De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Joakim Fagervalls avgång

Vi kräver att Patrik Sylvegård med ledning sparkar Fagervall eftersom han inte lyckas med sina åtagande 

Skapad: 2022-01-16 Statistik

Nödstopp av riskfyllda experiment på barn - Fridlys Barnen

-------------------------------------------------------------- Namninsamling startad den 28:e maj 2021 kl 13.00 Till Riksdagen, Socialstyrelsen, Etikprövningsnämnden och Barnombudsmannen, Till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket, Till alla sjukhus, vårdcentraler, vaccinationscentraler, läkare och all vaccinationspersonal, Till alla skolor, lärare, skolläkare, skolsköterskor, Till alla föräldrar och vårdnadshavare, I hela Sverige. Vi som signerar och vi som står bakom denna namninsamling k

Skapad: 2021-05-22 Statistik

Stöd medborgarförslag i Härryda kommun för syskons rätt till förskola

I skrivande stund följer Härryda kommun skollagen genom att endast erbjuda syskon15 timmar per vecka på förskolan oberoende av föräldrarnas sysselsättning. Det finns dock inget hinder för kommunen att erbjuda fler timmar för att tillgodose barns behov av utveckling och lärande. Med anledning av detta så föreslår detta medborgarförslag att kommunen utökar rätten till förskolan för barn med mindre syskon där en förälder är föräldraledig till minst 6 h per dag fem dagar i veckan under ordinarie för

Skapad: 2021-09-01 Statistik

Protest mot nedläggning av Kommunikationsprogrammet och Kreativt Skrivande Kurserna vid Högskolan i Gävle

Vi vill kraftigt protestera mot planerna på att lägga ned Kommunikationsprogrammet och Kreativt skrivande-kurserna vid Högskolan i Gävle. En utbildning som är viktig för många människor och på många olika sätt. Som student får man möjligheten att utveckla sin kreativa ambition i ett professionellt sammanhang. Det är oerhört svårt att hitta sådana utbildningar, och att ha det i en kommun som Gävle, som förespråkar mångfald och utveckling, är en ynnest. Dessutom får man samtidigt läsa in en examen

Skapad: 2021-12-23 Statistik

Namnunderskrift för påbörjandet av Cykelbana Sunne<>Spelnäs

Som många av er redan känner till, så har Sunne Kommun äntligen gått ut med informationen om en gång och cykelväg för sträckan Sunne&lt;&gt;Ulvsby&lt;&gt;Höjen&lt;&gt;By. Ansökan för byggandet av denna bana ligger hos Trafikverket, planerad start 2023.OM det finns pengar för det! Vi vill genom denna namninsamling försäkra oss om att  denna bana blir av och vi önskar byggstart tidigare än 2023, vi vill även att bansträckan går till Spelnäs. Det borde ligga i kommunens instresse ur både miljö och

Skapad: 2021-11-20 Statistik

Sjukvårdsuppropet

Vi hör vårdpersonalens allvarliga berättelser om hur patientsäkerheten i Stockholm brister. Vi står bakom deras krav och vi delar deras oro. Ansvariga politiker i regionen har under lång tid prioriterat bort satsningar på sjukvårdens grundpelare: vårdcentralerna och akutsjukhusen. Det har lett till att god kontinuitet på vårdcentralerna och möjlighet att få en vårdplats på ett sjukhus vid akut sjukdom är långt ifrån en självklarhet. Felprioriteringarna gör att en vård för de friska gynnas. En sj

Skapad: 2020-02-12 Statistik

Bygg inte bort ännu fler allmänna parkeringar i Kärrtorp. (Holmögaddsvägen).

Stadsbyggnadskontoret planerar att bygga bort parkeringsutrymmena på Holmögaddsvägen i Kärrtorp (Diarienr:2021-08302) . Många som är beroende av bil kommer därmed förlora parkeringsmöjligheterna här i området. Flera andra allmänna parkeringar har redan byggts bort i Kärrtorp på senare tid och kvar finns ett fåtal platser. Vid det återstående parkeringsområdet vid busstorget i centrum, har dessutom platser tagits bort vid ombyggnationerna av torget.  Samtidigt byggs/finns planerat att bygga bostä

Skapad: 2022-01-10 Statistik

Vi vill ha en fritidsgård vid Bergsjön Centrum

De boende i Bergsjön behöver mer utrymme för våra barn och ungdomar, vi har en fritidsgård (Bergsjögården) men den ligger väldigt avsides, vägen dit är mörk, det finns inga buss eller spårvagnshållplatser i närheten och många får inte gå dit.  Det som behövs är en lokal vi önskar att hyresvärdar och kommunen skall hjälpa oss att ta fram och ge barn och ungdomar något dom kan kalla deras. Detta hjälper dem att ha någonstans att vara istället för att hänga ute, i slutändan resulterar detta i att f

Skapad: 2022-01-05 Statistik

Upprop för att djur inte hör hemma i Konsumentköplagen

Jag heter Lina Wiman och jag driver sedan några år tillbaka Vikagården Sporthorses AB på en hästgård utanför Falun. Vår verksamhet bygger i första hand på utbildning och tävling av hopphästar både nationellt och internationellt, men vi bedriver även avel och säljer hästar för att överleva rent ekonomiskt.   Jag har nu erhållit en stämning gällande en hästförsäljning jag gjorde för snart tre år sedan. Vid besiktningstillfället (av den då precis fyllda fyraåringen) uppvisade hästen en böjprovsreak

Skapad: 2021-01-15 Statistik

Mäns våld mot kvinnor - en valfråga!

Att mäns våld mot kvinnor är ett stort problem vet vi. Ett folkhälsoproblem, både i Sverige och resten av världen. Statistiken talar sitt tydliga språk, men det gör tyvärr inte våra politiker.  Varje dag kan vi läsa i tidningar eller se på tv hur kvinnor drabbas av mäns våld. Väldigt ofta är förövaren någon som kvinnan har eller har haft en relation till, men han kan också vara okänd och ge sig på henne i soprum, joggingspår och när hon är på väg hem. Våra politiker talar om utredningar, men res

Skapad: 2021-12-08 Statistik