Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Lex Yasmin - stoppa utvisningen av Yasmin

Yasmin har blivit svårt misshandlad av närstående i hemmet och trots flera orosanmälningar och omfattande dokumentation hos socialtjänsten har Yasmin inte fått den hjälp hon har rätt till. Det vill säga: rätt till ombud, rätt att bli hörd, rätt till juridiskt stöd, rätt till en egen bedömninsprocess. Hon har även rätt att stoppa (inhibera) utvisningen eftersom hennes ärende hanterats fel. Detta eftersom mycket ny information uppdagats sedan hon sökte asyl . Barns rättssäkerhet måste förbättras u

Skapad: 2019-06-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4931 4782
Förra månaden 65 64

Rädda Vidar vårdcentral

14 augusti lämnade Stiftelsen Vidarkliniken in sin konkursansökan efter att länge kämpat med ekonomin.5000 patienter som valt integrativ vård står nu utan vårdgivare. Även vi är skattebetalare som har rätt till ett vårdval. Skriv på för att visa ditt missnöje med rådande ersättningssystem som drabbar de vårdcentraler som tar emot patienter med komplexa vårdbehov och tillhandahåller alternativa behandlingsformer.

Skapad: 2019-08-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1626 1584
Förra månaden 65 65

Socialdemokraten Margot Wallström sprider fördomar om iranier.

UPPROP! Margot Wallström, Sveriges utrikesminister uttalade sig fördomsfullt och nedsättande om iranier i samband med iranska regimens utrikesminister, Zarifs besök i Sverige tisdag 20 augusti 2019 (Expressen tisdag 20 augusti 2019). Hon har sagt att: "iranier hälsar tyvärr inte på kvinnor i hand".  Hennes uttalande uppfattas av oss iranier och vänner till iranier i Sverige kränkande och nedsättande, därför likställer vi det med ” hets mot folkgrupp" enligt kapitel 16, paragraf 8, i brottsbalke

Skapad: 2019-08-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1621 1541
Förra månaden 64 62

Rädda Kulturskolan i Ronneby !!!

Kulturskolan i Ronneby är hotad! Kommunledningen vill spara bort all verksamhet utom musik. Dessutom vill man fördubbla deltagaravgiften. Vi anser att en modern kommun ska satsa på kultur för barn och ungdomar. Idag är det kö till Kulturskolan. Kulturen har ett egenvärde. Teater, dans, bild och andra kulturyttringar borde ha en självklar plats i en sådan verksamhet. Kulturskolan behövs för Ronnebyborna och för att kommunen ska utvecklas och att människor i framtiden ska flytta till vår kommun. S

Skapad: 2019-07-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 993 981
Förra månaden 63 63

Namninsamling angående problem med vildsvin i Balltorp

Med våra namnunderskrifter vill vi, boende, näringsidkare och andra verksamheter i bostadsområdet Balltorp, påvisa det eskalerande problemet med ett växande bestånd av vildsvin i och runt vårt bostadsområde. Beståndet har ökat markant senaste åren och djuren blir allt mer orädda. Natt som dag är de aktiva runt om samt inne i bostadsområdet. De vistas i trädgårdar, på lekplatser, gårdar, längs med bilvägar och har även etablerade boplatser inne i bostadsområdet. Detta resulterar i stor trafikosäk

Skapad: 2019-07-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 269 266
Förra månaden 63 63

Sänkt hastighet /varningsskyltar vid ridskolan Hälsogårdens Ridcenter

Hälsogårdens Ridcenter i Risinge, Mörbylånga driver ridskola där alla är välkomna från 2 år till vuxna. Det är jätte mkt barn i alla åldrar hos oss. Vi ligger precis i en korsning med 4 vägar, varav det på den vi korsar minst 26 ggr om dagen med häst (våra hagar ligger på andra sidan vägen) är 70 km i timmen. Vi har tidigare ansökt om sänkt hastighet liksom att kunna få skyltat att det är hästar, ridande eller liknande men fick avslag från länsstyrelsen då det var öppet landskap med fri sikt och

Skapad: 2019-08-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 124 121
Förra månaden 63 62

Rädda estetprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet!

Kunskapsförbundet Väst har nyligen gått ut med att de tänker lägga ner ett flertal linjer på sina gymnasieskolor på grund av pengabrist. Birger Sjöberggymnasiets estetprogram inklusive den riksrekryterande spetsutbildningen (MUV) är två av dessa program. Detta tycker jag och många andra är oerhört dåligt då dessa utbildningar är viktiga för Vänersborgs musikungdomar samt de ungdmar som söker sig hit från andra delar av landet för att gå just dessa fantastiska utbildningar.  Skriv under denna nam

Skapad: 2019-06-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1279 1243
Förra månaden 60 60

FOLKET mot FÖRSÄKRINGSKASSAN

BAKGRUND Efter år av inhumant maktmissbruk, lagbrott och tjänstemannafel, är det nu hög tid att ställa den statliga myndigheten FK (Försäkringskassan) till svars gällande sin hantering av sjukskrivning, assistans, vårdbidrag, bilstöd och sjuk- och aktivitetsersättning.  Att en myndighet med regeringens och riksdagens tillstånd, får fortsätta att bete sig så här mot privatpersoner, genom att sätta sig över lagar och konventioner, och köra över all medicinsk expertis som lagt ned ett oskattligt an

Skapad: 2019-03-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2902 2880
Förra månaden 59 59

Låt inte SD och KD förhindra namnet ”Regnbåge” på ny Förskolan i Årjäng

En ny förskola i Årjäng ska få ett namn, men nu är inte politikerna överens om vad den ska heta. Förslaget Regnbågen är kristdemokraten Jonas Ås kritisk till: ”Barn kan bli negativt påverkade”, säger han, enligt P4 Värmland. Jonas Ås anser att namnet ”Regnbågen” förknippas med en politisk symbol och är olämplig att ha som namn på en förskola. Oppositionens förslag är istället ”Källan”.– Barn som kan få negativt av det här hemma och bli negativt påverkade, det är dem vi måste ta hänsyn till, säge

Skapad: 2019-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 60 58
Förra månaden 58 57

Säkra utbyggnad av Skanörs skola inkl idrottshall och matsal

I Skanör har det byggts 300+ villor och lägenheter de senaste åren. Merparten som flyttat in är barnfamiljer. Skanörs skola har inte byggts ut och skolans maxtal för antal elever har nåtts i flera årskullar. Detta framgår även av den befolkningsprognos som Vellinge kommun varje år tar fram i juni som visar att elevantalet ökat betydligt.  Prognosen till 2028 visar att antalet barn kommer fortsätta att öka. Gränsen för upptagning till skolan har flyttats och minskat. Fler barn kommer få längre ti

Skapad: 2019-08-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 112 110
Förra månaden 57 56

Skriv under för hållbar mat i Karlskrona kommun!

Karlskrona kommun bör inte förbise de mest väsentliga frågorna i vår tid när den nya måltidspolicyn utarbetas. Andelen ekologiskt bör inte dras ned på, utan främjas tillsammans med klimatsmart och hälsosam mat. Skriv under för hållbar mat i kommunen! Enligt sammanställd forskning av FN:s klimatpanel (IPCC ) i specialrapporten Climate Change and Land, presenterad i augusti 2019, behöver vi göra stora förändringar i markanvändningen och jordbruket för att tackla klimatkrisen och säkra livsmedelsf

Skapad: 2019-09-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 82 79
Förra månaden 57 56
Facebook