Mest populära namninsamlingarna de senaste 12 månaderna

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

ALLA jour-timmar ska räknas med som arbetad tid.

Skapad: 2023-09-27 Statistik

Stoppa utvisning av Naiela och hennes 4 barn

Skapad: 2023-08-09 Statistik

Lägg inte ner Ångsta skola!

Skapad: 2024-05-28 Statistik

RÄDDA GOTLAND från vindkraftsexploateringen!

Skapad: 2023-08-22 Statistik

Gör UNRWA transparent för att få stopp på bidrag till terror.

Skapad: 2023-08-01 Statistik

Stoppa Arbogas solcellspark!

Skapad: 2024-05-18 Statistik

Låt svärtinge fritidsgård vara kvar !

Skapad: 2024-02-25 Statistik

Inga flera vindkraftsparker nära Österbottens kust / Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Skapad: 2023-02-23 Statistik

Flytta inte fram bygget av en ny idrottshall i Dalby!

Skapad: 2023-09-25 Statistik

Skriv under för Osby musikskola!

Skapad: 2024-04-07 Statistik

NEJ till barnboken Hur man blir en dragqueen

Skapad: 2023-11-06 Statistik

Låt inga fler barn dö på grund av svensk sjukvård. #LexValle

Skapad: 2023-05-23 Statistik

Save Festmesteriet and the Student Pub

Skapad: 2024-01-08 Statistik

Barnens sjukvårdsuppror: låt inga fler barn skadas eller dö på grund av bristande sjukvård.

Skapad: 2023-11-25 Statistik

Rör inte Spikbodarnas friluftsområde - bygg inte industri där!

Skapad: 2023-04-27 Statistik

Låt inga fler barn dö pga sjukvårdens brister Lexleonora

Skapad: 2023-07-21 Statistik

Lägre kostnad för parkering vid Ritorps ishallar

Skapad: 2024-03-06 Statistik

Utvisa inte familjen Abbas

Skapad: 2023-08-23 Statistik

Vi önskar välgrundade beslut när ni gör nedskärningar bland våra barn!

Skapad: 2023-08-31 Statistik

Rädda Fagersta sjukhus avd 1

Skapad: 2023-11-18 Statistik