De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

LVU demonstration

Skriv under alla som blivit drabbade av LVU och socialtjänstens maktmissbruk. Vi vill få vår röst hörd, vi vill ha en demonstration mot orättvisorna, mot tvånget! Detta är omänskligt att inte ta hänsyn till barnens och deras familjers känslor! Istället för att hjälpa barnen och deras familjer så omhändertar ni barnen utan förvarning! Tex. Om man tackar nej till "frivilliga insatser" från socialtjänsten så får barnet LVU utan riktig anledning eller förvarning! Skriv under för att visa att ni är

Skapad: 2014-06-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11
7 dagar 1 1

Nej till Esbogårds stenbrott

Esbogård planerar ett 73 hektar stort bergs schaktnings och markdumpnings område strax norr om Haluträsket och söder om Kärringmossens gamla avstjälpnings plats. Se bedömnings programmet här:Arviointiohjelma Dethär projektet skulle totalt förstöra den omkringliggande naturen och förorena vattendragen. Vårt levebröd skulle också ta slut  då hästnäringen vi idkar skulle upphöra. Vi ligger rågranne till det planerade stenbrottet, och våra betesmarker ligger bara tvåhundra meter från stenbrottets ka

Skapad: 2014-05-29

Period Alla länder Finland
Hela tiden 3291 3206
7 dagar 1 1

Rädda biblioteken!

12 representanter för och medlemmar i Sveriges Författarförbund har i Dagens Nyheter den 9 februari startat ett upprop för att rädda biblioteken. Skriv på du också! Biblioteken tillhör demokratins infrastruktur. Hoten från demokratifientliga opinioner, polarisering och förfalskad information understryker deras växande betydelse. Biblioteken är den största, mest besökta och spridda kulturinstitutionen i landet. Men på punkt efter punkt går utvecklingen i fel riktning. Det rör såväl folkbibliotek

Skapad: 2019-02-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4197 4117
7 dagar 1 1

DISKRIMINERING AV SVENSKA FOLKET MÅSTE UPPHÖRA OMEDELBART

Jag är svensk. Äkta svensk. Inte somalisk svensk eller muslimsk svensk. Jag och vi som skriver under på denna petition har fått nog av att vi som byggt det här landet behandlas som en andra klassens medborgare. Eller vad anser ni politiker som skapat fullständig kaos i vårt land med att ta bort alla förmånar för oss SVENSKAR och samtidigt ÖSA FÖRMÅNER till våra "stackars flyktingar? Fri sjuk och tandvård till flyktingarna. Det gäller inte för oss svenskar. Många svenskar, bl.a.äldre och sjuka sk

Skapad: 2013-11-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 867 823
7 dagar 1 1

NEJ för TV-licens

Tycker ni att det är okej med radiotjänsten nya system att vi ska stå och betala för att vi äger en dator / surfplatta / mobil? Tvutsändningarna på internet börjar alltid med reklam. Tv3 Play tillexempel de har 3-4 reklampauser i en avsnitt av serie/program (de tjänar massor med pengar för reklamen som publicicerar deras kanal från andras företag). Om man vill ha utan reklam så får man betala till VIAPLAY som kostar från 79:- / månaden.Då kan du tänka dig att du ska betala 173:- extra till rad

Skapad: 2013-10-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 79 78
7 dagar 1 1

Stoppa förslag om tiggeriförbud i Danderyd och Täby

Den nytillsatta moderata ordföranden för kommunstyrelsen i Danderyd säger att ett tiggeriförbud på vissa platser är en prioriterad fråga (https://mitti.se/nyheter/danderyd-forbud-tiggeri/?omrade=danderyd). Även ordföranden för kommunstyrelsen i Täby vill se ett tiggeriförbud på vissa platser (https://mitti.se/nyheter/domen-tabymoderaterna-tiggeriforbud/?omrade=taby).  Vi i Ung vänster Roslagen anser att ett tiggeriförbud är ett omänskligt och förnekande sätt att bekämpa fattigdom och endast dölj

Skapad: 2019-02-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 38 38
7 dagar 1 1

Ja till Gruva i Jokkmokk

Hej!Vi är ett gäng individuella så kallade ja-sägare som på detta sätt vill visa vad vi har för utgångspunkt för ett säga ja till en gruva i Kallak. I Sveriges näst största kommun till ytan är vi snart endast 5000 innevånare. För Jokkmokks överlevnad som egen kommun behöver vi få en lite större motor som kan driva verksamhet med ett större antal anställda människor. Oavsett om det är lokalt anställda eller influgna. Man brukar säga att en gruvarbetare skapar arbetstillfälle för ca två och en hal

Skapad: 2013-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1028 942
7 dagar 1 1

Uppgradera personlig assistans till 2000-talet!

Vi ser en tydlig och mycket oroande trend gällande försämringar av villkoren för att få personlig assistans. De ursprungliga intentionerna om valfrihet, integritet och livskvalitet urholkas allt mer genom nya direktiv, prejudicerande domar ochstriktare tolkning av LSS-lagen hos Försäkringskassan och kommunerna. Försäkringskassan och kommunerna pekar på besparingskrav men politiker förnekar att någon försämring skett. Istället hänvisar de till statistik och hävdar att antalet personer berättigade

Skapad: 2013-06-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3960 3911
7 dagar 1 1

Avskaffa tvångsavgiften för Sveriges Television o Sveriges Radio

Medborgarna ska inte behöva betala för TV- och radiokanaler de inte vill utnyttja. Svt och Sr är starkt politiserade och används av de anställda som ett politiskt propagandamedel. Speciellt stark är propagandan för massinvandring i Sverige och spridande av missaktning av personer som vill begränsa invandringen. SvT och Sr uppfyller inte de krav som "Public service"-organ kräver. I stället för att informera befolkningen om t. ex.  samhällsfunktioner, hur man deklarerar, hur rättsväsendet fungerar

Skapad: 2013-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 55 55
7 dagar 1 1

Skriv under för bättre Psykiatrisk vård i Sverige

Den psykiatriska vården är idag ett stort skämt, vi är många personer som har psykisk ohälsa och som inte får den hjälpen som vi behöver. Det är väldigt många i Sverige som söker sig till en psykiatriska akuten, några få personer får hjälp med inläggning medan resten blir hemskickade igen utan någon hjälp alls. De som blir hemskickade utan hjälp gör ofta självmordsförsök, börjar ta droger för att lätta på den psykiska smärtan de känner, eller i bästa fall söker sig till sin öppenmottagning igen

Skapad: 2015-09-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13355 13241
7 dagar 1 1

Stoppa invandringen i Sverige

Vi vill stoppa all fortsatt invandring till Sverige, stänga gränsen och deportera de som redan kommit. Tanken är att skapa en frizon direkt på plats / i närheten av deras hemland och se till att de kan vara säkra där.   Inte enbart kostar detta mindre, det blir bättre för dem och bättre för oss.

Skapad: 2015-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 50 50
7 dagar 1 1
Facebook