De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Behåll Kontanterna

Vi vill behålla kontanterna i Sverige och ha som krav att samtliga butiker / affärer och företag skall ta emot kontanter.

Skapad: 2021-04-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 140 137
7 dagar 68 65

Nej till obligatorisk förskola från fem års ålder

Till: Anna Ekström, S.Vi säger NEJ till regeringens förslag om obligatorisk förskola från fem års ålder.Över 300 förskolor saknar idag helt förskollärare och drivs runt enbart av barnskötare och outbildad personal. Larmen om krisen i förskolan har dessutom duggat tätt i mer än två decennier nu, om att barngrupperna är för stora och personalen för få. Förskollärarna toppar i höga sjukskrivningstal och många lämnar yrket, samtidigt som utbildningsplatserna på förskollärarutbildningarna gapar tomma

Skapad: 2020-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4319 4273
7 dagar 66 65

Ha kvar möjlighet till 30 timmar vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga föräldrar.

"Förskole – och grundskolenämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att justera riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Enligt uppdraget ska vistelsetiden för barn i åldern 1-4 år med föräldralediga vårdnadshavare ändras från 30 till 20 timmar i veckan, exklusive skollov.” Detta är ett viljebeslut från alliansen i Österåker som med sin politik tar ifrån barn till föräldralediga möjligheten att ha samma förutsättningar som barn till arbetande föräldrar. Detta drabbar barnens utveckling, utb

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 411 410
7 dagar 63 62

Stoppa nedmonteringen av Lidköpings sjukhus

Återigen så vill man montera ner sjukhuset i Lidköping på bekostnad av likväl vårdtagare som personal. Genom föreslaget att ta bort jouroperationsoperationen.  Det senare förslaget att stänga kirurgoperationen kom inte som en överraskning, men tillsammans för förgående så innebär det slutet på vårt akutsjukhus.  Med den här namninsamlingen hoppas jag att flertal visar sitt missnöje och står upp mot både politiker och tjänstemän som vill montera ner den fantastiska vård som ges i Lidköping.

Skapad: 2021-03-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1685 1679
7 dagar 61 61

Det fria skolvalet är hotat! Protestera mot (S) och (MP) regeringens förslag ”En mer likvärdig skola”

Vi säger nej till förslagen:  ❌ Elevers socioekonomiska bakgrund ska kunna bli avgörande i skolvalet.  ❌ Kvotering av platser till populära skolor. ❌ Vårdnadshavare ska inte kunna överklaga skolplaceeringar.    Vi säger ja till att:  ✅ Slå vakt om det fria skolvalet. ✅ Fokusera på kvalitet och kunskap. ✅ Säkerställa ordning och reda i klassrummet. 

Skapad: 2021-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 61 61
7 dagar 59 59

Hundrastgård i Viby

Vi som är boende i Viby vill ha en hundrastgård. Det finns flera hundägare som bor i området. Vi bor nära naturen och djuren. I naturreservatet så råder det koppeltvång och hundarna måste rastas under god tillsyn under 1-mars till 20-augusti för att förhindras att skrämma vilt med ungar. Vi hundägare anser att de tinte finns så många ytor och tillfällen där våra hundar kan få springa lösa och därför önskar vi en hundrastgård. De hundrastgårdar som finns ligger förlängt bort. Vi önskar därför en

Skapad: 2021-04-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 56 56
7 dagar 56 56

Betong park i grums

Vi vill ha en betong park i grums för att Svea parken och jättesten är dåligt material och blir jätte halt så fort de blir lite fuktigt

Skapad: 2021-04-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 56 56
7 dagar 56 56

Högre löner för Eda Kommuns underbetalda vårdpersonal

Jag skriver under med mitt namn för jag tycker att Undersköterskor och vårdbiträde i Eda Kommun har alldeles för låg grundlön. Ligger långt under genomsnittet i Sverige. Det kan skilja på många 1000kr i månaden, emellan Ex Eda Kommun och gränskommunerna.

Skapad: 2021-04-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 236 228
7 dagar 56 56

Sopuppropet

SRV har, med stöd av Haninges politiker, beslutat dra in grovsophämtningen på Ornö och omgivande öar. Containrar, som skall ställas ut på vissa ställen, kommer inte, på långa vägar, täcka behovet. Bland annat kommer man inte kunna ta emot gamla vitvaror, möbler, batterier, farligt avfall (t ex gamla färgburkar), elskrot mm. Den färja,som tidigare, två gånger om året, hämtat grovsopor vid Hässelmara brygga på Ornö, dras in. Nu hänvisas man till återvinningscentralerna i land.  Vi protesterar mot

Skapad: 2021-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 324 315
7 dagar 56 54

Vaccinera lärarna!

Smittspridningen av covid-19 inom för- och grundskolan är stor. Mycket stor.  Restriktionerna i samhället utökas för att skydda personal och kunder i butiker, på restauranger, i kollektivtrafiken etc. Föreningsidrottens träningar och tävlingar ställs in, och nu pratas det om ett förslag att stänga stränder och parker för att undvika trängsel. Riskgrupper ska skyddas, människor arbetar hemifrån och fysiska möten ställs in till förmån för digitala.Många arbetsgivare anpassar arbetsuppgifter och kr

Skapad: 2021-04-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 51 51
7 dagar 51 51