Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Sänk skatten och avgifter på bensin och diesel

Skriv under för att vi ska få sänkta skatter och avgifter på drivmedel. Det är inte rimligt att främst landsbygden ska drabbas så hårt av dessa höga skatter och miljöavgifter som nu finns. Så skriv under för en levande landsbyggd.

Skapad: 2019-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 130658 130034
Förra månaden 78 78

Kollektivtrafik för alla!

Kollektivtrafik ska vara till för alla även vi som bor på landsbygden. Detta påverkar miljön, tillväxten, utbildning, arbete & äldreomsorgen. Tillsammans kan vi göra skillnad och stå upp för vår vackra landsbygd!

Skapad: 2019-08-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 192 190
Förra månaden 76 74

Rädda stationshuset i Solna

  Stationsinspektörens hus vid Solna station hotas av rivning eller flyttning - för att ersättas av ett jättelikt kontorshus. Huset är en del av Solnas historia och bör bevaras på plats. En namninsamling mot rivning eller flyttning sattes igång i närområdet - och många skrev på. Nu kan du vara med och skriva under denna text: "Vi motsätter oss en rivning eller flyttning av stationsinspektörshuset vid Solna station och dess trädgård. Huset med den omkringliggande miljön är värt att bevara för i

Skapad: 2019-09-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 77 73
Förra månaden 75 72

I Örebro riskerar en älgko med kalv bli skjutna, låt dem få leva!

Detta är en insamling för att rädda de två älgar i bostadsområde i Örebro som riskerar att bli skjutna. Alternativa lösningar finns som borde ses över innan beslut om skjutning ens är aktuellt!    Bakomliggande information I ett bostadsområde i utkanten av Örebro finns en älgko med sin kalv. Sedan något år tillbaka har älgkon funnits i området tillsammans med en kalv, och när kalven växt upp har den flyttat och en ny kalv har blivit född av älgkon. Området med dess skog och fält har varit ett so

Skapad: 2019-09-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 77 76
Förra månaden 75 75

Namninsamling för att rädda Kornvägens förskola

Hjälp oss rädda våra barns förskola! Danderyds kommun har för avsikt att lägga ner Kornvägens förskola och ändra så att barn i Danderyds kommun inte längre ska ha rätt till en förskoleplats i sin kommundel utan Stocksundsbarn kan få plats i bortre Djursholm eller Mörbylund och tvärtom. Se bifogad fil. Detta vore mycket negativt för våra barn. Det är viktigt att ha en förskola i sitt närområde, att få vänner där man bor för att sedan kunna följas åt upp i skolan. Prognosen visar att om Kornvägens

Skapad: 2019-09-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 150 147
Förra månaden 73 71

RÄDDA NAVET

Hej alla goda människor Eskilstuna Kommun har beslutat att lägga ner Navet. Navet är en plats i Eskilstuna kommun, där människor som har haft problem med missbruk kan träffas och hjälpa varandra att gå vidare i livet. En del kommer till Navet med hjälp av en socialhandläggare, andra kommer från behandling och behöver hjälp och stöd i sin vardag för att fortsätta att bibehålla sin drogfrihet, somliga kommer för att dom har hört talas om Navet och att det är ett ställe där man kan få hjälp och sva

Skapad: 2019-09-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 89 88
Förra månaden 72 71

STOPPA Försäkringskassans MAKTMISSBRUK NU‼️

 Här skriver alla vi under som blivit dåligt behandlade och bemötta av Försäkringskassan. Alla vi som är tvungna att acceptera rena sakfel i FKs utredningar och bedömningar. Och även anhöriga, närstående, vänner, läkare och de som vill stoppa detta maktmissbruk! Jag har kommit fram till att det inte finns någon myndighet eller instans som granskar FK och deras medicinska rådgivare! Jag har fått det meddelat till mig att varken Regeringen, EU kommissionen JO, IVO eller Isf gör några granskningar

Skapad: 2018-09-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2466 2426
Förra månaden 69 69

Stoppa nedläggningen av skolan i Medåker!

Jag skriver under och samtycker till att vi ska: Utveckla en attraktiv och livskraftig skola i Medåker. Inte starta en avveckling av landsbygden i Arboga. Stoppa nedläggningen av skolan i Medåker!

Skapad: 2019-08-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 208 208
Förra månaden 67 67

Stoppa rivningen av konditori Malmströms Långebro Kristianstad !

Stoppa Rivningen av Konditori Malmstöms på Långebro Kristianstad ! Ett av Sveriges tre äldsta konditorier byggt 1890 och varit konditori i 93 år sedan något år tillbaka . Denna kulturbyggnad är väl värd att bevara , all inredning finns bevarad och skulle kunna leva vidare som Nostalgi Café eller liknande  . Detta är en av få byggnader som finns kvar från denna tiden efter kommunens rivningsiver . skriv under detta upprop för vidare befordran till beslutande kommun politiker!

Skapad: 2019-09-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 73 72
Förra månaden 66 65

Stoppa omgående regeringens förnedring av de äldre svenskarna i Sverige!

Det är NOG NU med föraktet för de äldsta svenskarna i vårt vackra SveaRike!!! De svälter och missköts många av dem på sina olika boenden och många är även hemlösa pga regeringens felprioriteringar. Ja numer respektlöst symboliskt spottas de på som om de är helt värdelösa existenser i fler och fler fall pga deras ålder och brist på kraft där deras mest grundläggande behov hos en medmänniska totalt har ignorerats ser vi och nu så ska de frysa i vinter vissa av dem även är det tänkt, pga att regeri

Skapad: 2019-09-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 91 88
Förra månaden 65 62

Lex Yasmin - stoppa utvisningen av Yasmin

Yasmin har blivit svårt misshandlad av närstående i hemmet och trots flera orosanmälningar och omfattande dokumentation hos socialtjänsten har Yasmin inte fått den hjälp hon har rätt till. Det vill säga: rätt till ombud, rätt att bli hörd, rätt till juridiskt stöd, rätt till en egen bedömninsprocess. Hon har även rätt att stoppa (inhibera) utvisningen eftersom hennes ärende hanterats fel. Detta eftersom mycket ny information uppdagats sedan hon sökte asyl . Barns rättssäkerhet måste förbättras u

Skapad: 2019-06-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4931 4782
Förra månaden 65 64
Facebook