Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Skolverkets förslag utraderar minoriteterna

Skolverket har lämnat förslag på ny kursplan i de samhällsorienterande ämnena. Myndigheten menar att kursplanerna i dag är överbelastade. I förslaget utgår de nationella minoriteterna från högstadiet och undervisningen förläggs till mellanstadiet. Detta menar en rad minoritetsföreträdare är förödande.  Ett centralt mål i dagens läroplan är att eleverna ska ha fått kunskap om de nationella minoriteterna innan de lämnar grundskolan. De nationella minoriteterna är romerna, judarna, tornedalingarna,

Skapad: 2019-10-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 676 632
Förra månaden 664 621

Namninsamling mot höjd parkeringsavgift för personal som jobbar på Universitetssjukhuset i Örebro ( USÖ)

Vi startar nu en namninsamling mot höjd parkeringsavgift för personal på USÖ. Den nya avgiften blir 450 kr i månaden istället för 300' kr i månaden. Skriv under! Tack! Angela Wallin Caroline Johansson  

Skapad: 2019-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 621 618
Förra månaden 619 617

Bevara Elev & Verksamhetsassistenter i Kirunas skolor

Vi elev och verksamhetsassistenter i Kirunas skolor startar denna namninsamling, för att vi ser elevernas och lärarnas behov varje dag. Vi vill att arbetsgivaren och politikerna ser över verksamheterna, gör en konsekvensanalys och ser behoven som finns i verkligheten, och inte bara drar ner på grund av en siffra på ett papper. Vi precis som övriga Kirunabor vill se en framtid för Kirunas samtliga barn och ungdomar, det gör vi genom att investera i dem, inte spara! I och med att ni skriver under

Skapad: 2019-10-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 596 594
Förra månaden 596 595

Låt Rödöns skola finnas kvar!

Hej! Vi som skriver detta bor på landet, vi bor intill kohagar, jordgubbsland, Storsjöns vackra strand och guckuskons magiska växter. Vi bor här på Rödön för här finns allt vi behöver, bra förskolor, en trygg skola där lärare och elever känner varandra, aktivt föreningsliv och en oslagbar natur. Vi bor nära fjällen, skogen, vattnet och lugnet. Vi har valt den här platsen åt våra barn att växa upp på. Det byggs många nya hus varje år och fler och fler hittar hit, de hitflyttade har också valt den

Skapad: 2019-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1076 1061
Förra månaden 579 569

Rädda Timrå Kulturskola!

Timrås politiker överväger att lägga ner vår gemensamma och väl fungerande kulturskola! Genom att skriva under detta upprop talar du om för politikerna att du tycker det är en dålig och kortsiktig idé, som riskerar att få stora och långsiktiga konsekvenser för våra barn och ungas uppväxtförutsättningar kommunen. Kulturen behövs, för kreativiteten, känslorna, framtiden och livet. Låt kulturskolan och kommunen leva!

Skapad: 2019-10-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 587 579
Förra månaden 571 563

Åkermarken som vi odlar ER mat på är oåterkallelig efter en exploatering!

Staffanstorp kommun vill bebygga deras enda ekologiska gård – vårt hem och uppehälle. Åkermarken som vi odlar er mat på är oåterkallelig om byggplanerna förverkligas! Framtidens livsmedelsförsörjning måste komma upp på agendan och Sveriges politiker behöver börja värdesätta vår självförsörjningsgrad. Sätt ner foten genom att skriva under! Innan 4e oktober då möjligheten att påverka detta beslut är förbi. 90 fotbollsplaner!   Vi har en odling på 80 hektar runt vår gård som vi årligen odlar ekolo

Skapad: 2019-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1231 1199
Förra månaden 569 545

Nej till neddragningar på Stöde Hälsocentral.

Region Västernorrland har lagt ett förslag att göra om Stöde Hälsocentral till en filial till Matfors Hälsocentral! Detta kommer att få stora negativa konsekvenser för Stödebygdens befolkning. Stöde skall vara en av Sundsvalls Kommuns serviceorter och vi accepterar inte att Region Västernorrland då demonterar den väl fungerande vården och servicen som man idag erbjuder. Om beslutet går igenom så ställs vi inför stora utmaningar förutom avrustningen av landsbygden. Vårdtagare utan egen bil behöve

Skapad: 2019-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 546 543
Förra månaden 545 544

Häv beslutet om halvering av Dialogen i Falun

JAG BLIR SÅ BESVIKEN Politikerna i Falu kommun har nu släppt bomben med att halvera Socialtjänstens Dialogens styrka. Dialogen erbjuder stödverksamhet till barn och ungdomar. För barn och ungdomar i åldrarna 4-18 år som i sina familjer upplevt våld och hot. Stöd till barn i åldern 7-12 med föräldrar som har eller har haft alkohol- /drogproblem eller psykisk ohälsa. Stöd till ungdomar i åldern 13 -17 som vuxit upp i en familj med missbruk, psykisk ohälsa eller andra långvariga bekymmer som skapat

Skapad: 2019-10-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 674 671
Förra månaden 539 538

Rädda isbanorna på Danderydsvallen!

OBS: Varje underskrift måste bekräftas via en länk som skickas till din angivna e-post. Ofta hamnar detta i skräpkorgen, var noga med att bekräfta din underskrift för att säkerställa att ditt namn kommer med! Rädda isbanorna på Danderydsvallen! Nu är det bråttom! Detta är en namninsamling för att rädda isbanorna på Danderydsvallen.  Vi måste låta våra politiker veta hur viktiga isbanorna är för oss invånare, så att de inte fattar beslut om att stänga dem.  Vårt mål är i första hand att få kommun

Skapad: 2019-05-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1874 1858
Förra månaden 521 518

Protestera mot att Svenskar är utsatt för diskriminering i sitt eget land. Samhällskontraktet hålls inte. Demokratin och Yttrandefriheten undertrycks. sändas till ordförande i Europeiska kommissionen

Vi i Sverige har fått nog. Vi diskrimineras i vårt eget land. Migranter och papperslösa  går före i vårdköer, får billigare läkar- och tandläkarbesök. Migranter har förtur på bostäder.  Yttrandefriheten är trängd och demokratin satt ur spel. Våra politiker skänker våra pengar till utländska institutioner och terrorister. Våra lagar är inte giltiga för migranter de döms alltid lindrigare än Svenska gärningsmän . Nu vill de spara på våra äldres omvårdnad genom att sänka värmen och dra in den varma

Skapad: 2019-10-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 594 576
Förra månaden 516 505

Hjälp oss att rädda Hansgårdens förskola! Värna om en kvalitativ barnomsorg i Ljungsbro!

Behovet av förskoleplatser i Linköpings Kommun och Ljungsbro är idag stort och med bakgrund av detta känns nedan beslut inte bara konstigt och ologiskt utan också felaktigt. Kyrkorådet i Vreta Klosters församling har som en del i budgetförslaget för verksamhetsåret 2020 rekommenderat att Hansgårdens förskola läggs ner. Kyrkorådets beslut grundas  på ett beräknat budgetunderskott för verksamheten. Beskedet om den föreslagna avvecklingen nådde anställda och föräldrar till barnen på Hansgården unde

Skapad: 2019-10-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 540 533
Förra månaden 511 504
Facebook