Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Jämlik och human vård till endometriossjuka Nu!

Endometrios är en livslång kronisk i många fall extremt smärtsam sjukdom som drabbar minst var tionde kvinna. I dagsläget saknas det inom svensk vård resurser i form av kunskaper, strukturer och rutiner, attityder men framförallt  budget för att kunna erbjuda jämlik och värdig vård för Endometriossjuka.  Därför utsätts en stor del av dem som drabbas av sjukdomen för onödig och långdraget lidande. Endometrios är en komplex svårdiagnostiserad sjukdom som kräver specialutbildade team med multikompe

Skapad: 2022-12-28 Statistik

Sänk hastighetsgränsen på Ektorpsvägen vid Ektorpsskolan

Just nu är det farligt att inte ha 30 som hastighetsgränsen på Ektorpsvägen vid Ektorpsskolan mellan 7-17 (skoltider). Bilarna kör mycket fort och oftar missar övergångstället vid Aurora byggnaden. Flera personer har nästan skadats, både barn och vuxna. Det gäller sträckan mellan Edinsvägen och Bråvallavägen. Skriv på så att kommunen äntligen fixar deta!

Skapad: 2022-09-02 Statistik

Nej till Vindkraft i Dalstorp

Genom din underskrift ger du ditt stöd till att stoppa vindkraftsexploatering i området beläget längs med Jälmån norr om Dalstorp. Även kallat område 1, sid 34 i Tranemo kommuns vindbruksplan: Vindbruksplan.pdf (tranemo.se) Din underskrift kommer lämnas in till kommunen som en del i att avskriva detta område helt från vindkraftsexploatering i framtagandet av ny översiktsplan. 

Skapad: 2021-11-03 Statistik

Högre lön inom sjukvården med mera

Till regeringen och er styrande politiker   Underbetald vårdpersonal, vem vill ni ska ta hand om er när ni behöver hjälp och blir äldre?Vill inte ni också ha en hållbar och trygg vård?   Vi är så trötta o slut så många orkar inte ens ta tag i detta med att ”klaga” o få ihop nåt bra att skriva, vilket kanske är det ni vill? Hur kan det ens va möjligt att ni tycker att detta är okej. Många människor i hela vården får lika mycket betalt som om de skulle gå på socialbidrag. Och vi sliter ut oss f

Skapad: 2023-01-13 Statistik

Nej till S-styrets kraftigt höjda parkeringsavgifter för att få jobba inom vården!

Nej till kraftigt höjda parkeringsavgifter för att få jobba! Socialdemokraterna beslutade i december att införa nya p-avgifter i Region Stockholm. Det innebär kostnader motsvarande mellan 1200 kr till 3000 kr på varje lön, bara för att få parkera vid sitt jobb!! Tunnelbana och cykel är bra, men alla kan inte få ihop jobb och livet utifrån det. Säg nej till straffavgifter bara för att få jobba!  Nya kostnader blir bland annat allt från 810 kr till 1620 kr per månad beroende på område. För Norrtäl

Skapad: 2022-12-06 Statistik

Förbättra säkerhetsåtgärderna på Tempus!

Hej du som bor på Tempus! Mitt namn är Alexander Nordenstam och jag bor i hus 5 här på Tempus. Sedan jag flyttade in i slutet av augusti (år 2022) så har antalet stölder/inbrott ökat rätt frekvent och det ser ut som att det bara blir värre och värre. Då ledningen för studentboendet ej verkar uppmärksamma detta och därav inte kommer med någon typ av lösning på problemet så har jag beslutat mig för att höja rösten genom att skapa en namninsamling för de som önskar förbättra säkerheten här på Tempu

Skapad: 2022-12-29 Statistik

Nej till vindkraftverk vid Galmsjömyran!

Företaget Njordr planerar att uppföra en vindkraftsanläggning med tillhörande bergtäkt vid Galmsjömyran i Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Totalt 21 vindkraftverk med en maximal höjd om 280 meter planeras uppföras. Galmsjömyran ligger cirka 20 kilometer väster om Sandviken på gränsen mellan Sandvikens och Falu kommuner. Det finns sammanhållen bebyggelse i området, som kommer att drabbas hårt om bygget blir verklighet. Den planerade verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan. Många djur

Skapad: 2021-02-04 Statistik

Rädda Hovings malmgård

Hovings malmgård vid Hammarby Sjö förfaller. Detta är en skandal. Huset och trädgården är unika och av Stockholms stad kulturmärkt fastighet.  Den vackra malmgården, dess trädgård och omgivning bär på en rik industri- och personhistoria. I huset bodde och verkade Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare, en av Sveriges främsta entreprenörer och publicister. Här låg Liljeholmens Stearinfabrik, också Hiertas företag, i 130 år - en  av många kända industrier kring Hammarby Sjö. Malmgården minner om

Skapad: 2018-08-17 Statistik

Primark till Sverige

  Vi vill få klädkedjan Primark att komma till Sverige. Klädkedjan har 364 affärer runt om i Europa, varav den närmaste för svenskar finns i Hamburg, Tyskland. Primark har ej någon internet handel och vi i Sverige kan då inte få tillgång till deras produkter.  Primark är en kedja som tillverkar billiga och snygga kläder för damer, herrar och barn för ett mycket rimligt pris. De har också modern heminredning, skönhetsprodukter, och speciella Disney och Harry Potter produkter. Enligt Primarks hems

Skapad: 2019-03-09 Statistik

Återstart av Ringhals 1 & 2

Jag anser att vi omedelbart skall påbörja uppstart av Ringhals 1,2. Att nedmontera reaktorerna vore som att tända eld på sin egen villa bara för att den inte är ett passivt hus med låg energiförbrukning = kapitalförstöring

Skapad: 2023-01-19 Statistik

Furuviksparkens VD Sandra Wilke AVGÅ

4 chimpanser skjutna till döds i Furuvik efter de har rymt

Skapad: 2022-12-20 Statistik

Stoppa planeringen av höghus på Fregattvägen/Gröndalsvägen i Gröndal!

Folkhem Ask AB som ägs gemensamt av Rikshem AB, Nordr Sverige AB tillsammans med Stadsbyggnadskontoret sthlm har planerat följande: På kärnmärkt naturmark söder om Gröndals bollplan vill fastighetsbolaget Folkhem nu bygga fem st punkthus som är 8 våningar högt med cirka 105 bostadsrätter. Det var i december 2021 som stadsbyggnadsnämnden antog startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Gröndal 1:1 och vid Fregattvägen. Sammanlagt cirka 150 bostäder.  Exploateringsnämnden beslutade sam

Skapad: 2022-12-02 Statistik

Lagändring NU med 3 veckors varsel avseende socialtjänstens och domstolens arbete med våra barn

<span;>Socialtjänsten är den myndighet som utreder barn,ungdomar och deras föräldrar i Sverige.  <span;>Socialtjänstens arbete och deras skriftliga utredningar som sedan klubbas igenom av Domstolar genomsyras av grova tjänstefel, hordvis med lögner om barn och föräldrar= utan BEVIS för vad de påstår, uttalad inkompetens samt man uppehåller sig många gånger kring oegentligheter- samtidigt som man många gånger MÖRKAR den konkreta BEVISNING om exempelvis illavarslande saker/beteende hos

Skapad: 2023-01-21 Statistik

Ta inte bort garantipensionen för pensionärer bosatta utomlands!

Närmare 58 000 pensionärer bosatta utomlands blir vid årsskiftet av med sin garantipension. Beslutet drabbar en redan utsatt målgrupp och kommer att få förödande konsekvenser. Detta vill Svenskar i Världen förhindra.   Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten att ta med garantipension utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för personer som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Efter en EU-dom 2017 k

Skapad: 2022-10-26 Statistik

Inrättandet av en Kulturnämnd eller Kulturutskott i Leksands kommun

Till Leksands Kommunstyrelse   Leksands kommun är känd över hela Sverige och stora delar av världen för sin vackra natur, säregna kultur med unik bystruk­tur, traditionella seder och vänligt bemötande av omkring en miljon turister och andra besökare varje år. Lägg därtill det upp­märksammade användandet av sockendräkten i festliga samman­hang.   Detta är ingen självklarhet. Människorna bakom all denna kultur arbetar till en övervägande del inom ideella föreningar, vårdare av vårt förnämliga kult

Skapad: 2023-01-16 Statistik

Stötta adoptionen av Siris son!

Vår älskade barndomsvän Siri blev brutalt mördad av sin pojkvän i april 2021, endast 20 år gammal. Deras fyra veckor gamla son låg på sängen bredvid. Sonen fick direkt komma hem till morföräldrarna och har bott där sedan mordet på hans mamma, vår vän. Nu brottas morföräldrarna i tingsrätten för att få adoptera sitt barnbarn istället för att vara familjehem, eftersom att dom vill ge honom en trygg och stabil uppväxt. Att få adoptera honom skulle ge morföräldrarna större rättigheter och med det k

Skapad: 2022-10-09 Statistik

Tillåt husdjur i svenska skyddsrum!

Det här är Max. Han är en fyra månader gammal kattunge. Hans liv består, liksom alla kattungars liv skall göra; av att växa, leka, sova, äta, gå på lådan och att upptäcka världen. Och för att kunna göra det är han helt beroende av mig, sin ägare. När Max vill äta går han och säger till mig, när han vill leka kommer han till mig med en favoritmus och stirrar uppmanande på mig för att jag skall kasta den, om jag inte skulle rengöra hans kattlåda skulle han med all sannolikhet välja att hålla sig

Skapad: 2022-03-01 Statistik

Låt Zarif och hans familj stanna i Sverige!

Vi ber er att skriva under så att vår kompis och hans familj får stanna i Sverige. Zarif är 15 år och bor med sina småsyskon och föräldrar. De har bott här i 10 år och har nu fått beskedet att de måste lämna Sverige. Han och hans familj har kämpat i flera år för att få uppehållstillstånd. De pratar flytande svenska, hans pappa jobbar och hans småsyskon är födda här.  Vi har en vecka på oss för att hjälpa vår klasskompis Zarif så snälla skriv under och sprid så att han och hans familj får stanna.

Skapad: 2021-02-18 Statistik

Håll Lidköpings sjukhus intakt!

Under många år har Lidköping varit hotad av nedmonteringar. I mars var det BUP som var i farozonen, och trots högljudda protester så lyssnade varken politiker eller tjänstemän.    Nu ligger en utredning återigen på nedmontering, man vill ta bort 1/3 del av vårdplatserna inom medicin och centralisera till Skövde.  Man hänvisar till att man vill ha robusta sjukhus, men att flytta avdelning efter avdelning till Skövde är inte ett effektiv sätt och bygga robusta sjukhus - det kallas nedmontering.  V

Skapad: 2019-07-13 Statistik

Totalförbud för försäljning av all pyroteknik till privatperson

Året är 2022. Efter många års frustration och lidande för både folk och fä kan vi väl komma överens om att det inte fungerar att tillåta privatpersoner att få inhandla någon sorts pyroteknik alls. År efter år bevisar människor att de inte kan hålla sig ifrån att smälla under flera veckors tid. Att de inte kan hålla sig ifrån att smälla inom tätbebyggelse. Att vissa inte ens kan hålla sig ifrån att medvetet sikta på både människor och djur! Det skräpar dessutom ner både i natur och bebyggelse All

Skapad: 2022-01-01 Statistik