Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
7 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
1 923 Lägg inte ner BUP i Lidköping!!!
att lägga ner BUP är skamligt och förjävligt rent ut sagt borde förr ökas en minska resurserna!! Se hit våra kära politiker!! Enligt rapporter så visar de tydligt att den psykiska ohälsan har försämrats kraftigt under de senaste åren hos barn och ungdomar. Det är redan stora köer till BUP och vid en eventuell flytt till Mariestad eller Skövde så kommer det bli ännu värre för det kommer bli oerhört...
2019-03-05
1 13 388 rättentillsinafamiljer
Detta är Izeta, Emir och Eddie (3, 4 respektive 5 år), de har bott i Sverige i tre år. Sedan Izeta var 6 månader gammal har syskonen varit placerade i svenska familjehem. Nu ska de utvisas till Bosnien med sin biologiska mamma som de inte har någon anknytning med, enligt beslut från Migrationsverket. Vi som familjehemsföräldrar är förtvivlade och ser hur förödande detta beslut kommer att bli fö...
2017-09-09
1 39 Rädda Grynmalaregården i Lund!
Stadsbyggnadskontoret in Lund planerar rivas den fine Grynmalaregården Förskola (och Tvärflöjtens förskola) och ersättas det med nya byggnader.Anledningen man vill använda för den beslut är att nuvarande Grynmalaregården uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och tillgänglighet fullt ut, och det skulle kräva omfattande åtgärder för att uppnå dem. Stadsantikvarien har bedömt att en rivning skull...
2017-05-10
1 114 Stoppa vindkraftsindustri i Stömne
FÖRENINGEN FRI NATUR STÖMNESKOG Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av en motpol till vindkraft och ska skydda naturområden i Stömne, som är rik på nyckelbiotoper och sällsynta fåglar som vitryggig hackspett, lappuggla, havs och kungsörn, tjäder och orre med flera arter, men framför allt fladdermöss, samt med särskild målsättning att verka för att naturen ska f...
2019-03-03
1 364 Bevara och utveckla Tofta- och Liljanskolan
BEVARA OCH UTVECKLA SVÄRDSJÖS BYSKOLOR! Fredagen den 23 augusti presenterade Falu Kommun sparkravet från tjänstemannaleden och den styrande minoriteten. I liggande förslag återfinns bl.a nedläggningar av Toftaskolan och Liljanskolan.Vi tänker göra allt vi kan för att stoppa beslut om nedläggning. För vår förening är denna fråga prioriterad, det är den även hos boende i Svärdsjöbygden. Vi vill job...
2019-08-27
1 39 Rökfria bostäder ska finnas tillgängliga i hela Sverige
FRISKA SOM SJUKA, UNGA SOM GAMLA, ALLA MÄNNISKOR SOM LEVER I SVERIGE SKA HA RÄTT ATT VÄLJA ATT BO RÖKFRITT, VAR I LANDET DE ÄN BEFINNER SIG. I tusentals bostäder i hela Sverige finns det stora problem med undermålig ventilation som leder till passiv rökning vare sig grannarna röker inom- eller utomhus. De som lider av den passiva rökningen får nästan aldrig någon som helst hjälp av hyresvärden och...
2017-03-13
1 648 Scouterna behövs i Eriksberg
Karlsro, Sveriges sjätte största scoutkår med över 300 medlemmar kommer att sakna lokal i vår. Vi har verksamhet för barn och unga i åldrarna 6-19 år. Sen en brand i vår scoutgård i slutet på 2015 har vi varit i tillfälliga lokaler, men vi kommer inte få vara kvar i dessa efter slutet på mars 2017. I det nya planprogrammet för området (Eriksberg i Uppsala) finns vår scoutgård inte med. Platsen där...
2017-02-09
1 37 Stoppa förslag om tiggeriförbud i Danderyd och Täby
Den nytillsatta moderata ordföranden för kommunstyrelsen i Danderyd säger att ett tiggeriförbud på vissa platser är en prioriterad fråga (https://mitti.se/nyheter/danderyd-forbud-tiggeri/?omrade=danderyd). Även ordföranden för kommunstyrelsen i Täby vill se ett tiggeriförbud på vissa platser (https://mitti.se/nyheter/domen-tabymoderaterna-tiggeriforbud/?omrade=taby).  Vi i Ung vänster Roslagen ans...
2019-02-05
1 1 214 Vi vill ha folkomröstning om vinster i välfärden!
Alla ni som vill att vi ska folkomrösta om vinster i välfärden,skriv på denna namnunderskrift! Vi som står för denna namninsamling är "vanliga människor" som vill ha en fungerande välfärd för alla och få bort vinsterna ifrån välfärden! Alla pengar som ska gå till skolan, vården och omsorgen ska gå dit och inte hamna på privata konton, i Panama eller liknande. Vi vill med dessa namnunderskrifter på...
2016-10-09
1 1 586 Ge inte NMR tillstånd för 1:a maj i LUDVIKA!
NMR meddelade i dagarna att de ska ansöka om tillstånd för att gå längs Ludvikas gator under 1:a maj 2019. Skriv under här för att vara med och försöka förhindra att de ens får tillstånd till det. Vi fick nog av deras hat under 2018 och under 1:a maj demonstrationerna då så visade Ludvikaborna klart och tydligt att vi inte ville ha dem på våra gator. - INGA NAZISTER PÅ VÅRA GATOR!...
2019-01-30
Facebook