Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2019 Hela tiden PetitionsnamnSkapad
610 610 Ha kvar återvinningscentral i Höllviken
Skriv under och du vill ha kvar återvinnings centralen i Höllviken....
2019-03-24
610 610 Stoppa rivning av kulturhuset Melodybox i Hökmossen!
SE HIT! För att bibehålla en levande stadsdel behövs tillgång till en levande kulturscen. Just detta erbjuder Melodybox med spelningar samt annan verksamhet och övriga möjligheter och för olika behov över ett brett åldersspann!   Vi behöver visa att vi är många som inte vill förlora denna möjlighet! Mer info nedan: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/populart-kulturlokal-i-soderort-hotas-av-riv...
2019-04-17
606 606 Vi som vill ha en hållbar utveckling av Ingarö
Ingarö växer och utvecklas, vilket är positivt och spännande om utvecklingen sker hållbart och genomtänkt. MEN nu finns det planer på att bygga 400 bostäder i känsliga naturområden på ön. Vi motsätter oss att detaljplanearbete för Brunn 1:286 påbörjas med utgångspunkt från det förslag till Planprogram som presenterats. Vi gör det mot bakgrund av att de föreslagna utbyggnadsplanerna, om de skulle k...
2019-09-03
602 602 Vi vill ha kvar vår skola i Näsviken! (Stängd)
Hudiksvalls kommun har beställt en rapport för hur skolan inom kommunen ska kunna se ut på sikt, i vilken man bland annat ger förslag på stora omstruktureringar och förflyttningar av elever. Anledningen som anges är framförallt brist på behöriga lärare samt otillräckliga och kostsamma lokaler. I rapporten berörs sex skolor av nedläggning, och bland dem nämns Näsvikens skola som en tänkbar kandidat...
2019-04-22
597 597 Rädda öppna förskolan i Holmsund/Obbola! (Stängd)
Politikerna i Umeå kommun har kommit med ett sparförslag som innebär att öppna förskolan i Holmsund kommer att läggas ner. Den 19 juni fastställs det slutgiltiga beslutet och innan dess är vårt mål att samla in så många namn som möjligt i ett försök att rädda kvar den öppna förskolan.  Vi anser att öppna förskolan har en viktig roll för barnens uppväxt i samhället. Att om föräldrarna känner varand...
2019-06-04
595 595 Vi efterfrågar en reglering för veterinärkostnader!
I Sverige har vi en väldigt bra djurvälfärd, djurskydd och djurhälsa. Utöver detta har vi stränga etiska regler och en tydlig djurskyddslag. Att djurhälsa är en mycket viktig fråga förstås då den är tydligt formulerad hos statliga forskningsfinansiärer där både Formas och Vetenskapsrådet anslår pengar till olika forskningsprojekt inom djurskydd och välfärd. Även sällskapsdjur ingår i djurskyddsl...
2019-05-10
590 590 Stoppa skövlingen av Hemmesta storskog!
Byggkultur i Sverige AB vill avverka 25 hektar skog i Hemmesta, bla skogen mellan Sjöängen och Dalstugans förskola, mulleskogen, vid Värmdövallen och Hemmesta gård. Blir detta verklighet kommer vår närmiljö att förstöras, viktiga rekreationsområden och värdefull kultur och miljö att försvinna. Protestera mot de planerade kalhyggena genom att skriva under vår protestlista. Vi kräver att kommunen st...
2019-05-11
588 640 Ingen lön för röstnedläggande Riksdagsledamöter
1. Riksdagsledamöter som lägger ner sina röster, eller är frånvarande, vid budgetomröstningarna eller vid valet av statsminister samt misstroende mot enskilda statsråd ska inte få någon lön månaden för omröstning samt månaden som följer. Med budgetomröstningarna avses den sista omgången där det endast är de två största budgeterna kvar. 2. Innan en statsminister blir vald ska alla ledamöter, inklus...
2018-07-09
585 585 Ändra lagarna om djurförsök i Sverige!
Vi har nu sett vad det finns för människor i detta land. Människor som anser sig stå helt över djurriket. Fakta har i och med detta kommit fram.  Djurförsöksnämnden styrs av de som själva genomför försöken, där av godkänns idag 95% av alla försök. Göteborgs universitet har klart och tydligt visat att dom saknar både moral och empati. Detta har kostat 206 hundar livet och det är bara toppen av dett...
2019-02-28
585 585 Nej till IS återvändare till Strömsund!
Kära Strömsundsbor!  Nu måste vi tillsammans visa vårt missnöje och att tillsammans är vi starka, för vår, inte minst för våra barns trygghet och säkerhet. Ingen ska behöva känna sig rädd och otrygg för att gå utanför dörren.  Och detta behöver våra politiker få veta.  Vi kan inte bara stå och se på att det händer.  Jag ber er, snälla skriva på och dela. Mvh Katarina Olofsson  ...
2019-04-09
Facebook