Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
7 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
86 87 Remissvar - Översiktsplan Sura "Planförslag Ramnäs" från ett gäng Ramnäsbor
Skriv under för att utveckla Ramnäs på ett förnuftigt sätt! I kommunens planförslag för Ramnäs finns förslag på att göra bostadsområden av våra omtyckta grön- och närområden: Annehillsparken, mark mellan Rävberget och Kolbäcksån, Skogen mellan Åliden och Bergslagsvägen. Vidare föreslås mark för utökad industriverksamhet vid HMK. Med det här remissvaret motsätter vi oss ovanstående planer på utbygg...
2019-09-14
79 8 466 Tillåt homosexuella män ge blod!
Idag avvisas homosexuella män från landets blodcentraler på grund av ett föråldrat regelverk och en generaliserad bild av homosexuella som grupp. För att få ge blod krävs total avhållsamhet från sexuellt umgänge i 12 månader, detta oavsett om man lever i ett långvarit förhållande med fast sexpartner. Enlig socialstyrelsens nuvarande regler så är homosexuella män en riskgrupp, som inte är lämpliga...
2019-06-09
72 72 LVU-lagen och Omhändertagna barn
Barnens Framtid ! Socialtjänsten och kommunens politiker tar våra barn från sina biologiska föräldrar, syskon och morf/Farföräldrar. Utan tillräckliga bevis,  och begå grova tjänstefel,järv, särbehandling, diskminering, förtal, kräkningar.  Jag i vill här med denna insamling.  Få stopp på maktövergrepp och Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn.  Genom at...
2019-09-13
70 29 451 Bensinupproret 2.0
Genom att skriva under detta dokument skriver du under att du är emot de höjda skatterna på våra drivmedel och att du samtycker med att denna höjning måste stoppas! Det enda kravet vi ställer med denna namninsamling är att skatten på disel och bensin INTE ökar mer!...
2019-05-03
66 95 Låt Emine och hennes familj stanna i Sverige!
Åttaåriga Emine har varit på flykt i hela sitt liv. Hennes unga föräldrar, som tillhör en utsatt minoritetsgrupp, Yazidier, flydde undan sina familjer och tvångsgiftermål i Armenien. När Emine kom till Nyhamnsläge blev hon trygg, pigg och glad, men efter beskedet om utvisning i december 2017 blev hon apatisk. Hon sondmatas och ger ingen respons på kontakt. Efter att pappan tagits i förvar har Emin...
2019-09-09
64 4 155 Namnunderskrift för innehållsdeklaration av alkoholdrycker
Inom EU behöver tillverkarna av alkoholdrycker inte berätta vad de har blandat i flaskan, medan alla andra livsmedel måste ha detaljerade ingrediensförteckningar. I vin får man exempelvis blanda i ett 60-tal olika tillsatser och andra substanser, utan att det står på flaskan. Allt beror på att EU 1979 inte lyckades besluta om hur märkningsreglerna skulle se ut. Och sedan dess har man låtit sake...
2019-02-19
64 349 Ge polisen laglig rätt att drogkontrollera förare i trafiken
  14 298 brott av rattfylleri under påverkan av narkotika anmäldes under 2018, det är en ökning med ungefär 500 brott jämfört med 2017. Det visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet. Den svenska polisen får inte göra rutinmässiga drogkontroller utan föregående misstanke. – Innan polisen får ta med en misstänkt drograttfyllerist för blodprovstagning, måste det finnas en tillräckligt...
2019-06-13
60 1 279 Rädda estetprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet!
Kunskapsförbundet Väst har nyligen gått ut med att de tänker lägga ner ett flertal linjer på sina gymnasieskolor på grund av pengabrist. Birger Sjöberggymnasiets estetprogram inklusive den riksrekryterande spetsutbildningen (MUV) är två av dessa program. Detta tycker jag och många andra är oerhört dåligt då dessa utbildningar är viktiga för Vänersborgs musikungdomar samt de ungdmar som söker sig h...
2019-06-25
58 2 454 STOPPA Försäkringskassans MAKTMISSBRUK NU‼️
 Här skriver alla vi under som blivit dåligt behandlade och bemötta av Försäkringskassan. Alla vi som är tvungna att acceptera rena sakfel i FKs utredningar och bedömningar. Och även anhöriga, närstående, vänner, läkare och de som vill stoppa detta maktmissbruk! Jag har kommit fram till att det inte finns någon myndighet eller instans som granskar FK och deras medicinska rådgivare! Jag har fått de...
2018-09-23
50 50 Det här är ett upprop till alla SKK-registrerade uppfödare/ägare av brachycephala raser.
Det här är ett upprop till alla SKK-registrerade uppfödare/ägare av brachycephala raser. Skriv under uppropet och stöd skrivelsen till SKK för våra rasers överlevnad i framtiden.  Till berörda på SKK. Sverige 2019 09 15 Vi är en grupp uppfödare av brachycephala raser som vill framföra ett påpekande för omedelbar handläggning till SKK Central Styrelsen angående våra rasers framtid. Vi följer utvec...
2019-09-15
Facebook