De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Extern granskning av Kungälvs kommuns "marknadshyror" samt agerande gentemot Våghals AB

VÅGHALS VS KUNGÄLVS KOMMUNSedan i mars 2019 har Våghals AB (företaget bakom Kongelfs Gästgifveri & Kungälvs Citycamping) ännu en gång försökt föra en dialog/förhandla med Kungälvs kommun. Vi anser att vi som småföretagare har blivit felaktigt och illa behandlade. Vi blir ignorerade, man vägrar förhandla, vi bjuder in till samtal men ingen kommer, vi blir hänvisade fram och tillbaka till olika personer och till och med förlöjligade av ledande politiker. Trots upprepade skrivelser till Kommuns

Skapad: 2021-01-12 Statistik

Upprop Socialtjänsten

Många barn har mist sina liv i händerna på våra myndigheter och hundratusentals mister hela sin barndom när de inte får det stöd och skydd de behöver. De omfattande bristerna inom socialtjänsten har pågått i decennier utan att vi har sett förändring eller förbättring. Vi hör både barn, ungdomar, forskare, socionomer, familjer och familjehem vittna om omfattande systemfel och brister. Våren 2020 kunde vi alla läsa om Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat, som genomgripande sveks av våra myndighete

Skapad: 2021-01-10 Statistik

Säkra skolskjutsar nu i Krokoms kommun!

BARN SKA TA SIG SÄKERT TILL SKOLAN I KROKOMS KOMMUN  Just nu tvingas barn i Krokoms kommun från 6 års ålder ut på hårt trafikerade vägar, vägar utan trottoarer, vägren eller väglysen för att ta sig till skolan. Detta på grund av att kommunen dragit in skoltaxi/skolskjuts och istället hänvisar barnen till Länstrafikens hållplatser. Trots att vi vet att barn upp till 12 års ålder saknar förutsättningar för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende. Trots att det strider mot kommune

Skapad: 2021-09-03 Statistik

Hälsoschema NEJ TACK

NEJ TACK TILL...  Schemaförändringar som endast gynnar arbetsgivaren. förkortade arbetspass, som tar slut på personalen. resurspass som skapar oro och tar bort all kontinuitet. mer arbetstillfälle för mindre pengar genom att blanda natt med kvällspass. mer arbetstimmar men mindre i lönekuvertet nej tack till delade turer för att spara personal     

Skapad: 2020-10-16 Statistik

Cykelled för Fårö

Att cykla på Fårö är en härlig upplevelse för många. Och har så alltid varit. Men med ökad trafik från och till färjeläget är risken stor för att allvarliga olyckor kan inträffa. Vi vädjar härmed till Trafikverket och Region Gotland att påskynda planerna och arbetet med att säkra cyklisters och gåendes trygghet även på Fårö. Skriv under och stöd Fårö i arbetet med att få en cykelled för ökad trafiksäkerhet. Föreningen Fårö Framtid

Skapad: 2021-06-13 Statistik

Vi på Östratornskolan vill inte slås ihop med Vikingaskolans högstadium!

Vi som skriver under denna namninsamling är emot att göra Östratornskolans högstadium till en stor skolan med upp till åtta paralleller. Vi tycker därför att Vikingaskolans högstadium ska finnas kvar!

Skapad: 2021-09-13 Statistik

Låt våra äldre behålla sina hem

Ett ärende gällande avveckling av Tallgårdens äldreboende i Dösjebro planeras att gå upp i omsorgsnämnden den 21 september.   En avveckling som innebär att våra äldre redan under januari 2022  tvingas flytta från sina hem och den miljö de känner sig trygga i. Det finns boende på Tallgården som är mellan 90 och 100 år och synnerligen känsliga för miljöombyte.   Våra äldre kommer även skiljas från trygg och omsorgsfull personal som funnits i deras närhet dygnet runt och i många fall under fl

Skapad: 2021-08-20 Statistik

Behåll kockarna på våra små förskolor i Karlskrona

Drift- och Servicenämnden i Karlskrona vill ta bort kockarna från våra små förskolor och vill att maten ska levereras från större kök. Ärendet heter omställning av tillagningskök till serveringskök. Detta kommer beröra följande förskolor: Tallet, Spandelstorps Gård, Kajutan, Borgmästaren, Ängslyckan, Gomorronsol och Rosenholm. Kommunen vill göra detta för att spara pengar, men att spara på barnens matupplevelse är inte rätt väg att gå.   

Skapad: 2021-09-01 Statistik

Protest mot vindkraftsplan Tanums Kommun

Vi protesterar mot all utbyggnad av Vindkraft i närheten av bostadshus som nu ritats in i nya vindkraftsplanen, speciellt områdena som varit utdömda tidigare.(Gäller hela kommunen) Vi protesterar också om eventuella byte till större verk i redan befintliga områden. Kommunen bör göra kontrollmätningar av ljudnivåerna från befintliga vindparker och ta sitt ansvar vid felaktiga ljudnivåer och hjälpa drabbade medborgare.   Skriv under och gör vår röst hörd   TID fram till 210921

Skapad: 2021-09-11 Statistik

Hjälp Vidar och Vilda hem igen.

Pappan har tagit barnen ifrån deras mamma som älskar sina barn och bara vill barnens bästa. Barnen hade ett underbart liv med sin mamma innan pappan bestämde sig för att mamman var psykiskt sjuk vilket han inte har några klara bevis eller papper på. Det är farfar som sitter och bestämmer allt. Pappan begärde att mamman skulle flytta med när han flyttade för då skulle hon få träffa barnen.  Givetvis gjorde mamman detta men får ändå inte träffa sina barn. Barnen älskar och saknar sin mamma vilket

Skapad: 2021-09-09 Statistik