Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa flytt av Hässleholms Montessoriskola

Politikerna i Hässleholm har för avsikt att flytta Hässleholms Montessoriskola till Norra Skånes fd lokaler. Vi som har barn på Hässleholms Montessoriskola känner en mycket stor oro kring detta beslut och ställer oss helt emot det med argumenten nedan. Då det redan nu finns svårigheter i att rekrytera lärare och fritidspedagoger med Montessoriutbildning ser vi en stor risk att undervisningen blir sämre om skolan skulle bli dubbelt så stor. En av de största anledningarna till varför vi vårdnadsh

Skapad: 2023-01-26 Statistik

Förläng Kung Bergets kontrakt

Så här behandlar man inte en spelare som gett så  mycket för föreningen. Det som saknades framför allt annnat 2222 var hjärta,  och det gav Berget om och om trots motgångarna. Han villl förlänga, ge honom ett kontrakt NU! Han är värd det, bara för framspelningen till ett visst mål i 90+6. 

Skapad: 2023-01-04 Statistik

Överklagan beslut om skolskjuts Vegby, Ulricehamns kommun

År 2022 ansökte vi om skolskjuts för våra barn, 6 år och 9 år. Vegby skola ligger ca 5 kilometer hemifrån. Någon vecka innan skolstart HT –22 fick vi besked om att barnen skall hämtas och lämnas 1 km ifrån vårat hus. Vi bor precis bredvid den aktuella vägen och ifrågasatte beslutet vid flera tillfällen hos ansvariga på Ulricehamns kommun. Därefter gjordes en trafiksäkerhetsbedömning och vägen ansågs som acceptabelt trafiksäker utifrån tre nivåer; ej trafiksäker, acceptabel och god trafiksäkerhet

Skapad: 2023-01-24 Statistik

V75 till Tingsrydtravet 2024

Nystartad namninsamling för V75 i Tingsryd 2024. Stöd travsällskapet genom att skriva under namninsamlingen.  Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få. Vi vill travets bästa då vi har landets enda bana som kan bjuda på nyheter inom travtävlingar. Långsträckta hästvänliga kurvorna och ett långt spännande upplopp där alla får chansen. Vi anser att det är hög tid att Tingsryd arrangerar V75 och det är många som önskar det   Vi samlar namn fram till 1 maj 2023 då förslag till banor som får V75 2024 s

Skapad: 2023-01-13 Statistik

Tynderö - En egen postort

Till alla som har en adress i Tynderö socken Tynderö blev som bekant utnämnd till Årets By/Bygd 2021. Många vet inte vart vackra Tynderö ligger då Tynderös postadress är Söråker. Inget ont om Söråker men många har ifrågasatt varför Tynderö inte har en egen postadress. 2021 genomfördes en namninsamling med avsikt att samla in namn från alla boende som önskar att det står Tynderö istället för Söråker på vår post och i media. Många personer skrev under listan men eftersom det inte blev en majoritet

Skapad: 2022-10-10 Statistik

Sveriges friskaste län 2025?

Nyköping  2023-01-18 Öppet brev till Regionstyrelsen i Region Sörmland samt Hälso- och sjukvårdsdirektör Magnus Johansson När nu hyrstoppet närmar sig med stormsteg finns många tankar hos oss som arbetar i regionens olika verksamheter. Hur kommer det att bli för just oss? Hur kommer arbetssituationen se ut på just vår enhet? Oro och farhågor finns inte bara hos oss sjuksköterskor i den s.k. 24/7-verksamheten. De återfinns också bland såväl undersköterskor som läkare på flera kliniker. Detta besl

Skapad: 2023-01-18 Statistik

Träning på lika villkor. Öppna rehabbassängen på US Linköping igen.

Bakgrund Us rehabbassäng stängdes i samband med covids intåg och har sedan dess varit stängd på obestämd tid. Nu är det dags att den öppnas igen så personer med funktionsnedsättning åter kan träna /rehabilitera i varmvattenbassäng.  Funktionssätt i Östergötland/Linköping bedriver just nu en namninsamling för att Rehabbassängen på US åter skall öppnas och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att utföra den för dem så viktiga träning /rehabilitering. En träning som inte görs för nöjes

Skapad: 2023-01-14 Statistik

Vi vill behålla våra tillagningskök på Trönningebjärsvägens , Håstens och Bumerangens förskola

Vi motsätter oss starkt att det fantastiska och engagerade tillagninsgköket på Trönningebjärsvägens förskola ska läggas ner, vi vill möte de beslutande i frågan och få en förklaring . 

Skapad: 2022-12-15 Statistik

Utan bönder ingen civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver sedan 2017 en årlig informationskampanj kallad Krisberedskapsveckan som i år anknyts till pågående pandemin. Men den rådande corona-krisen visar vårt samhälles extrema sårbarhet. Om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. I första hand beror det på bränslebrist, men även om det fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har vi inga beredskapslager alls längre, varken av mat eller

Skapad: 2018-06-09 Statistik

Upprop för att Västerviks kommun ska ge alla barn en chans att lyckas i skolan.

” Lust att lära - rätt att lyckas” Så låter Barn- och utbildningsnämnden i Västerviks vision, men det finns få saker som idag talar för att det är något de eftersträvar att uppnå. Idag finns det många barn med särskilda behov som inte får en chans att lyckas, och som helt säkert kommer att tappa lusten till lärande. De besparingar som görs idag kommer kosta kommunen avsevärt mycket mer senare, både i pengar och i mänskligt lidande. Vi kräver att kommunen vågar satsa på barnen, att barn som behöv

Skapad: 2022-11-13 Statistik

Behåll bussturer längs Kvarstarundan i Harbo!

  I UNT har det framkommit vid flera tillfällen att Region Uppsala har för avsikt att lägga ner busstrafiken runt Kvarstarundan. Vi vill att Heby kommun åter igen för fram sin ståndpunkt till Region Uppsala om att bussturer går   via Kvarstarundan i Harbo. Detta är i linje med dokumentet ”Heby kommuns synpunkter på arbetsmaterial trafikering Harbo” – Heby kommun anser att Kvarstarundan inte slopas helt och hållet, utan någon/några bussturer per dygn kan trafikera rundan (exempel; Linje 844 Öster

Skapad: 2023-01-25 Statistik

Ge Reza uppehållstillstånd!!

År 2014 kom Reza som 16 årig pojke till Sverige som afghansk flykting från Iran. Han hade ingen aning om vilken sorts framtid som väntade honom. Han var full av energi och passion för livet, trots de starka traumatiska upplevelser både från hans uppväxt och hans folks lidande. Hans trygga dröm var att få slut på all lidande och strid, han ville ha ett säkert och normalt liv. Han gjorde sin resa till Europa som miljontals många afghaner gjort. Reza visste innerst inne att följa sina drömmar sku

Skapad: 2022-12-26 Statistik

NORRLÄNDSKA EL-UPPRORET

Nu har det gått för långt !  Den 30 november, presenterade energi- och näringsministern Ebba Busch (KD) det så kallade högkostnadsskyddet, som innebär att elkunder i elprisområdet 3 och 4 kommer att kompenseras i pengar för varje förbrukad kilowattimme under 12 månader från oktober 2021 till september 2022. Det innebär att villaägare som redan fått ta del av förra vinterns strömstöd får pengar igen, och att även företag som redan höjt priserna för att kompensera för höga elpriser får pengar från

Skapad: 2022-11-30 Statistik

Stoppa HVB hemmet i Horndal

Insikten Vuxenpsykiatrisk boende har som avsikt att öppna upp ett HVB hem på Prästbacksvägen i Horndal. De boende kommer att bestå av missbrukare och intagna som ska slussas ut i samhället. Enligt uppgift från Insikten kan vissa av de boende komma att bo kvar pågrund av att inte klara av ett liv i samhället. Så vart lämnar de oss som är bosatta i direkta närheten av och runt det aktuella boendet? Inga dörrar kommer att vara låsta vilket medför att individerna kan röra sig i stort sätt fritt. Som

Skapad: 2023-01-09 Statistik

Stoppa nedläggningen av Gamleby Hamn. Rädda Gamleby Hamn NU!

Aktionsgruppen har bildats för att skapa opinion öppnande av Gamleby hamn och upprustning av kaj och kajplanen. Idag finns ingen Gamlebybo som vill se byggstängsel och låsanordningar för Gamleby hamn och hamnplan. Vi avser med aktionsgruppen Rädda Gamleby Hamn att skapa en lokal opinion för att på så sätt kunna påverka planering och underhåll av Hamnen. Den träspont som håller kajplanen har i 20 års tid tillåtits förfalla utan åtgärder! Utredningar och provborrningar har samtliga visat på samma

Skapad: 2023-01-12 Statistik

Tillsammans för den personliga assistansen!

För oss som lever med omfattande funktionsnedsättning betyder den personliga assistansen allt. Möjlighet att delta, bidra och att leva ett självbestämt liv. En mänsklig rättighet som assistansen tillgodoser på ett både flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Ändå ser vi år efter år hur villkoren för den personliga assistansen urholkas. I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Ska vi komma ifatt måste den höjas igen, från dagens 319,70 krono

Skapad: 2022-06-27 Statistik

Krabbes sjukdom ska ingå i PKU-testet!

Jag skapar denna namninsamling för att hedra Younes! Och alla andra som förlorat sitt liv och vars familjer förlorat sina barn i den fortskridande hjärnsjukdom, globoidcellsleukodystrofi (GLD) även kallad KRABBESSJUKDOM.Vid födsel på alla barn görs ett såkallat PKU-test inom 48 timmar för att leta efter ett antal sällsynta sjukdomar.  Jag tycker att Krabbes sjukdom ska ingå i detta så att man kan förhindra att fler barn dör. Tycker du som jag? SKRIV UNDER! Det måste ske en förändring.

Skapad: 2022-12-21 Statistik

Nej till vindkraftsprojekt i Byberget

37 vindkraftverk planeras att byggas på Koberget samt Spångberget, som ligger i direkt anslutning till Byberget och naturreservatet Helvetesbrännan.Förutom dessa 37 vindkraftverk planerar Ånge kommun att genomföra fler vindkraftsparker i kommunen, se kartan.Om du är emot denna kraftiga exploatering av vår natur i Ånge kommun, skriv under listan.

Skapad: 2022-12-20 Statistik

Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Vi blir allt fler som upprörs av att se hur domstolarna inte tar hänsyn till barns vilja, utan gång på gång överför vårdnaden till pappor som brukat våld – med hänvisning till mammors ”umgängessabotage”. I vilken annan situation tvingas brottsoffer att umgås med sin förövare?När en pappa utsätter en mamma för våld har de flesta barn i dessa familjer befunnit sig i samma rum (85 procent) eller sett och hört misshandeln från annat rum (13 procent). Det innebär att 98 procent av barnen är vad Brot

Skapad: 2019-03-22 Statistik

El-prisupproret

Nu är det dags att protestera mot el-priset, distributions och de fasta avgifterna för elen i Sverige! Skriv under namninsamlingen som vi när vi passerat 100.000 namn skickar till regeringen i hopp om att de skall förstå att något måste göras. Hjälper det inte fortsätter vi att skicka in protestlistan vid vart ytterliggar 10.000 namn. Dags att göra något! Skicka vidare länken till dina vänner och bekanta så påverkar vi tillsammans! Hjälper det inte avser vi att dessutom skicka dessa namn undersk

Skapad: 2021-11-16 Statistik