Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Upprättelse för Jennie Tholander

    Jennie och hennes ex-pojkvän träffades när de var mycket unga. De blev förälskade i varandra och inledde en relation. Ex-pojkvännen hade samröre med personer som begick brott och med tiden fick han ett allt större kontaktnät inom den kriminella världen. Den tidigare pojkvännen blev samtidigt allt mer kontrollerande och hotfull även mot Jennie. Jennie försökte bryta sig loss, men då pojkvännen inte accepterade att hon umgicks med vänner eller hade egna intressen blev hon mer

Skapad: 2020-10-09 Statistik

STOPPA LICENSJAKTEN PÅ VARG VÄSTMANLAND

Vargen är en rödlistad art i Sverige. Det betyder att det finns för få vargar, och så fort vargar är på vandring efter nya revir så skriker jägarna skjut. Vargarn lider tyvärr av problem med inavel. Det gör att det inte finns lika mycket genetisk variation som behövs för att arten ska klara sig idealt. Vargen är skyddad enligt lag men varje år beslutar länsstyrelsen om de tycker att jägarna ska få skjuta av ett par för att stilla mord begäret och få hem lite troféer. Varginventeringen visar att

Skapad: 2020-08-27 Statistik

Hindra obehöriga från att folkbokföra sig i ditt hem!

Vi har i Sverige år 2017 en enorm byråkratisk lucka som är enkel för kriminella och illvilliga att utnyttja; vem som helst kan folkbokföra sig på vilken bostadsadress de vill.Skatteverket har ett system där man som privatperson kan registrera sin identitet så att den blir skyddad; dvs. hindra andra från att folkbokföra din person någon annanstans. Du kan dock inte skydda din adress, och för den som vill adressändra är det fritt fram att skriva sig precis vart man vill.SVT gjorde nyligen en grans

Skapad: 2017-11-17 Statistik

VI VILL HA TILLBAKS PLAYAHEAD

Tjena Kisen! Skriv under om du vill ha tillbaks playahead.

Skapad: 2023-01-02 Statistik

Ge Khalid Jasim uppehållstillstånd

KHALID JASIM, UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR NÄRINGSIDKARE Det är med förskräckelse vi undertecknade tar del av beslutet att Khalid Jasim nekas både asyl och uppehållstillstånd i Finland. Khalid Jasim kom till Österbotten och Malax hösten 2015 som asylsökande från ett konfliktdrabbat Irak. Efter att förgäves ha väntat på ett asylbeslut i sex års tid, trots goda skäl, tog Khalid beslutet att ändå försöka skapa sig ett liv här och köpte vintern 2021 den gamla servicestationen invid riksväg 8 i Långåminne.

Skapad: 2022-12-04 Statistik

Fyrverkerier måste FÖRBJUDAS

Skriv under för att vi alla vill FÖRBJUDA FYRVERKERIER!! Läs här och känn efter hur du skulle känns om det hände dig eller dina kära, både familjen och dina djur!  Har du upplevt dödsångest någon gång? Känt paniken i kroppen? Har du i ren förskräckelse försökt att gräva dig in i en vägg med bara händerna tills de blöder i ett försök att komma undan det du tror blir din död?Varje gång du tänder stubinen och smäller en raket finns det ett djur i närheten som upplever dödsångest. Varje gång en rake

Skapad: 2023-01-03 Statistik

ungdomar i Piteå som vill ha en ungdomsgård

Efter tv4s nyhetsrepotage 2022-12-29 kom de fram att piteå är en av 11 kommuner i piteå som inte har en ungdomsgård. Kultur och fritid vill göra en utredning på om behovet finns från ungdomar i piteå om en ungdomsgård. Därför startar jag denna namninsamling endast till ungdomar för att visa att de finns ett önskemål från ungdomar och inte bara oss föräldrar.  Så är du en ungdom bosatt i piteå kommun som känner att de skulle gynna kommun att starta upp en ungdomsgård så skriv gärna under och vida

Skapad: 2022-12-30 Statistik

Behov av farthinder i Herrängen, Stockholm

Vi har märkt att gatorna i Herrängen är förvånande tungt trafikerade och att många kör alldeles för fort. Området är fullt av snäva kurvor och korsningar med höga häckar som gör sikten nedsatt. Trottoarerna är ofta smala och saknas ibland helt och hållet. Flera av oss har varit med om att våra barn varit nära att bli påkörda och oroar oss mycket över situationen. Våra farhågor bekräftas av en studie av Riksförbundet Motormännen nyligen, där varannan bilist visade sig köra för fort utanför landet

Skapad: 2022-11-19 Statistik

Vi vill vara radiografer

Syftet med namninsamlingen är att samla röntgensjuksköterskor, röntgensjuksköterskestudenter och alla andra som stödjer ett byte av yrkestitel till radiograf, för att sedan kunna påverka beslutsfattarna. Ett byte av yrkestitel till radiograf behövs för att: Titeln radiograf beskriver bättre vad vi gör - tar bilder med hjälp av strålning. Titeln framhäver vår unika kompetens.  Ett titelbyte synliggör oss som yrkeskår. Vi får en egen identitet och drunknar inte bland sjuksköterskorna i samman

Skapad: 2022-12-07 Statistik

Npf anpassa skolan

Det är dags för krafttag, regeringen måste lösa detta med att npf anpassa skolan. Sluta upp med att skuldbelägga föräldrar och hota med socialtjänsten när skolan inte kan bemöta problemet och anpassa skolan utifrån elevens behov. Det måste upphöra att talas framför barn och ungdomar att om du har en diagnos så är det per automatik en väg in i kriminalitet och utanförskap. Sluta att skyll på varandra och ta ansvar. Barn med diagnoser är inte varken lata eller kriminella. Det är samhället som tryc

Skapad: 2023-01-10 Statistik

Finland och Sverige ska stå utanför Nato och föra en fredspolitik

1. Den viktigaste uppgiften för utrikes- och försvarspolitiken är att minska hot mot det egna landet på ett sätt som skapar trygghet i alla länder genom diplomati och samarbete på jämlika villkor. 2. Vi vill inte bidra till att stärka uppdelningen av världen i sinsemellan fientliga militärblock. I stället behövs fler alliansfria länder som för en självständig utrikespolitik för gemensam säkerhet och nedrustning. 3. Vi vill att våra länder ska ansluta sig till FN-konventionen om ett förbud mot k

Skapad: 2022-02-22 Statistik

Bevara Gröna Vallens Kulturmiljö - säg NEJ till innevarande byggnadsplan!

Gröna Vallen är ett litet unikt Kulturmiljöområde av riksintresse sedan 1916. Med uteaktiviteter för alla åldrar i anrika Majorna, Göteborg. Här finns en ny 11-manna fotbollsplan av konstgräs, basketplan, en mindre inhägnad plan för blandade aktiviteter och en härlig lekplats för de mindre barnen. Nu hotas detta av en privat byggnadsfirma som vill bygga ett stort 4-5 våningars komplex med Bostadsrätter, gymnastikhall och garage.De små vägarna runt Gröna Vallen och områdena däromkring är redan mä

Skapad: 2021-10-28 Statistik

NEJ! Bygg inte på ängarna och de öppna ytorna runt Hallunda Gård!

Botkyrka kommun vill bygga ca 350 (tidigare förslag 600-800) bostäder i området kring Hallunda Gård. Exploatering av Hallunda äng leder till historielöshet och förlust av gemensamma historiska och kulturella värden, vilka är av riksintresse och mycket viktiga i nutid och framtid. Botkyrka kommun vill genom byggnationen förminska ett av Sveriges största bronsåldersrösen. Artrika ängar är en bristvara i de norra kommundelarna. Dessa kan inte bebyggas! Genom hård exploatering/bebyggelse planerar ma

Skapad: 2020-07-22 Statistik

NPF säkra hela skolgången

 Många gånger går budget före behovet att tillgodose NPF-elevers skolform och de får därmed ingen skolgång utifrån sina förutsättningar.Den fallerar devis eller helt och får/kan få ödesdigra konsekvenser för den enskilde.Det finns redan hundratals, tusentals vittnesmål om vad som hänt och händer med dessa barn och unga och deras kämpande föräldrar.En verklighet vi en gång för alla måste ta till oss och lyssna på, lära utav. Göra om och göra rätt. I dagsläget pågår ingen utredning på nationell n

Skapad: 2022-02-17 Statistik

LexEsmeralda – Vi kräver en lagändring omgående!

I april 2016 föds en flicka, hon har redan abstinens på grund utav moderns missbruk. Vid nio dagars ålder lämnas hon över till barnmorskorna och modern går därifrån.   Vid nio dagars ålder är flickan ensam och övergiven utav de personer som tagit henne till världen.   Samhället valde här att beskydda det lilla barnet, de gav henne ett nytt kärleksfullt och tryggt hem att växa upp i. Ett hem med nya föräldrar som såg henne som sin egna dotter, som älskade henne.   2år, 9månader och 13 dagar sena

Skapad: 2020-03-11 Statistik

Få bort Emelie Bumbi från sociala medier!!!

Ja som många redan vet är EB väldigt problematisk på många plan. Hon ska bort från sociala medier!!!   Listan kommer skickas in till dom sociala medier där hon är! 

Skapad: 2023-01-18 Statistik

Låt brukaren träffa sina anhöriga

Assistansbolag och god man förbjuder brukare åka till sin mamma, brukaren kan inte berätta själv vad han vill utan man bestämmer över personens huvud. Därför får inte brukaren fira jul, nyår, påsk, midsommar och födelsedagar mer med sin familj   Detta känns inte okej att man behandlar både brukaren och anhöriga på detta sättet.Brukaren har inte fått fira jul och nyår med sin familj på 3 år.

Skapad: 2022-12-25 Statistik

För kommunalt veto mot vindkraftparken i Bråbygden

  Jag vill att planerna på Stora Vädern Vindpark i Bråbygden stoppasoch uppmanar Oskarshamns kommun att inlägga sitt veto mot planerna på byggandet av vindparken.https://sites.google.com/site/skyddabrabygden/  

Skapad: 2022-12-01 Statistik

Ett andra år till Lunnevads Danslinje

Föredetta deltagare har länge försökt övertala ledningen om att skapa ett år två på Lunnevads Danslinje. Men det går inte snabbt, och vi som nu går som den enda dansklassen på skolan vill ha ett till år på vår fina folkhögskola. Danslinjen håller minst lika hög kvalitet som de andra linjerna där deltagarna får gå två år. Var är vårat andra år? Tiden är knapp, skriv på idag!Skriv på denna Namninsamling för att visa ledningen att intresset finns!

Skapad: 2022-11-24 Statistik

Namninsamling för att Kungariket Sverige skall avbryta alla kärnvapenavtal och införskaffa sig kärnvapen

Plan B är alltid den bästa planen. Den 18 maj 2022 lämnade in Sverige en NATO-ansökan tillsammans med Republiken Finland som en respons emot Rysslands brott mot Budapestuppgörelsen (BU) som utgick på att Ryssland skulle respektera Ukrainas suveränitet och gränser i utbyte att Ukraina avskaffar kärnvapen, Ryssland bröt BU via att genomföra invasion mot Ukraina den 24de februari 2022 kl. 03:40 i Kyiv tid (02:40 CET) samt att bli täckt med USAs, Storbritanniens & Frankrikes kärnvapenparaply som

Skapad: 2023-01-23 Statistik