Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa utvisningen av homosexuella Abdola Hoseini

I våra ögon är Abdola Hoseine homosexuell. Och bör därför inte utvisas från Sverige till Afghanistan. 

Skapad: 2019-07-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 789 773
2019 789 773

Hemmasittarupproret / allas rätt till utbildning

Det finns inget mysigt eller frivilligt med att vara ”hemmasittare” . Över 5500 barn lever i ett påtvingat utanförskap med sysslolösa dagar som präglas av ångest och ensamhet . De har ofta pressats för hårt av skola och kommun till de kraschat både fysiskt och  psyskisk . Sverige och sveriges kommuner sviker sina mest utsatta och sköra elever som ofta finns inom autism spektrat eller andra npf diagnoser . Beslutsfattare är inte utbildade i hur dessa människor reagerar på stress och förändringar

Skapad: 2019-05-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 785 771
2019 785 771

Stoppa bygget på Orrholmsplan vid Orrleken

  1. Huset inskränker på barnens lekplats. 2. Ändrar Orrholmens karaktäristiska del med att man ser vattnet när man kommer hit. 3. Inskränker på vår parkering, och det är redan nu ont om parkeringsplatser. 4. Belastningen med trafik och buller på området kommer att bli enorm med alla byggen på gång i Tullholmsviken vid skolan som byggs nu och planerat på KF området. Alla byggen även på Packhusgatan med buller m.m påverkar också oss. 5. Samt stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att upprätta

Skapad: 2019-04-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 762 749
2019 762 749

Bättre förutsättningar för sport och idrott i Nacka - nu räddar vi Nackaidrotten!!

Utan idrotten stannar Nacka!! Bristen på Idrottsanläggningar är idag akut. Och det blir värre. Mycket värre!!I Juni beslutades att ytterligare nedprioritera Idrotten. När Nacka bygger stad kommer kapaciteten att minska än mer och anläggningarna ligga ännu längre bort från där barnen bor. Kom till Stadshuset måndagen den 16/9 kl. 17:00 och skriv på namninsamlingen till stöd för Nackaidrotten. Tåget går nu men tillsammans kan vi vända detta. Din röst behövs för att rädda Nackaidrotten!

Skapad: 2019-08-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 762 760
2019 762 759

EN FRISK OXHAMNS SKOLA I JAKOBSTAD.

EN FRISK OXHAMNS SKOLA I JAKOBSTAD.  Inomhusluften i Oxhamns skolas huvudbyggnad och i Annexet har under många år orsakat symtom och hälsoproblem hos elever och lärare. Utredning efter annan genomförs, men inga åtgärder som löser problemen har ännu vidtagits. Att fortsätta undervisningen fram till en planerad flytt hösten 2020 är inte ett alternativ. Därför vädjar vi undertecknare till beslutsfattarna i Jakobstad att stoppa all undervisning i Annexet från och med sportlovet 2019 och i Oxhamns by

Skapad: 2019-01-31

Period Alla länder Finland
Hela tiden 755 746
2019 755 746

STOPPA SVT´s storsatsning JAKTLIV !

Medan flera organisationer, föreningar och privatpersoner jobbar hårt med djurrätt och djurskydd i Sverige och upplyser om och arbetar för att föra in etologi (läran om djurs beteende och anledningar till den) för att på så vis utveckla vårt samhälles empati för både människor och djur så producerar SVT programmet Jaktliv. För de som har en passion för jakt, där de vill fånga och presentera jaktens själ. Jaktliv är en stor och påkostad Tv-produktion, både vad det gäller personal och utrustning.

Skapad: 2018-10-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1355 1314
2019 754 730

Låt Hadir Stanna!

Vår klasskamrat Hadir fick nyligen veta att efter 8 år i Sverige har hon fått sitt tredje avslag. Det innebär att hon vilken dag som helst kan bli hämtad till förvar och senare deportering tillbaka till Irak. Till ett land hon inte har några minnen från. Till ett land som hon inte känner någon i. Till ett land hon riskerar att utsättas för tvångsgiftemål och hedersrelaterat våld. Sverige har under många år varit hennes fristad, men nu med ENDAST 15 veckor kvar till studentexamen från teknikprog

Skapad: 2019-02-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 754 740
2019 754 740

Stoppa tvångsanslutningarna till vatten och avlopp, stöd riksdagsmotion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M)

Vi vill stoppa all omotiverad ombyggnad av väl fungerande enskilda avlopp på landsbygden. Detta genom att stödja riksdagsmotion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M).  Motionsförslag Idag kan kommunerna tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp trots att det redan finns fullt fungerande lösningar eller för den enskilde billigare lösningar. Dåliga avlopp leder till smittorisker för människor och djur. Men det måste vara kommunen som ska bevisa att varje enskild anläggning inte håller måt

Skapad: 2019-03-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 751 744
2019 751 744

Allergivården i Stockholm hotad

Läget för patienter med svår astma eller allergi som bor inom region Stockholm och Gotland kan inom kort bli akut. En specialistmottagning, Cityakuten, kommer att stänga den sista mars i år. Om det nuvarande förslaget till beslut för vårdval allergologi blir verklighet, kommer ytterligare en mottagning, S:t Görans astma och allergimottagning att lägga ner sin verksamhet. Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland tar inte ställning till vårdvalsystemet, som patientorganisation ser vi problemet

Skapad: 2019-02-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 738 726
2019 738 726

LÅT DUNDRET LEVA - en icke politisk namn insamling för ett levande och tillgångligt Dundret.

Kommunmedborgare och andra som vill visa sitt missnöje med det otillgängliga Dundret i dagsläget. Där skidgymnasiet och den alpina klubben får åka  till annan ort för att träna. Där ortsbefolkningen inte har tillgång till öppna backar under vardagar. Gällivareborna vill ge uttryck för vikten av betydelsen som Dundret har för orten - kultur - historia - miljö - hälsa - turism - ett levande samhälle - rekrytering till andra yrkeskategorier - emotionella och själsliga aspekter    VÅRT KRAV ÄR ATT B

Skapad: 2019-02-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 735 719
2019 735 719

Hemmasittare

Vi kräver att skolan tar sitt ansvar för att barn med funktionsnedsättningar (tex add, adhd, autism/aspberger osv) ska få sin självklara rättighet till en utbildning anpassad efter DERAS behov!Idag löser skolan problemet med "hemmasittande" barn genom att orosanmäla barnet/familjen till socialtjänsten, gång på gång på gång. Ångesten hos barnet ökar och problemen blir värre. Förändring krävs!

Skapad: 2019-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 726 720
2019 726 720Facebook