det skulle kosta att åtgärda dessa punkter som gör att lokalen blir ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassade  till en kostnad av 60 0

Skapad: 2019-10-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 412 410
Förra månaden 311 309

Stoppa rivning av unik kyrkobyggnad i Sunne centrum

Ännu en vacker och unik träbyggnad är på god väg att gå till historien på grund av förhastade beslut. Sunne kommuns politiker vill enhälligt riva Betelkyrkan från tidigt 1900-tal som ligger nära ån i centrum och som anses kulturhistoriskt unik och möjlig att restaurera. Det menar både Värmlands Museum och den stadsarkitekt som Sunne kommun anlitar i två oberoende utredningar. Politikerna har nyligen beslutat att en utredning görs för området EFTER att byggnaderna rivits, vilket är helt bakvänt.

Skapad: 2019-10-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 334 327
Förra månaden 307 301Facebook